Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  494/B

Business name: 
Denník S M E N A, a.s.
  (from: 07/19/1995 until: 07/09/2004)
Registered seat: 
Dostojevského rad 1
Bratislava 819 24
  (from: 12/31/1992 until: 07/09/2004)
Identification number (IČO): 
30 840 457
  (from: 12/31/1992)
Date of entry: 
01/01/1993
  (from: 12/31/1992)
Date of deletion: 
07/10/2004
  (from: 07/10/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/31/1992)
Capital: 
55 600 000 Sk
  (from: 12/31/1992 until: 07/09/2004)
Shares: 
Number of shares: 108
Druh: zamestnanecké na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 12/31/1992)
Number of shares: 4552
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 12/31/1992)
Other legal facts: 
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave č. k. 4 K 139/01 - 69 zo dňa 28. 1. 2002, právoplatné 1. 3. 2002, ktorým bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka pre nemajetnosť. V y m a z u j e s a : Obchodná spoločnosť Denník SMENA, a. s., so sídlom Dostojevského rad 1, Bratislava, IČO: 30 840 457 zapísaná v odd. Sa vl. č. 494/B sa s poukazom na ust. § 68 odst. 1, 2, 3, písm. d) 4 Obchodného zákonníka vymazáva z obchodného registra dňom 10. 7. 2004.
  (from: 07/10/2004)
Date of updating data in databases:  06/17/2024
Date of extract :  06/18/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person