Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  494/B

Business name: 
Denník S M E N A, a.s.
  (from: 07/19/1995 until: 07/09/2004)
Deník S M E N A , a.s.
  (from: 12/31/1992 until: 07/18/1995)
Registered seat: 
Dostojevského rad 1
Bratislava 819 24
  (from: 12/31/1992 until: 07/09/2004)
Identification number (IČO): 
30 840 457
  (from: 12/31/1992)
Date of entry: 
01/01/1993
  (from: 12/31/1992)
Date of deletion: 
07/10/2004
  (from: 07/10/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/31/1992)
Objects of the company: 
vydavateľská a nakladateľská činnosť
  (from: 12/31/1992 until: 07/09/2004)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
  (from: 12/31/1992 until: 07/09/2004)
distribučná činnosť
  (from: 07/01/1993 until: 07/09/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/31/1992 until: 07/09/2004)
Vladimír Bajan
Le-nárdova č. 12
Bratislava 851 01
  (from: 12/31/1992 until: 07/18/1995)
Pavol A. Dubovský
116
Rakovice
  (from: 07/19/1995 until: 11/20/1997)
Dana Hašková
Nová 5
Trenčín
  (from: 07/19/1995 until: 11/20/1997)
Ivan Horváth
Bielo-ruská č. 54
Bratislava 851 03
  (from: 12/31/1992 until: 07/18/1995)
Dušan Hudec
Turnianská 4
Bratislava
  (from: 07/19/1995 until: 11/20/1997)
Ing. Marián Chrum
Lachova 11
Bratislava
  (from: 11/21/1997 until: 02/06/2000)
Miroslav Ivacek
Jazmínova 389
Topoľčany 955 01
  (from: 11/21/1997 until: 02/06/2000)
Peter Kompiš
Lacho-va č. 28
Bratislava 831 06
  (from: 12/31/1992 until: 07/18/1995)
Ivan Mičko
,Na revíneč. 21
Bratislava 831 01
  (from: 12/31/1992 until: 07/18/1995)
Ľubomír Pajtinka
Rumančekova 32
Bratislava 821 01
  (from: 12/31/1992 until: 07/18/1995)
Ing. Emília Polakovičová - člen
Gallayova 10
Bratislava
  (from: 11/24/2000 until: 07/09/2004)
Milan Sedláček
Šte-funkova č. 3
Bratislava 821 03
  (from: 12/31/1992 until: 07/18/1995)
Ing. Jaroslav Somora
Klobučnicka 4
Bratislava 811 01
  (from: 11/21/1997 until: 02/06/2000)
Vojtech Stanek - člen
Súťažná 10
Bratislava
  (from: 02/07/2000 until: 11/23/2000)
Martin Straško - predseda
Novohradská 26
Lučenec
  (from: 02/07/2000 until: 07/09/2004)
Ivan Strnisko
Po-točná č. 5
Bratislava 831 06
  (from: 12/31/1992 until: 07/18/1995)
Yvetta Ševčíková
Dobrovičová 1
Bratislava
  (from: 07/19/1995 until: 11/20/1997)
Mgr. Andrea Ťapušíková - člen
Fraňa Mojtu 42
Nitra
  (from: 11/24/2000 until: 07/09/2004)
Mirko Turčan
Hanulova 7
Bratislava
  (from: 07/19/1995 until: 11/20/1997)
Jaroslav Vágó - člen
Gazdovský rad 61
Šamorín
  (from: 02/07/2000 until: 11/23/2000)
Acting in the name of the company: 
Predstavenstvo je oprávnené konať menom spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti súoprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvajačlenovia predstavenstva, z ktorých jeden je predseda predstavenstva.
  (from: 12/31/1992 until: 07/09/2004)
Capital: 
55 600 000 Sk
  (from: 12/31/1992 until: 07/09/2004)
Shares: 
Number of shares: 108
Druh: zamestnanecké na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 12/31/1992)
Number of shares: 4552
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 12/31/1992)
Supervisory board: 
Alena Bystričanová
Lenardova 16
Bratislava 851 01
  (from: 11/21/1997 until: 02/06/2000)
Vladimír Farár
Kukučinová 2
Bratislava
  (from: 07/19/1995 until: 11/20/1997)
Ružena Gogorová
Rozvodná 7
Bratislava
  (from: 07/19/1995 until: 11/20/1997)
Štefánia Horváthová
Bodrocká č. 26
Bratislava 821 07
  (from: 12/31/1992 until: 07/18/1995)
Mária Hrončová
Bzovícka 24
Bratislava 851 07
  (from: 11/21/1997 until: 02/06/2000)
Eva Kuželová
Šanco-vá č. 31
Bratislava 831 04
  (from: 12/31/1992 until: 07/18/1995)
Ing. Jana Rigottiová
Mlynské nivy 4
Bratislava 811 09
  (from: 11/21/1997 until: 02/06/2000)
Pavol Skála
Martinského 5
Žilina
  (from: 07/19/1995 until: 11/20/1997)
Eva Uhrová
Sklodovskej č. 27
Bratislava 851 04
  (from: 12/31/1992 until: 07/18/1995)
Martin Šiška - predseda
Vrábelská 6
Bratislava
  (from: 02/07/2000 until: 07/09/2004)
Miroslav Kern - člen
Legionárska 23
Bratislava
  (from: 02/07/2000 until: 07/09/2004)
Ľuboš Hrivnák - člen
Ľ.Fullu 56
Bratislava
  (from: 02/07/2000 until: 07/09/2004)
Other legal facts: 
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave č. k. 4 K 139/01 - 69 zo dňa 28. 1. 2002, právoplatné 1. 3. 2002, ktorým bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka pre nemajetnosť. V y m a z u j e s a : Obchodná spoločnosť Denník SMENA, a. s., so sídlom Dostojevského rad 1, Bratislava, IČO: 30 840 457 zapísaná v odd. Sa vl. č. 494/B sa s poukazom na ust. § 68 odst. 1, 2, 3, písm. d) 4 Obchodného zákonníka vymazáva z obchodného registra dňom 10. 7. 2004.
  (from: 07/10/2004)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 17.12.1992 podľa § 162 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. prevedením hospodárského zariadenia Denník smena podľa § 766 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Stary spis: Sa 974
  (from: 12/31/1992 until: 07/09/2004)
Rozhodnutie o zmene živnostenského listu č.j. 2971/1993 Ž/Mi zo dňa 7.4.1993 vydané Obvodným úradom Bratislava 1. Stary spis: Sa 974
  (from: 07/01/1993 until: 07/09/2004)
Notárska zápisnica N 31/95, Nz 24/95 zo dňa 9.2.1995. Stary spis: Sa 974
  (from: 07/19/1995 until: 07/09/2004)
Notárska zápisnica č. N 23/97, Nz 23/97 zo dňa 4.3.1997 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 4.3.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov. Notárska zápisnica č. N 23/97, Nz 210/97 zo dňa 29.10.1997 - opravná notárska zápisnica k notárskej zápisnici č. N 23/97, Nz 23/97. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 4.3.1997. Stary spis: Sa 974
  (from: 11/21/1997 until: 07/09/2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.6.1999. Zápisnica č. 1 zo zasadnutia predstavenstva a dozornej rady zo dňa 8.7.1999
  (from: 02/07/2000 until: 07/09/2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.9.2000, zápisnica č. 1/2000 z mimoriadneho zasadania členov predstavenstva.
  (from: 11/24/2000 until: 07/09/2004)
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave č.k. 4k 139/01 - 43 zo dňa 21.11.2001, ktorým bol v pránej veci o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Denník SMENA, a.s., Dostojevského rad 1, Bratislava, IČO: 30 840 457 ustanovený predbežný správca JUDr. Zoroslav Kollár, komerčný právnik, so sídlom Vajnorská 8/A, Bratislava. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 1.3.2002.
  (from: 04/30/2002 until: 07/09/2004)
Date of updating data in databases:  09/20/2023
Date of extract :  09/21/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person