Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  499/B

Business name: 
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
  (from: 06/30/2005)
Registered seat: 
Brečtanová 1
Bratislava 830 07
  (from: 06/05/2009)
Identification number (IČO): 
31 340 822
  (from: 01/28/1993)
Date of entry: 
01/28/1993
  (from: 01/28/1993)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/28/1993)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 10/18/2002)
kúpa tovaru na účely predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 10/18/2002)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom (veľkoobchod)
  (from: 10/18/2002)
reklamné činnosti
  (from: 10/18/2002)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/18/2006)
administratívne práce
  (from: 01/18/2006)
organizovanie školení, kurzov a seminárov
  (from: 01/18/2006)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 01/18/2006)
kopírovacie práce
  (from: 01/18/2006)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/18/2006)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľská činnosť
  (from: 01/18/2006)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení a technologických celkov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/18/2006)
vedenie účtovníctva
  (from: 01/18/2006)
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  (from: 01/18/2006)
vysielanie prostredníctvom internetu
  (from: 05/23/2013)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 06/19/2013)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 06/04/2013)
služby súvisiace s produkciou filmov a videozáznamov
  (from: 06/04/2013)
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 06/04/2013)
vydavateľská činnosť
  (from: 06/04/2013)
prevádzkovanie štátnej lotérie – číselných lotérií podľa § 4 ods. 2 písm. a) v nadväznosti na § 5 ods. 3 písm. c) a § 5 ods. 7 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
  (from: 04/08/2021)
prevádzkovanie kurzových stávok v internetovej herni podľa § 4 ods. 2 písm. d) v nadväznosti na § 8 ods. 4 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
  (from: 04/08/2021)
prevádzkovanie lotériových hier podľa § 4 ods. 2 písm. a) v nadväznosti na § 5 ods. 3 písm. e) a § 5 ods. 14 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
  (from: 04/08/2021)
prevádzkovanie internetových hier v internetovom kasíne podľa zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
  (from: 04/08/2021)
vykonávanie podnikateľskej činnosti súvisiacej s prevádzkovaním hazardných hier podľa § 3 ods. 3 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení: 1. činnosť organizačných a ekonomických poradcov v oblasti prevádzkovania hazardných hier podľa zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení; 2. poskytovanie sprostredkovateľských služieb pre spoločnosti podnikajúce v oblasti prevádzkovania hazardných hier
  (from: 04/08/2021)
prevádzkovanie hazardných hier podľa § 4 ods. 2 písm. i) v nadväznosti na § 5 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
  (from: 04/08/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/07/1998)
Mgr. Oliver Felszeghy , MBA - Vice-chairman of the Board of Directors
Suchohrad 61
Suchohrad 900 64
From: 04/23/2020
  (from: 12/10/2020)
Ing. Stanislav Molnár - Member of the Board of Directors
Černyševského 3761/40
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 04/23/2020
  (from: 05/24/2022)
Ing. Daniel Živica - Member of the Board of Directors
Frankovská 13162/1C
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 07/28/2022
  (from: 08/13/2022)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a podpisovať za spoločnosť sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti podpisujúci pripojí svoj podpis s uvedením funkcie: a) spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva, b) generálny riaditeľ spoločnosti samostatne v rozsahu písomného poverenia.
  (from: 06/25/2015)
Capital: 
1 700 000 EUR Paid up: 1 700 000 EUR
  (from: 03/07/2019)
Shares: 
Number of shares: 17
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 EUR
  (from: 03/07/2019)
Stockholder: 
Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií SR
Štefanovičova 5
Bratislava-mestská časť Staré Mesto 817 82
  (from: 05/24/2022)
Supervisory board: 
Ing. Martin Lokša
Súmračná 11
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02
From: 09/21/2017
  (from: 10/10/2017)
Ing. Miroslav Bartoš , predseda dozornej rady
F. Kostku 3291/1
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 04/23/2020
  (from: 05/21/2020)
Mgr. Viktor Takács
Bodrožská 441/4
Streda nad Bodrogom 076 31
From: 04/23/2020
  (from: 05/21/2020)
Mgr. Michal Gubric
Zvonová 880/19
Banská Štiavnica 969 01
From: 04/23/2020
  (from: 05/21/2020)
Mgr. Ján Marosz , podpredseda dozornej rady
Podhorie 306
Podhorie 013 18
From: 04/23/2020
  (from: 08/24/2021)
Anna Smejová
Belinského 1048/9
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 09/17/2020
  (from: 01/29/2021)
Ing. Branislav Janík
Bratislava - Ružinov 17948
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
From: 09/17/2020
  (from: 12/10/2020)
Mgr. Rastislav Krátky
Nábrežná 1149/7
Nová Baňa 968 01
From: 07/26/2021
  (from: 08/24/2021)
PhDr. Margaréta Cehláriková
Begóniová 20667/23
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
From: 07/26/2021
  (from: 08/24/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou podpísanou dňa 11.12.1992 podľa ustanovení § 162, § 163 a § 172 zákona č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 984
  (from: 01/28/1993)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 22. 12. 1993. Na valnom zhromaždení konanom dňa 5. 5. 1993 boli schválené zmeny stanov. Stary spis: Sa 984
  (from: 01/13/1994)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26. 8. 1994, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14. 9. 1994 osvedčená notárskou zápis- nicou pod. č. N 105/94, Nz 96/94 kde boli schválené nové stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 984
  (from: 09/23/1994)
Osvedčenie o priebehu rokovania VIII. mimoriadneho valného zhromaždenia, vo forme notárskej zápisnice zo dňa 4.8.1995 pod.č.N 121/95, Nz 119/95 na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 984
  (from: 08/30/1995)
Osvedčenie o konaní IX. valného zhromaždenia konaného dňa 19.4.1996 osvedčená notárskou zápisnicou pod. č. N 4/96, NZ 4/96 na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 984
  (from: 06/04/1996)
Osvedčenie z konania mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 23.8.1996 pod č. N 80/96, Nz 65/96. Stary spis: Sa 984
  (from: 10/03/1996)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti TIPOS a.s. konanom dňa 10.10.1996 bolo odsúhlasené zlúčenie s obchodnou spoločnosťou CAS - LOT a.s., zrušenou bez likvidácie v súlade s § 69 ods. 3 zák. č. 513/91 Zb. Všetky pohľadávky a záväzky zrušenej spoločnosti CAS - LOT a.s. prechádzajú na spoločnosť TIPOS a.s. Stary spis: Sa 984
  (from: 10/24/1996)
Zápisnica z konania XII. valného zhromaždenia priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zá- pisnicou zo dňa 06.05.1997 pod. č. N 36/97, Nz 33/97, na ktorom boli schválené nové stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 984
  (from: 06/03/1997)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 22.10.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 87/97, Nz 82/97. Stary spis: Sa 984
  (from: 11/12/1997)
Osvedčenie o konaní XIV. valného zhromaždenia konaného dňa 17.11.1997 osvedčené notárskou zápisnicou pod č. N 94/97, Nz 89/97, ktorým sa rozhodlo o zvýšení základného imania spoločnosti a počtu akcií a o schálení zmien stanov. Stary spis: Sa 984
  (from: 11/26/1997)
Osvedčenie o konaní XV. valného zhromaždenia konaného dňa 22.12.1997 osvedčené notárskou zápisnicou pod č. N 105/97, Nz 99/97, na ktorom sa rozhodlo o znížení základného imania o 100 000 000,- Sk, o znížení počtu akcií a zmene stanov. Stary spis: Sa 984
  (from: 01/09/1998)
Notárska zápisnica č. N 18/98, Nz 18/98 zo dňa 23.3.1998 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené zmeny v orgánoch spoločnosti. Záznam zo 44. schôdze predstavenstva konanej dňa 23.3.1998. Záznam zo schôdze dozornej rady konanej dňa 23.3.1998. Stary spis: Sa 984
  (from: 03/31/1998)
Osvedčenie o konaní XVIII. valného zhromaždenia konaného dňa 18.5.1998 osvedčené notárskou zápisnicou pod č. N 42/98, Nz 42/98 ktorým sa rozhodlo o zmene druhu, počtu a menovitej hodnote akcii spoločnosti, schválení zmien stanov a o znení nových stanov spoločnosti ako i o doplnení predstavenstva a dozornej rady.
  (from: 05/29/1998)
Záznam zo 44. schôdze predstavenstva zo dňa 23.3.1998.
  (from: 06/11/1998)
Zmena stanov v časti sídlo a druh akcií schválená XIX. valným zhromaždením dňa 28.10.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 124/98, Nz 121/98.
  (from: 11/09/1998)
Osvedčenie o konaní XX. valného zhromaždenia konaného dňa 26.11.1998 osvedčené notárskou zápisnicou pod č. N 441/98, Nz 408/98, ktorým sa rozhodlo o zmene druhu, počtu a menovitej hodnote akcií spoločnosti, schválení nového znenia stanov spoločnosti a zmenách v zložení orgánov spoločnosti. Záznam zo schôdze predstavenstva spoločnosti dňa 26.11.1998. Záznam zo schôdze dozornej rady spoločnosti dňa 26.11.1998.
  (from: 12/07/1998)
Na valnom zhromaždení dňa 29.11.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnice N 305/99, Nz 300/99 napísanej dňa 29.11.1999, notárom JUDr. Ravlukom bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/13/1999)
Osvedčenie o konaní XXIII. valného zhromaždenia spoločnosti TIPOS a.s. zo dňa 13.5.1999 osvedčeného notárskou zápisnicou N 91/99, Nz 91/99, ktorým bol prijatý Dodatok č. 1 k Stanovám spoločnosti TIPOS a.s. Osvedčenieo konaní XXIIV. valného zhromaždenia spoločnosti TIPOS a.s. zo dňa 29.11.1999 osvedčeného notárskou zápisnicou N 305/99, Nz 303/99, ktorým bol prijatý Dodatok č.2 k Stanovám spoločnosti TIPOS a.s. Protokol o vykonaní volieb členov dozornej rady spoločnosti TIPOS a.s., Bratislava volených zamestnancami spoločnosti zo dňa 19.4.2000. Osvedčenie o konaní XXV. valného zhromaždenia spoločnosti TIPOS a.s. zo dňa 17.5.2000 osvedčeného notárskou zápisnicou N 113/00, Nz113/00, ktorým sa rozhodol o prijatí Dodatku č. 3 k Stanovám spoločnosti TIPOS a.s. a o zmenách zložení orgánov spoločnosti.
  (from: 07/06/2000)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 27. 6. 2002, ktorého priebeh bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 310/02, Nz 309/02.
  (from: 10/18/2002)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26. 11. 2002 o zmene členov predstavenstva a dozornej rady. Zánik funkcie predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Ing. Jozefa Sokiru, CSc. dňa 26. 11. 2002. Zánik funkcie podpredsedu predstavenstva JUDr. Márie Ďurišinovej dňa 26. 11. 2002. Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Petra Hrneka CSc. dňa 26. 11. 2002. Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Ivana Jaroša dňa 26. 11. 2002. Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Pavla Murgaša dňa 26. 11. 2002. Zánik funkcie predsedníčky dozornej rady Ing. Heleny Ivaničovej dňa 26. 11. 2002. Zánik funkcie člena dozornej rady Ing. Jána Barcziho dňa 26. 11. 2002. Zánik funkcie člena dozornej rady Ing. Ladislava Čambala dňa 26. 11. 2002.
  (from: 12/05/2002)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 02.12.2002 o voľbe podpredsedu predstavenstva. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.januára 2003 o doplnení predstavenstva a o zmenách v zložení dozornej rady. Zánik funkcie člena dozornej rady Ing. Petra Malíka dňa 27.01.2003. Zánik funkcie člena dozornej rady Ing. Mária Schwaba dňa 27.01.2003.
  (from: 08/06/2003)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22. decembra 2003 o zmenách v zložení dozornej rady.
  (from: 05/25/2004)
Osvedčenie o priebehu časti riadného valného zhromaždenia spísané do not. zápisnice N 326/2005 Nz 28649/2005 dňa 22.06.2005 JUDr. Martou Pavlovičovou o zmene obchodného mena na TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s..
  (from: 06/30/2005)
Notárska zápisnica N 663/2005, Nz 65035/2005, NCRls 64181/2005 zo dňa 14.12.2005.
  (from: 01/18/2006)
Osvedčenie o priebehu časti riadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 326/2005, Nz 28649/2005, NCRls 28291/2005 zo dňa 22. 6. 2005.
  (from: 05/03/2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.11.2006. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 08.11.2006.
  (from: 11/21/2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.3.2008. Zápisnica č. 201/2008 z 201. zasadnutia predstavenstva konaného dňa 3.4.2008.
  (from: 04/10/2008)
Notárska zápisnica N 408/2008, Nz 18119/2008 o rozhodnutí jediného akcionára spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. zo dňa 30.4.2008 o zlúčení so spoločnosťou TIPKURZ, a.s., so sídlom Brečtanova 1, 930 07 Bratislava, IČO: 35 758 201, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel Sro, Vložka č. 1986/B, ktorá bola zrušená ku dňu 30.4.2008 24:00 bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 409/2008, Nz 18122/2008 notárom JUDr. Ludmilou Joanidisovou dňa 30.04.2008. Spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. je právnym nástupcom spoločnosti TIPKURZ, a.s., so sídlom Brečtanova 1, 930 07 Bratislava, IČO: 35 758 201 a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 05/13/2008)
Notárska zápisnica N 18/2009, Nz 15636/2009, NCRls 15876/2009 zo dňa 14.5.2009.
  (from: 06/05/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.7.2010 a 2.8.2010.
  (from: 08/10/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.08.2010.
  (from: 08/13/2010)
Záznam z 232. schôdze predstaventva zo dňa 11.08.2010.
  (from: 09/30/2010)
Rozhodnutie Ministerstva financií zo dňa 29.09.2010
  (from: 10/02/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.10.2010.
  (from: 10/29/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.04.2012.
  (from: 05/05/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.04.2012.
  (from: 05/05/2012)
Rozhodnutie Ministerstva financií Slovenskej republiky vykonané v pôsobnosti Valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 31.05.2012.
  (from: 06/07/2012)
Zápisnica z 267. zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 03.09.2012.
  (from: 09/11/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 03.09.2012.
  (from: 09/11/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 31.01.2013.
  (from: 02/15/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 17.05.2013.
  (from: 05/23/2013)
Rozhodnutie Ministerstva financií Slovenskej republiky vykonané v pôsobnosti Valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 17.05.2013 vo forme notárskej zápisnice N 445/2013, Nz 16351/2013, NCRIs 16693/2013.
  (from: 06/04/2013)
Rozhodnutie Ministerstva financií Slovenskej republiky vykonané v pôsobnosti Valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 12.11.2014.
  (from: 11/20/2014)
Zápisnica z mimoriadneho 305. zasadnutia predstavenstva zo dňa 12.02.2015
  (from: 02/24/2015)
Rozhodnutie Ministerstva financií Slovenskej republiky vykonané v pôsobnosti Valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 12.02.2015.
  (from: 02/24/2015)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 15.05.2015
  (from: 06/04/2015)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 21.05.2015
  (from: 06/09/2015)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 15.05.2015.
  (from: 06/25/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.12.2017.
  (from: 01/23/2018)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05.04.2018. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 12.04.2018.
  (from: 04/28/2018)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 05/13/2008)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
TIPKURZ, a.s.
Brečtanova 1
Bratislava 830 07
  (from: 05/13/2008)
Date of updating data in databases:  12/08/2022
Date of extract :  12/10/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person