Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  519/B

Business name: 
SUMUS, a.s.
  (from: 03/15/1993 until: 05/27/2015)
Registered seat: 
Mýtna 33
Bratislava 819 05
  (from: 05/30/1994 until: 05/27/2015)
Pribinova 25
Bratislava 819 05
  (from: 03/15/1993 until: 05/29/1994)
Identification number (IČO): 
31 344 798
  (from: 03/15/1993)
Date of entry: 
03/15/1993
  (from: 03/15/1993)
Date of deletion: 
05/28/2015
  (from: 05/28/2015)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/28/2015)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/15/1993)
Objects of the company: 
vydavateľská činnosť
  (from: 03/15/1993 until: 05/27/2015)
predaj a distribúcia periodickej a neperiodickej tlače
  (from: 03/15/1993 until: 05/27/2015)
inzertná a reklamná činnosť
  (from: 03/15/1993 until: 05/27/2015)
obchodná činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/15/1993 until: 05/27/2015)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/19/1995 until: 05/27/2015)
Managing board
  (from: 03/15/1993 until: 12/18/1995)
Ing. Igor Ďurič
Cukrovarská 758/12
Sereď
  (from: 12/19/1995 until: 03/28/1996)
Alexej Fulmek - predseda
Batková 3
Bratislava
  (from: 03/15/1993 until: 03/28/1996)
Karol Ježík
Budatínska 43
Bratislava
  (from: 03/15/1993 until: 03/28/1996)
Ján Kamenistý
Muškátova 18
Bratislava
  (from: 03/15/1993 until: 12/18/1995)
Peter Marek
Vilova 23
Bratislava
  (from: 12/19/1995 until: 03/28/1996)
PhDr. Hizef Weiss
Šášovská 16
Bratislava
  (from: 03/15/1993 until: 05/29/1994)
PhDr. Jozef Weiss
Šášovská 16
Bratislava
  (from: 05/30/1994 until: 12/18/1995)
Ing. Stanislav Žiačik
Rozvodná 10
Bratislava
  (from: 03/15/1993 until: 03/28/1996)
Stanislav Žiačik - predseda
Rozvodná 10
Bratislava 831 01
  (from: 03/29/1996 until: 12/21/2006)
Stanislav Žiačik - predseda
Rozvodná 10
Bratislava 831 01
Until: 03/29/2001
  (from: 12/22/2006 until: 12/21/2006)
Vladimír Popelka
Bajzova 7
Bratislava 821 01
  (from: 03/29/1996 until: 05/27/2015)
Štefan Hlavatý
Vinohradnícka 59
Šaľa 827 00
  (from: 03/29/1996 until: 05/27/2015)
Roman Holeš
Podzáhradná 46
Bratislava 821 06
  (from: 03/29/1996 until: 05/27/2015)
Karol Ježík
Budatínska 43
Bratislava 851 01
  (from: 03/29/1996 until: 05/27/2015)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva. Jeho zástupca koná na základe poverenia predsedu predstavenstva. Iný člen predstavenstva môže konať v mene spoločnosti len vtedy, keď ho tým poverí predstavensdtvo, jeho predseda, alebo jeho zástupca.
  (from: 12/19/1995 until: 05/27/2015)
Menom spoločnosti konajú vždy spoločne najme- nej dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 03/15/1993 until: 12/18/1995)
Capital: 
10 000 000 Sk
  (from: 05/30/1994 until: 05/27/2015)
3 000 000 Sk
  (from: 03/15/1993 until: 05/29/1994)
Shares: 
Number of shares: 1000
Type: na majiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 05/30/1994 until: 05/27/2015)
Number of shares: 300
Type: na majiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 03/15/1993 until: 05/29/1994)
Supervisory board: 
Ing. Rastislav Daníšek
Trnové 30
Žilina
  (from: 03/15/1993 until: 12/18/1995)
Milan Eliáš
Veľká Hradná 126
Trenčín
  (from: 12/19/1995 until: 05/27/2015)
Ing. Günter Furín
Komárnická 22
Bratislava
  (from: 12/19/1995 until: 05/27/2015)
Milan Gliviak
101
Suchá Hora
  (from: 03/15/1993 until: 12/18/1995)
JUDr. Pavel Hagyari
Beňadická 20
Bratislava
  (from: 03/15/1993 until: 12/18/1995)
Ivan Štulajter
J. C. Hronského 14
Bratislava
  (from: 12/19/1995 until: 05/27/2015)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 23.01.2015 č.k. 32 CbR/364/2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.04.2015 súd zrušuje obchodnú spoločnosť SUMUS a.s., so sídlom Mýtna 33, 819 05 Bratislava, IČO: 31 344 798, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sa., vo vložke č. 519/B bez likvidácie. Obchodná spoločnosť SUMUS a.s., sa vymazáva z obchodného registra v celom rozsahu.
  (from: 05/28/2015)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľ- skou listinou zo dňa 14. 1. 1993 podľa §§ 56 až 75 a §§ 154 až 220 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 1024
  (from: 03/15/1993 until: 05/27/2015)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 27.9.1993, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 109/93, Nz 108/93 notárkou JUDr. Šúrkovou v Bratislave, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1024
  (from: 05/30/1994 until: 05/27/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 8.6.1995, notárska zápisnica N 71/95, Nz 70/95 zo dňa 14.6.1995.
  (from: 12/19/1995 until: 05/27/2015)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 19.12.1995. Zápisnica z rokovania predstavenstva zo dňa 20.12.1995. Stary spis: Sa 1024
  (from: 03/29/1996 until: 05/27/2015)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 14.11.2006 č.k. 33Exre/220/2006 - 47, ktoré nadobudlo právoplatnosť 14.12.2006.
  (from: 12/22/2006 until: 05/27/2015)
Date of updating data in databases:  05/22/2024
Date of extract :  05/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person