Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  540/B

Business name: 
MAUT, a.s.
  (from: 07/08/1993 until: 11/23/2021)
Registered seat: 
Seberíniho 1
Bratislava 821 03
  (from: 07/22/1996 until: 11/23/2021)
H. Meličkovej 13
Bratislava 841 05
  (from: 07/08/1993 until: 07/21/1996)
Identification number (IČO): 
31 354 106
  (from: 07/08/1993)
Date of entry: 
07/08/1993
  (from: 07/08/1993)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/08/1993)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
  (from: 07/08/1993 until: 11/23/2021)
špedičné služby
  (from: 07/08/1993 until: 11/23/2021)
sprostredkovateľská, poradenská a konzultačná činnosť v doprave - vytváranie logistických centier
  (from: 07/08/1993 until: 11/23/2021)
vnútroštátne zasielateľstvo
  (from: 07/08/1993 until: 11/23/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/22/1996 until: 11/23/2021)
Managing board
  (from: 07/08/1993 until: 07/21/1996)
Ing. Ján Cisár
Cígeľská 18
Bratislava
  (from: 07/22/1996 until: 11/23/2021)
Ing. Pavol Kadlec
Bystrická 17
Pezinok
  (from: 07/08/1993 until: 07/21/1996)
Ing. Karol Kokavec
Bellova 1947/10
Liptovský Mikuláš
  (from: 10/08/1996 until: 11/12/1997)
Milan Lukáč
Lastomír 206
Michalovce
  (from: 07/22/1996 until: 11/23/2021)
Štefan Nagy
SNP 897/11
Galanta
  (from: 07/22/1996 until: 08/17/1997)
Ing. Ivan Novák
H. Meličkovej 13
Bratislava
  (from: 07/22/1996 until: 08/17/1997)
Ing. Ivan Novák - predseda
H. Meličkovej 13
Bratislava
  (from: 07/08/1993 until: 07/21/1996)
Ľudovít Oravec
Hálova 7
Bratislava
  (from: 07/22/1996 until: 11/23/2021)
Ján Zlatoš
Cigeľská 18
Bratislava
  (from: 07/08/1993 until: 07/21/1996)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 07/22/1996 until: 11/23/2021)
V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 07/08/1993 until: 07/21/1996)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 07/08/1993 until: 11/23/2021)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 07/22/1996 until: 11/23/2021)
Number of shares: 100
Type: na majiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 07/08/1993 until: 07/21/1996)
Supervisory board: 
Ján Ištok
Jasovská 45
Bratislava
  (from: 07/08/1993 until: 07/21/1996)
Magdaléna Malinová
Bilíková 32
Bratislava
  (from: 07/08/1993 until: 07/21/1996)
Marta Mészárosová
154
Horné Janíky
  (from: 07/08/1993 until: 07/21/1996)
Marta Mészárosová
154
Horné Janíky
  (from: 07/22/1996 until: 11/23/2021)
Ľudovít Palai
Čordákova 11
Košice
  (from: 07/22/1996 until: 10/07/1996)
Ing. Rudolf Valentíny
Športovcov 1177-8/37
Dolný Kubín
  (from: 10/08/1996 until: 11/23/2021)
Ján Zlatoš
Cígeľská 18
Bratislava
  (from: 07/22/1996 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť založená ustanovujúcim Valným zhromaždením dňa 13.5.1993 v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákoníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 1066
  (from: 07/08/1993 until: 11/23/2021)
Notárska zápisnica Nz 28/96 napísaná dňa 18.01.1996 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom osvedčujúca priebeh časti riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1066
  (from: 07/22/1996 until: 11/23/2021)
Notárska zápisnica Nz 310/96 zo dňa 27.6.1996 a stanovy spoločnosti, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.6.1996. Stary spis: Sa 1066
  (from: 10/08/1996 until: 11/23/2021)
Zápis z valného zhromaždenia konaného dňa 26.6.1997. Stary spis: Sa 1066
  (from: 08/18/1997 until: 11/23/2021)
Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti dňa 2.10.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 202/97, Nz 202/97 schválilo zmenu stanov. Stary spis: Sa 1066
  (from: 11/13/1997 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  02/08/2023
Date of extract :  02/09/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person