Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  542/B

Business name: 
Česká poisťovňa - Slovensko, akciová spoločnosť, skratka: ČPS, a. s.
  (from: 04/02/2003 until: 09/30/2008)
Registered seat: 
Plynárenská 7/C
Bratislava 824 79
  (from: 04/02/2004 until: 09/30/2008)
Identification number (IČO): 
31 354 327
  (from: 07/12/1993)
Date of entry: 
07/12/1993
  (from: 07/12/1993)
Date of deletion: 
10/01/2008
  (from: 10/01/2008)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 10/01/2008)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/12/1993)
Capital: 
550 000 000 Sk Paid up: 550 000 000 Sk
  (from: 12/16/2005 until: 09/30/2008)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 6377/2008, Nz 36276/2008 o rozhodnutí jediného akcionára zo dňa 27.08.2008 o zrušení spoločnosti Česká poisťovňa – Slovensko, akciová spoločnosť, skratka ČPS, a.s. bez likvidácie so sídlom Plynárenská 7/C, 824 79 Bratislava, IČO: 31 354 327, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 542/B bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou Generali Poisťovňa, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 811 09 Bratislava, IČO: 35 709 332, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 1325/B, ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 6379/2008, Nz 36278/2008 notárskou kandidátkou Mgr. Tatianou Stročinskou, poverenou notárom Mgr. Tomášom Leškovským, dňa 27.08.2008, stáva právnym nástupcom spoločnosti Česká poisťovňa – Slovensko, akciová spoločnosť, skratka ČPS, a.s. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 10/01/2008)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 10/01/2008)
Legal successor: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 ,
Mlynské nivy
1
  (from: 10/01/2008)
Date of updating data in databases:  06/22/2024
Date of extract :  06/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person