Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  547/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Prvá slovenská tunelárska, a.s.
  (from: 08/11/1993)
Registered seat: 
Hlinská 40
Žilina 011 18
  (from: 04/10/2000)
Identification number (IČO): 
31 356 648
  (from: 08/11/1993)
Date of entry: 
08/11/1993
  (from: 08/11/1993)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/11/1993)
Objects of the company: 
príprava a výstavba tunelov a podzemných stien
  (from: 08/11/1993)
inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 11/08/1994)
projektová činnosť v investičnej výstavbe v odbore činnosti geotechnika, geotechnická príprava stavieb, zakladanie stavieb, podzemné stavby
  (from: 11/08/1994)
vykonávanie dopravných stavieb
  (from: 11/08/1994)
vykonávanie inžinierských stavieb (vrátane vybavenia sídlištných celkov)
  (from: 11/08/1994)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 11/08/1994)
vykonávanie občianskych stavieb
  (from: 11/08/1994)
expertízna, posudková, konzultačná, kooperačná, sprostredkovateľská, poradenská a edukačná činnosť v oblasti stavebníctva
  (from: 11/08/1994)
navrhovanie a posudzovanie stavebných konštrukcií a technológií výstavby, včítane kontroly, meraní, skúšok a prieskumu
  (from: 11/08/1994)
činnosť vykonávaná banským spôsobom
  (from: 06/30/1995)
vykonávanie geologických prác, projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh inžinierskogeologického prieskumu
  (from: 06/30/1995)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/10/2000)
Ing. Pavol Brtko
Riadok 15
Ružomberok
  (from: 04/10/2000)
Juraj Klimo
Demänová 134
Liptovský Mikuláš
  (from: 04/10/2000)
Ing. Gustáv Schnierer
A. Hlinku 3
Bojnice
  (from: 04/10/2000)
Acting in the name of the company: 
Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Predstavenstvo je oprávnené delegovať časť svojich právomocí na iné osoby. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/10/2000)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 08/11/1993)
Shares: 
Number of shares: 40
Druh: kmeňová akcie na meno
Form: listinné
Nominal value: 25 000 Sk
  (from: 04/10/2000)
Supervisory board: 
Ing. Branislav Sališ
Bajzova 8
Žilina
  (from: 04/10/2000)
Ing. Mikuláš Čižmár
Oravská 1
Žilina
  (from: 04/10/2000)
Ing. Ján Sokolík
Jedlíkova 5
Žilina
  (from: 04/10/2000)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľ- skou listinou zo dňa 26.2.1992, rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice N 22/93, N z 21/93 napísanej dňa 26.2.1993 boli schvalené stanovy v zmysle ust. § 154 - 220 Zák. č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 1080
  (from: 08/11/1993)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 10.05.1994. Stary spis: Sa 1080
  (from: 11/08/1994)
živnostenský list vydaný obvodným úradom Bratislava 3, pod ev.č. žo - 94/62091/Pá rozhodnutie ministerstva životného prostredia SR zo dňa 16.2.1995, číslo: 3.3 / 83-95 Stary spis: Sa 1080
  (from: 06/30/1995)
Date of updating data in databases:  08/18/2022
Date of extract :  08/19/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person