Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2071/R

Business name: 
MKM spol. s r.o.
  (from: 08/26/1992 until: 04/20/2009)
Registered seat: 
Šebešťanová 202
Považská Bystrica 017 01
  (from: 08/26/1992 until: 04/20/2009)
Identification number (IČO): 
31 569 552
  (from: 08/26/1992)
Date of entry: 
09/09/1992
  (from: 08/26/1992)
Person dissolved from: 
21.3.2009
  (from: 04/21/2009)
Date of deletion: 
04/21/2009
  (from: 04/21/2009)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 8a ods. 1 písm. c) zák. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov.
  (from: 04/21/2009)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/26/1992)
Objects of the company: 
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 08/26/1992 until: 04/20/2009)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 08/26/1992 until: 04/20/2009)
vykonávanie maliarskych a natieračských prác
  (from: 08/26/1992 until: 04/20/2009)
Partners: 
Vladimír M a g d e c h
Šebešťanová 202
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 08/26/1992 until: 04/20/2009)
Emil M a g d e c h
Rozkvet 2011/28-17
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 08/26/1992 until: 04/20/2009)
Jozef K r a s ň a n
Šebešťanová 222
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 08/26/1992 until: 04/20/2009)
Contribution of each member: 
Vladimír M a g d e c h
Amount of investment: 34 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 17 000 Sk
  (from: 08/26/1992 until: 04/20/2009)
Emil M a g d e c h
Amount of investment: 34 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 17 000 Sk
  (from: 08/26/1992 until: 04/20/2009)
Jozef K r a s ň a n
Amount of investment: 34 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 17 000 Sk
  (from: 08/26/1992 until: 04/20/2009)
Management body: 
konatelia
  (from: 08/26/1992 until: 04/20/2009)
Vladimír M a g d e c h
Šebešťanová 202
Považská Bystrica
  (from: 08/26/1992 until: 04/20/2009)
Emil M a g d e c h
Rozkvet 2011/28-17
Považská Bystrica
  (from: 08/26/1992 until: 04/20/2009)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia.
  (from: 08/26/1992 until: 04/20/2009)
Capital: 
102 000 Sk
  (from: 08/26/1992 until: 04/20/2009)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 39CbR/122/2005-36 zo dňa 19. februára 2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.03.2009, súd zrušil bez likvidácie spoločnosť MKM spol. s r.o. so sídlom Šebešťanová 202, 017 01 Považská Bystrica, IČO 31 569 552 zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddieli Sro vo vložke číslo 2071/R.
  (from: 04/21/2009)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 3.8.1992 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 08/26/1992 until: 04/20/2009)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person