Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  574/B

Business name: 
Karloveská obchodná a rozvojová spoločnosť, a.s., stratka K.O.R.S., a.s.
  (from: 04/27/1995)
Registered seat: 
Kresánkova 1
Bratislava 841 05
  (from: 06/09/2005)
Identification number (IČO): 
31 361 862
  (from: 11/18/1993)
Date of entry: 
11/18/1993
  (from: 11/18/1993)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/18/1993)
Objects of the company: 
sprostredkovanie v oblasti obchodu, stavebníctva a zákaziek
  (from: 11/18/1993)
realitná agentúra - sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
  (from: 11/18/1993)
inžinierska činnosť
  (from: 11/18/1993)
kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
  (from: 11/18/1993)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva a ekológie
  (from: 11/18/1993)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 04/27/1995)
konštrukčné práce v strojárstve
  (from: 04/27/1995)
poradenská a kozultačná činnosť v oblasti strojárstva, podnikania a obchodu
  (from: 04/27/1995)
údržba zelene
  (from: 04/27/1995)
čistenie a zimná údržba komunikácií
  (from: 04/27/1995)
činnosti v oblasti nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (from: 04/27/1995)
správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (from: 04/27/1995)
vedenie účtovníctva
  (from: 10/06/2004)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 10/06/2004)
sekretárske a administratívne práce
  (from: 10/06/2004)
rozvod tepla
  (from: 06/09/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/06/2004)
Ing. Ivan Čarnogurský - predseda
Pod Zečákom 41
Bratislava 841 03
From: 12/17/2008
  (from: 12/31/2008)
Ing. Konštantín Viktorín - člen
Huščavova 3
Bratislava 841 04
From: 12/17/2008
  (from: 12/31/2008)
Ing. Izabela Čarnogurská - člen
Pod Zečákom 41
Bratislava 841 03
From: 12/17/2008
  (from: 12/31/2008)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo podpredseda predstavenstva s iným členom predstavenstva a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 10/06/2004)
Capital: 
55 101,905374 EUR
  (from: 01/27/2009)
Shares: 
Number of shares: 110
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 331,939189 EUR
  (from: 01/27/2009)
Number of shares: 56
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,939189 EUR
  (from: 01/27/2009)
Supervisory board: 
Ing. Jozef Flaška
M. S. Trnavského 18
Bratislava 841 01
From: 12/17/2008
  (from: 12/31/2008)
Ing. Juraj Čarnogurský
Pod Zečákom 41
Bratislava 841 03
From: 12/17/2008
  (from: 12/31/2008)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica zo dňa 3. 6. 1993 spísaná notárom JUDr. Miloslavom Kováčom pod č. 120/ 93, ktorou sa osvedčuje zakladateľská zmluva zo dňa 3. 6. 1993, ktorá je v súlade s § 57 a nasl. Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 1136
  (from: 11/18/1993)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 21. 3. 1995 pod č. N 52/1995, Nz 53/1995 na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 1136
  (from: 04/27/1995)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 26.1.1996. Zápisnica č. 1/96 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 26.1.1996. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 18.10.1996. Stary spis: Sa 1136
  (from: 10/23/1996)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 17.6.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 224/97, Nz 210/97.
  (from: 11/18/1998)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 29.3.2000 pod. č. N 04/00, Nz 52/00 na ktorom boli schválené nové stanovy spoločnosti
  (from: 04/27/2000)
Zmena stanov schválená valným zhomaždením dňa 28.6.2000 priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 463/00, Nz 445/00
  (from: 08/24/2000)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 11.12.2003, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 732/2003, Nz 118639/2003 spísanou notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou.
  (from: 10/06/2004)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 31.05.2005, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 266/2005, Nz 24380/2005 spísanou notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou.
  (from: 06/09/2005)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.12.2008.
  (from: 12/31/2008)
Date of updating data in databases:  07/15/2024
Date of extract :  07/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person