Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  577/B

Business name: 
Slovakia card, a.s.
  (from: 12/10/1993 until: 06/16/2005)
Registered seat: 
Kremencova 4
Bratislava 841 07
  (from: 12/10/1993 until: 06/16/2005)
Identification number (IČO): 
31 362 931
  (from: 12/10/1993)
Date of entry: 
12/10/1993
  (from: 12/10/1993)
Date of deletion: 
06/17/2005
  (from: 06/17/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 06/17/2005)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/10/1993)
Capital: 
1 200 000 Sk
  (from: 12/10/1993 until: 06/16/2005)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k.: 2K 77/01 - 327 zo dňa 01.03.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.04.2004 súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nemajetnosť dlžníka a spoločnosť Slovakia card, a.s. sa týmto rozhodnutím zrušuje. Vymazuje sa z obchodného registra spoločnosť Slovakia card, a.s. so sídlom Kremencova 4, 841 07 Bratislava, IČO: 31 362 931, zapísaná v odd. Sa vo vložke č. 577/B v celom rozsahu.
  (from: 06/17/2005)
Date of updating data in databases:  03/20/2023
Date of extract :  03/21/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person