Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  577/B

Business name: 
Slovakia card, a.s.
  (from: 12/10/1993 until: 06/16/2005)
Registered seat: 
Kremencova 4
Bratislava 841 07
  (from: 12/10/1993 until: 06/16/2005)
Identification number (IČO): 
31 362 931
  (from: 12/10/1993)
Date of entry: 
12/10/1993
  (from: 12/10/1993)
Date of deletion: 
06/17/2005
  (from: 06/17/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 06/17/2005)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/10/1993)
Objects of the company: 
vydavateľská činnosť
  (from: 12/10/1993 until: 06/16/2005)
sprostredkovanie v oblasti obchodu, dopravy a zákaziek
  (from: 12/10/1993 until: 06/16/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/13/1996 until: 06/16/2005)
Managing board
  (from: 12/10/1993 until: 02/12/1996)
Katarína Belická
Kríková 1
Bratislava
  (from: 02/13/1996 until: 05/18/1997)
Ing. Štefan Chrenko
Jána Smreka 5
Bratislava
  (from: 12/10/1993 until: 02/12/1996)
Mária Križková
Tranovského 24
Bratislava
  (from: 12/10/1993 until: 05/18/1997)
Karol Martinkovič
Ožvoldíkova 7
Bratislava
  (from: 12/10/1993 until: 05/18/1997)
Jozef Studenič
Kremencova 4
Bratislava
  (from: 12/10/1993 until: 02/12/1996)
Katarína Šteklová
Seberíniho 19
Bratislava
  (from: 12/10/1993 until: 02/12/1996)
Ing. Ilja Cigna
Palisády 55
Bratislava
  (from: 02/13/1996 until: 06/16/2005)
Jozef Studenič - predseda predstavenstva
Kremencova 4
Bratislava
  (from: 02/13/1996 until: 06/16/2005)
Andrej Studenič
Topoľčianska 12
Bratislava
  (from: 05/19/1997 until: 06/16/2005)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje len predseda predstavenstva.
  (from: 02/13/1996 until: 06/16/2005)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 12/10/1993 until: 02/12/1996)
Capital: 
1 200 000 Sk
  (from: 12/10/1993 until: 06/16/2005)
Shares: 
Number of shares: 60
Type: na majiteľa
Nominal value: 20 000 Sk
  (from: 05/19/1997 until: 06/16/2005)
Number of shares: 60
Type: na majiteľa
Nominal value: 20 000 Sk
  (from: 12/10/1993 until: 05/18/1997)
Supervisory board: 
JUDr. Allan Böhm
Špitálska 47
Bratislava 811 06
  (from: 05/19/1997 until: 06/16/2005)
Ing. Jaroslav Fedák
Mamatejova 10
Bratislava
  (from: 02/13/1996 until: 05/18/1997)
Ing. Jaroslav Fedák - predseda dozornej rady
Mamateyova 10
Bratislava
  (from: 05/19/1997 until: 06/16/2005)
Ing. arch. Karol Granec
Sch. Trnavského 20
Bratislava
  (from: 12/10/1993 until: 05/18/1997)
Ing. Vladimír Horváth st.
Šastínska 29
Bratislava
  (from: 05/19/1997 until: 01/22/1998)
Ing. Vladimír Horváth st.
Šaštínska 29
Bratislava
  (from: 12/10/1993 until: 05/18/1997)
Andrej Machovič
nám. Hraničiarov 2/a
Bratislava
  (from: 12/10/1993 until: 02/12/1996)
Marián Ürge
Hany Meličkovej 23/A
Bratislava 841 05
  (from: 01/23/1998 until: 06/16/2005)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k.: 2K 77/01 - 327 zo dňa 01.03.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.04.2004 súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nemajetnosť dlžníka a spoločnosť Slovakia card, a.s. sa týmto rozhodnutím zrušuje. Vymazuje sa z obchodného registra spoločnosť Slovakia card, a.s. so sídlom Kremencova 4, 841 07 Bratislava, IČO: 31 362 931, zapísaná v odd. Sa vo vložke č. 577/B v celom rozsahu.
  (from: 06/17/2005)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 22.9.1993 v súlade so Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 1142
  (from: 12/10/1993 until: 06/16/2005)
Na valnom zhromaždení dňa 15.12.1995, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 191/95 napísanej dňa 15.12.1995 bola schválená zmena stanov a zmena v orgánoch spoločnosti. Stary spis: Sa 1142
  (from: 02/13/1996 until: 06/16/2005)
Notárska zápisnica č. N 133/96, Nz 124/96 zo dňa 25.11.1996, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica z predstavenstva konaného dňa 3.12.1996. Stary spis: Sa 1142
  (from: 05/19/1997 until: 06/16/2005)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 18.11.1997, na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade. Stary spis: Sa 1142
  (from: 01/23/1998 until: 06/16/2005)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 2K 77/01-327 zo dňa 01.03.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.04.2004 bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku na majetok dlžníka Slovakia card, a.s., Kremencova 4, Bratislava, IČO: 31 362 931.
  (from: 10/12/2004 until: 06/16/2005)
Date of updating data in databases:  03/20/2023
Date of extract :  03/21/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person