Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  582/B

Business name: 
MATADOR - OBNOVA a.s. v likvidácii
  (from: 04/28/2005 until: 03/31/2006)
Registered seat: 
Pastierska 2
Bratislava 831 06
  (from: 09/20/2000 until: 03/31/2006)
Identification number (IČO): 
31 364 322
  (from: 12/28/1993)
Date of entry: 
12/28/1993
  (from: 12/28/1993)
Date of deletion: 
04/01/2006
  (from: 04/01/2006)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 04/01/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/28/1993)
Capital: 
351 660 000 Sk
  (from: 04/08/2002 until: 03/31/2006)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 04/07/2005
  (from: 04/01/2006)
 Liquidators:
Ing. Jana Crkoňová
Hubeného 18
Bratislava 831 05
From: 04/07/2005 Until: 04/01/2006
  (from: 04/28/2005)
 Liquidators:
Ing. Ľubomír Drobný , CSc.
Lenardova 4
Bratislava 851 01
From: 04/07/2005 Until: 04/01/2006
  (from: 04/28/2005)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátori spoločnosti konajú spoločne.
  (from: 04/28/2005)
Date of completion of voluntary liquidation: 10/31/2005
  (from: 04/01/2006)
Other legal facts: 
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 11.11.2005, na ktorom bola schválená konečná správa likvidátorov o priebehu likvidácie, účtovná závierka spoločnosti ku dňu likvidácie, t.j. 31.10.2005 a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku. Daňový úrad Bratislava III., č.k. 602/230/23759/06 udelil súhlas s výmazom spoločnosti z obchodného registra v zmysle § 33 ods. 2 z.č. 511/1992 Zb.
  (from: 04/01/2006)
Sale of an enterprise: 
*
Zmluva o predaji časti podniku EKO Beluša uzatvorená dňa 14.02.2005 medzi spoločnosťami MATADOR - OBNOVA, a.s. ako predávajúcim a V.O.D.S., a.s., so sídlom Podnikateľská 2, Košice-Barca, PSČ: 04017, IČO: 36 200 301 ako kupujúcim. Zmluva nadobudla platnosť dňa 16.02.2005 a účinnosť dňa 24.02.2005. Predmetom zmluvy je prevod časti podniku s názvom EKO Beluša zo spoločnosti MATADOR-OBNOVA, a.s. na spoločnosť V.O.D.S., a.s. podľa ustanovení § 476 a nasl. Obchodného zákonníka.
  (from: 03/19/2005 until: 03/31/2006)
*
Zmluva o predaji časti podniku EKO Beluša uzatvorená dňa 14.02.2005 medzi spoločnosťami MATADOR - OBNOVA, a.s. ako predávajúcim a V.O.D.S., a.s., so sídlom Podnikateľská 2, Košice-Barca, PSČ: 04017, IČO: 36 200 301 ako kupujúcim. Zmluva nadobudla platnosť dňa 16.02.2005 a účinnosť dňa 24.02.2005. Predmetom zmluvy je prevod časti podniku s názvom EKO Beluša zo spoločnosti MATADOR-OBNOVA, a.s. na spoločnosť V.O.D.S., a.s. podľa ustanovení § 476 a nasl. Obchodného zákonníka.
  (from: 04/01/2006)
Date of updating data in databases:  12/07/2023
Date of extract :  12/08/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person