Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  1073/V

Business name: 
Prvé bytové družstvo v Košiciach v likvidácii
  (from: 09/14/2019)
Prvé bytové družstvo v Košiciach
  (from: 02/01/1995 until: 09/13/2019)
Registered seat: 
Palackého 6
Košice 040 01
  (from: 09/30/2004)
Palackého 6
Košice
  (from: 02/01/1995 until: 09/29/2004)
Identification number (IČO): 
31 702 881
  (from: 02/01/1995)
Date of entry: 
02/01/1995
  (from: 02/01/1995)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 02/01/1995)
Objects of the company: 
činnosť družstva je založená na správe a prevádzke bytových domov, v ktorých sú byty vo vlastníctve členov družstva a na družstevnom vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktoré môžu prejsť z vlastníctva družstva do vlastníctva jeho členov-nájomcov
  (from: 02/01/1995)
zabezpečovanie prevádzky bytových objektov s bytmi a nebytovými priestormi, najmä: zabezpečovanie dodávateľským spôsobom údržby, opravy, rekonštrukcie a modernizácie spoločných častí a zariadení bytových domov a pozemkov vo vlastníctve družstva členov družstva, zabezpečovanie prenájmu, alebo iné využitie nebytových priestorov vo vlastníctve družstva
  (from: 02/01/1995)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/01/1995)
Gabriela Šimonová - člen predstavenstva
Palackého 4
Košice 040 01
From: 04/02/2009
  (from: 09/23/2009)
Ing. Marianna Kusková - predseda predstavenstva
Palackého 6
Košice 040 01
From: 10/14/2009
  (from: 06/29/2017)
Ing. Tibor Budai - člen
Bajzova 3
Košice
  (from: 02/01/1995 until: 09/05/2002)
Ing. Tibor Budai - predseda
Bajzova 3
Košice
From: 01/30/2002
  (from: 09/06/2002 until: 09/29/2004)
Ing. Tibor Budai - predseda
Bajzova 3
Košice 040 01
From: 01/30/2002
  (from: 09/30/2004 until: 11/30/2009)
Ing. Tibor Budai - predseda
Bajzova 3
Košice 040 01
From: 01/30/2002 Until: 10/14/2009
  (from: 12/01/2009 until: 11/30/2009)
Miroslav Csákó - člen predstavenstva
Palackého 4
Košice 040 01
From: 04/02/2009
  (from: 09/23/2009 until: 05/30/2013)
Miroslav Csákó - člen predstavenstva
Palackého 4
Košice 040 01
From: 04/02/2009 Until: 02/28/2013
  (from: 05/31/2013 until: 05/30/2013)
Terézia Dobošová - člen
Palackého 8
Košice 040 01
From: 08/25/2004
  (from: 09/30/2004 until: 09/22/2009)
Terézia Dobošová - člen
Palackého 8
Košice 040 01
From: 08/25/2004 Until: 04/02/2009
  (from: 09/23/2009 until: 09/22/2009)
Ondrej Fajfer - podpredseda
Palackého 10
Košice 040 01
From: 08/25/2004
  (from: 09/30/2004 until: 09/22/2009)
Ondrej Fajfer - podpredseda
Palackého 10
Košice 040 01
From: 08/25/2004 Until: 04/02/2009
  (from: 09/23/2009 until: 09/22/2009)
Katarína Jusková - člen
Palackého 8
Košice
From: 06/03/1999
  (from: 11/27/2003 until: 09/29/2004)
Katarína Jusková - člen
Palackého 8
Košice 040 01
From: 06/03/1999 Until: 08/25/2004
  (from: 09/30/2004 until: 09/29/2004)
Tomáš Karkošiak - predseda
Bajzova 7
Košice
Until: 01/30/2002
  (from: 02/01/1995 until: 09/05/2002)
Ľubica Kecerová - člen
Bajzova 6
Košice
Until: 06/03/1999
  (from: 02/01/1995 until: 11/26/2003)
Ing. Mariana Kusková - člen predstavenstva
Palackého 6
Košice 040 01
From: 04/02/2009
  (from: 09/23/2009 until: 11/30/2009)
Ing. Mariana Kusková - člen predstavenstva
Palackého 6
Košice 040 01
From: 04/02/2009 Until: 10/14/2009
  (from: 12/01/2009 until: 11/30/2009)
Ing. Mariana Kusková - predseda predstavenstva
Palackého 6
Košice 040 01
From: 10/14/2009
  (from: 12/01/2009 until: 06/28/2017)
Miroslav Mikloš - člen
Bajzova 10
Košice
Until: 06/03/1999
  (from: 02/01/1995 until: 11/26/2003)
Magdaléna Olejová - člen predstavenstva
Palackého 8
Košice 040 01
From: 09/29/2009
  (from: 12/01/2009 until: 05/30/2013)
Magdaléna Olejová - člen predstavenstva
Palackého 8
Košice 040 01
From: 09/29/2009 Until: 02/28/2013
  (from: 05/31/2013 until: 05/30/2013)
Imrich Petrásek - podpredseda
Palackého 6
Košice
  (from: 02/01/1995 until: 09/29/2004)
Imrich Petrásek - podpredseda
Palackého 6
Košice 040 01
From: 02/01/1995 Until: 08/25/2004
  (from: 09/30/2004 until: 09/29/2004)
Júlia Plavušcsáková - člen predstavenstva
Palackého 6
Košice 040 01
From: 09/29/2009
  (from: 12/01/2009 until: 05/30/2013)
Júlia Plavušcsáková - člen predstavenstva
Palackého 6
Košice 040 01
From: 09/29/2009 Until: 02/28/2013
  (from: 05/31/2013 until: 05/30/2013)
Ing. Emanuel Sochor - člen
Palackého 8
Košice
From: 06/03/1999
  (from: 11/27/2003 until: 09/29/2004)
Ing. Emanuel Sochor - člen
Palackého 8
Košice 040 01
From: 06/03/1999 Until: 08/25/2004
  (from: 09/30/2004 until: 09/29/2004)
Jozef Szabó - člen predstavenstva
Bajzova 3
Košice 040 01
From: 04/02/2009
  (from: 09/23/2009 until: 11/30/2009)
Jozef Szabó - člen predstavenstva
Bajzova 3
Košice 040 01
From: 04/02/2009 Until: 09/29/2009
  (from: 12/01/2009 until: 11/30/2009)
Ľubomír Zachar - člen
Palackého 4
Košice 040 01
From: 08/25/2004
  (from: 09/30/2004 until: 09/22/2009)
Ľubomír Zachar - člen
Palackého 4
Košice 040 01
From: 08/25/2004 Until: 04/02/2009
  (from: 09/23/2009 until: 09/22/2009)
Acting: 
Družstvo navonok zastupuje predseda predstavenstva. Podpisuje tak, že k napísanému alebo tlačenému názvu družstva pripojí svoj podpis. Právne úkony, pre ktoré je predpísaná právna forma podpisuje predseda a ďalší člen predstavenstva.
  (from: 09/23/2009)
Družstvo navonok zastupuje predseda a podpredseda predstavenstva. Podpisujú tak, že k napísanému alebo tlačenému názvu družstva pripoja svoje vlastnoručné podpisy. Právne úkony, pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisuje predseda a ďalší člen predstavenstva tak, že k napísanému alebo tlačenému názvu družstva pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 02/01/1995 until: 09/22/2009)
Registered capital: 
1 694,65 EUR
  (from: 12/01/2009)
1 732,722566 EUR
  (from: 09/23/2009 until: 11/30/2009)
52 200 Sk
  (from: 02/01/1995 until: 09/22/2009)
Basic member contribution: 
25 EUR u členov nájomcov bytov
  (from: 12/01/2009)
25 EUR u členov vlastníkov bytov
  (from: 12/01/2009)
600 Sk u členov nájomcov bytov
  (from: 02/01/1995 until: 09/22/2009)
19,916352 EUR u členov nájomcov bytov
  (from: 09/23/2009 until: 11/30/2009)
600 Sk u členov vlastníkov bytov
  (from: 02/01/1995 until: 09/22/2009)
19,916352 EUR u členov vlastníkov bytov
  (from: 09/23/2009 until: 11/30/2009)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 04/04/2019
  (from: 09/14/2019)
 Liquidators:
Ing. Gabriela Šimonová
Palackého 6
Košice 040 01
From: 04/04/2019
  (from: 09/14/2019)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene družstva samostatne a podpisuje tak, že k obchodnému menu družstva pripojí svoj podpis s označením funkcie, ktorú vykonáva.
  (from: 09/14/2019)
Other legal facts: 
Právne pomery družstva sa riadia stanovami družstva schválenými na členskej schôdzi dňa 9.8.1994 v zmysle zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 02/01/1995)
Zápisnica z členskej schôdze družstva zo dňa 30.1.2002.
  (from: 09/06/2002)
Zápisnica zo schôdze PBD zo dňa 3.6.1999.
  (from: 11/27/2003)
Okresný súd Košice I uznesením sp. zn. 29CbR/2/2016 zo dňa 12.11.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.04.2019 zrušil družstvo Prvé bytové družstvo v Košiciach, Palackého 6, 040 01 Košice, IČO: 31 702 881, nariadil jeho likvidáciu a za likvidátora menoval Ing. Gabrielu Šimonovú, nar. 31.10.1952, bytom Palackého 6, 040 01 Košice.
  (from: 09/14/2019)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person