Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  591/B

Business name: 
COŽ, a.s. Bratislava
  (from: 02/09/1994 until: 11/23/2006)
Registered seat: 
Mlynské Nivy 56
Bratislava 827 99
  (from: 02/09/1994 until: 11/23/2006)
Identification number (IČO): 
31 366 996
  (from: 02/09/1994)
Date of entry: 
02/09/1994
  (from: 02/09/1994)
Date of deletion: 
11/22/2006
  (from: 11/24/2006)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 11/24/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/09/1994)
Objects of the company: 
vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane technickej vybavenosti sídliskových cel- kov/, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
  (from: 02/09/1994 until: 11/23/2006)
výroba a odbyt oceľových výrobkov pre potreby stavieb, armovacie práce
  (from: 02/09/1994 until: 11/23/2006)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/09/1994 until: 11/23/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/09/1994 until: 11/23/2006)
Ing. Igor Dekyský
Staré záhrady 8
Bratislava 821 05
  (from: 02/09/1994 until: 06/05/2001)
Ing. Oldřich Jarabica
Hálova 10
Bratislava 851 01
  (from: 02/09/1994 until: 06/05/2001)
Kazimír Krajčovič
Vranovská 55
Bratislava 851 02
  (from: 02/09/1994 until: 06/05/2001)
Ing. Gustáv Laca - predseda
Ukrajinská 10
Bratislava 831 02
  (from: 06/06/2001 until: 07/18/2005)
Ing. Gustáv Laca - predseda
Ukrajinská 10
Bratislava 831 02
Until: 06/29/2005
  (from: 07/19/2005 until: 07/18/2005)
Ing. Iveta Chalková - podpredseda
122
Orešany 956 06
  (from: 06/06/2001 until: 11/23/2006)
Ján Laca
Mierová 167C
Bratislava 821 05
  (from: 06/06/2001 until: 11/23/2006)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupujú predseda a podpredseda predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda a podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich, pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 02/09/1994 until: 11/23/2006)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 02/09/1994 until: 11/23/2006)
Shares: 
Number of shares: 1000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/06/2001 until: 11/23/2006)
Number of shares: 1000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/09/1994 until: 06/05/2001)
Supervisory board: 
Ondrej Baláž
Poľná 17
Bratislava 811 08
  (from: 02/09/1994 until: 06/05/2001)
Ladislav Šmidovič
Holíčska 1
Bratislava 851 01
  (from: 02/09/1994 until: 06/05/2001)
Peter Volár
Lenardova 12
Bratislava 851 01
  (from: 02/09/1994 until: 06/05/2001)
Beáta Lacová - predseda
Ukrajinská 10
Bratislava
  (from: 06/06/2001 until: 11/23/2006)
Ing. Marián Hrubizna
Škrobárova 31
Poprad
  (from: 06/06/2001 until: 11/23/2006)
Kvetoslava Janovová
Pri štadióne 14
Svätý Jur
  (from: 06/06/2001 until: 11/23/2006)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č.k. 33Exre/90/2006 zo dňa30.10.2006 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.11.2006 súd vymazal z obchodného registra obchodnú spoločnosť COŽ, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 56, Bratislava IČO 31 366 996.
  (from: 11/24/2006)
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 2.11.1993 v zmysle ust. 154-220 Zák. č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 1165
  (from: 02/09/1994 until: 11/23/2006)
Zápisnica z rokovania mimoriadného valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 25.5.2001
  (from: 06/06/2001 until: 11/23/2006)
Krajský súd v Bratislave uznesením 6K 168/01 - 21 zo dňa 29.1.2002 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka COŽ, a.s. Bratislava so sídlom Mlynské Nivy 56, Bratislava 827 99, IČO: 31 366 996. Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Rudolfa Tkáčika, komerčného právnika, r.č. , bytom Dukelská 7, 900 22 Svätý Jur.
  (from: 03/14/2002 until: 11/23/2006)
Uznesenim Krajského súdu č.k. 6K 168/01 zo dňa 16.4.2002 ktoré nadobudlo pravoplatnost dňa 13.5.2002 funkcia doterajšieho správcu konkurznej podstaty JUDr. Rudolfa Tkáčika, komerčného právnika, sídlo Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, zanikla dňom 16.4.2002. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr.Peter Kubík, komerčný právnik. Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
  (from: 04/29/2004 until: 11/23/2006)
Zápisnica zo zasadania valného zhromaždenia zo dňa 29.6.2005.
  (from: 07/19/2005 until: 11/23/2006)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 6K 168/2001-278 zo dňa 16.11.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.12.2005, bol zrušený konkurz na majetok úpadcu COŽ a.s., Mlynské Nivy 56, 827 99 Bratislava, IČO 31 366 996 vyhlásený uznesením č.k. 168/01-21 zo dňa 29.1.2002, po splnení rozvrhového uznesenia. Súd zbavil JUDr. Petra Kubíka, advokáta, Vajnorská 8/A, 834 01 Bratislava, funkcie správcu konkurznej podstaty
  (from: 02/04/2006 until: 11/23/2006)
Date of updating data in databases:  08/05/2022
Date of extract :  08/09/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person