Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  593/B

Business name: 
TRANSPETROL TRANZIT a.s.
  (from: 03/16/2001 until: 02/28/2004)
Registered seat: 
Šumavská 38
Bratislava 821 08
  (from: 08/18/1997 until: 02/28/2004)
Identification number (IČO): 
31 367 313
  (from: 01/14/1994)
Date of entry: 
01/14/1994
  (from: 01/14/1994)
Date of deletion: 
02/29/2004
  (from: 02/17/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/14/1994)
Capital: 
20 000 000 Sk
  (from: 01/14/1994 until: 02/28/2004)
Other legal facts: 
V y m a z u j e s a : Obchodná spoločnosť TRANSPETROL TRANZIT a.s., so sídlom Šumavská 38, 821 08 Bratislava, IČO: 31 367 313 zapísaná v odd.: Sa vo vložke č. 593/B sa dňom 29.2.2004 vymazuje z obchodného registra. Z a p i s u j e s a : Notárska zápisnica N 2371/03, Nz 80540/03 spísaná dňa 12.9.2003 notárskym kandidátom Mgr. Leškovským notára JUDr. Vlhu osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou TRANSPETROL a.s. a schválená zmena o zlúčení. Obchodná spoločnosť TRANSPETROL TRANZIT a.s. zanikla bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou TRANSPETROL a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava, IČO: 31 341 977, ktorá je jej právnym zástupcom a ku dňu výmazu t.j. ku dňu 29.2.2004 na ňu prechádzajú všetky jej práva a záväzky.
  (from: 02/29/2004)
Date of updating data in databases:  01/17/2022
Date of extract :  01/19/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person