Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  593/B

Business name: 
TRANSPETROL TRANZIT a.s.
  (from: 03/16/2001 until: 02/28/2004)
TRANSPETROL TRANZIT o.c.p., a.s.
  (from: 06/16/1999 until: 03/15/2001)
TRANSPETROL FINANCE o.c.p., a.s.
  (from: 06/21/1996 until: 06/15/1999)
TRANSPETROL FINANCE, a.s.
  (from: 01/14/1994 until: 06/20/1996)
Registered seat: 
Šumavská 38
Bratislava 821 08
  (from: 08/18/1997 until: 02/28/2004)
Šumavská 38
Bratislava 826 60
  (from: 01/14/1994 until: 08/17/1997)
Identification number (IČO): 
31 367 313
  (from: 01/14/1994)
Date of entry: 
01/14/1994
  (from: 01/14/1994)
Date of deletion: 
02/29/2004
  (from: 02/17/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/14/1994)
Objects of the company: 
obchodovanie s cennými papiermi, vrátane vybraných činností uvedených v § 46 ods. 2 Zák. č. 600/1992 Zb.
  (from: 08/31/1995 until: 03/15/2001)
činnosť organizačných a ekonomických poradní
  (from: 01/14/1994 until: 02/28/2004)
nákup a predaj hnuteľných vecí za účelom ich prenajímania a ich prenajímanie - finančný lesing
  (from: 01/14/1994 until: 02/28/2004)
nákup a predaj nehnuteľností, sprostredkovanie ich predaj a ich prenajímanie, finančný a operatívny lesing
  (from: 01/14/1994 until: 02/28/2004)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 01/14/1994 until: 02/28/2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/16/1999 until: 02/28/2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/16/1999 until: 02/28/2004)
sprostredkovanie obchodnej činnosti
  (from: 06/16/1999 until: 02/28/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/27/2001 until: 02/28/2004)
Managing board
  (from: 01/14/1994 until: 11/26/2001)
Ing. Štefan Czucz - predseda predstavenstva
Pomlejská 104
Šamorín
  (from: 06/16/1999 until: 11/26/2001)
Ing. Michal Duranko
Robotnícka 16
Bratislava
  (from: 01/14/1994 until: 08/30/1995)
Ing. Michal Duranko - člen predstavenstva
Robotnícka 16
Bratislava
  (from: 06/16/1999 until: 11/26/2001)
Ing. Michal Duranko - predseda predstavenstva
Robotnícka 16
Bratislava
  (from: 08/31/1995 until: 08/17/1997)
Ing. Michal Duranko - predseda predstavenstva
Robotnícka 16
Bratislava
  (from: 08/18/1997 until: 06/15/1999)
Ing. Dušan Jurík
Marečka 6
Bratislava
  (from: 01/14/1994 until: 08/17/1997)
Ing. Dušan Jurík
Marečka 6
Bratislava
  (from: 08/18/1997 until: 06/15/1999)
Mgr. Ján Kovarčík - člen predstavenstva
Platanová alej 3
Komárno
Until: 05/30/2002
  (from: 11/27/2001 until: 08/19/2002)
Ing. Jaroslav Linkeš - člen predstavenstva
Martinčekova 5
Bratislava
  (from: 06/16/1999 until: 11/26/2001)
Ing. Jaroslav Linkeš - predseda predstavenstva
Martinčekova 5
Bratislava
Until: 05/30/2002
  (from: 11/27/2001 until: 08/19/2002)
Ing. Jozef Mračna
Znievska 21
Bratislava
  (from: 01/14/1994 until: 08/17/1997)
Ing. Jozef Mračna
Znievska 21
Bratislava
  (from: 08/18/1997 until: 06/15/1999)
Ing. Martin Zlocha - člen predstavenstva
327
Hamuliakovo
Until: 05/30/2002
  (from: 11/27/2001 until: 08/19/2002)
Ing. Martin Zlocha - predseda predstavenstva
327
Hamuliakovo 900 43
From: 05/30/2002
  (from: 08/20/2002 until: 02/28/2004)
Ing. Mikuláš Rakovský - člen predstavenstva
Klemensova 7
Bratislava 811 09
From: 05/30/2002
  (from: 08/20/2002 until: 02/28/2004)
Ing. Ivan Krivosudský - člen predstavenstva
596
Kráľová pri Senci 900 50
From: 05/30/2002
  (from: 08/20/2002 until: 02/28/2004)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva pričom za spoločnosť konajú najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden je vždy predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná, tak že k vytlačenému názvu spoločnosti , menám a funkciam podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 11/27/2001 until: 02/28/2004)
Konanie a podpisovanie za spoločnosť: štatutárnym orgánom spoločnosti je predsta- venstvo. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení naraz všetci členovia predstavenstva, predseda predstavenstva, v neprítomnosti predsedu predstavenstva v prípade jeho zasupovania 2 členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnoť sa vykoná tak, že na vytlačený alebo napísaný názov spoločnosti a funkciu podpisujúceho pripojí tento svoj podpis.
  (from: 01/14/1994 until: 11/26/2001)
Capital: 
20 000 000 Sk
  (from: 01/14/1994 until: 02/28/2004)
Shares: 
Number of shares: 2000
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 02/15/2000 until: 02/28/2004)
Number of shares: 2000
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 08/18/1997 until: 02/14/2000)
Number of shares: 2
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 000 000 Sk
  (from: 01/14/1994 until: 08/17/1997)
Number of shares: 1
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 01/14/1994 until: 08/17/1997)
Number of shares: 70
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 01/14/1994 until: 08/17/1997)
Number of shares: 200
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 01/14/1994 until: 08/17/1997)
Stockholder: 
TRANSPETROL, a.s.
Šumavská 38
Bratislava 821 08
  (from: 06/20/2003 until: 02/28/2004)
Supervisory board: 
Ing. Miloslav Čurilla
Tr.SNP 60
Košice
Until: 05/30/2002
  (from: 06/16/1999 until: 08/19/2002)
Ing. Jozef Gális
Znievska 6
Bratislava
  (from: 07/22/1994 until: 08/17/1997)
Ing. Jozef Gális
Znievska 6
Bratislava
  (from: 08/18/1997 until: 06/15/1999)
Ing. Anna Habánová
Pod Rovnicami 15
Bratislava
  (from: 01/14/1994 until: 08/17/1997)
Ing. Anna Habánová
Pod Rovnicami 15
Bratislava
  (from: 08/18/1997 until: 06/15/1999)
Ing. Ladislav Holomány
Tarožkova 7
Bratislava
  (from: 01/14/1994 until: 07/21/1994)
Ing. Marián Hreščák
326
Hamuliakovo
Until: 05/30/2002
  (from: 11/27/2001 until: 08/19/2002)
Ing. Jozef Kaiser - predseda dozornej rady
Orechová 17
Bratislava
Until: 05/30/2002
  (from: 06/16/1999 until: 08/19/2002)
Mgr. Ján Kovarčík
M.Rázusa 3
Trenčín
  (from: 06/16/1999 until: 11/26/2001)
Ing. Jozef Macko
Hanácka 15
Bratislava
  (from: 01/14/1994 until: 08/17/1997)
Ing. Jozef Macko
Hanácka 15
Bratislava
  (from: 08/18/1997 until: 06/15/1999)
JUDr. Darina Novomeská
Jégeho 1858/13
Bratislava
Until: 05/30/2002
  (from: 03/16/2001 until: 08/19/2002)
Mgr. Ján Kovarčík - predseda dozornej rady
Platanová alej 2437/3
Komárno 945 23
From: 05/30/2002
  (from: 08/20/2002 until: 02/28/2004)
Mgr. Martina Pischová - člen dozornej rady
Šustekova 27
Bratislava 851 04
From: 05/30/2002
  (from: 08/20/2002 until: 02/28/2004)
Ing. Florián Horváth - člen dozornej rady
Námestie 1. mája 19
Senec 903 01
From: 05/30/2002
  (from: 08/20/2002 until: 02/28/2004)
Other legal facts: 
V y m a z u j e s a : Obchodná spoločnosť TRANSPETROL TRANZIT a.s., so sídlom Šumavská 38, 821 08 Bratislava, IČO: 31 367 313 zapísaná v odd.: Sa vo vložke č. 593/B sa dňom 29.2.2004 vymazuje z obchodného registra. Z a p i s u j e s a : Notárska zápisnica N 2371/03, Nz 80540/03 spísaná dňa 12.9.2003 notárskym kandidátom Mgr. Leškovským notára JUDr. Vlhu osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou TRANSPETROL a.s. a schválená zmena o zlúčení. Obchodná spoločnosť TRANSPETROL TRANZIT a.s. zanikla bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou TRANSPETROL a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava, IČO: 31 341 977, ktorá je jej právnym zástupcom a ku dňu výmazu t.j. ku dňu 29.2.2004 na ňu prechádzajú všetky jej práva a záväzky.
  (from: 02/29/2004)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 26.10.1993 podľa ust. § 162, § 163 a § 172 zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 1167
  (from: 01/14/1994 until: 02/28/2004)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia valného zhromaždenia dňa 17.5.1994. Stary spis: Sa 1167
  (from: 07/22/1994 until: 02/28/2004)
Rozhodnutie ministerstva financií SR č. 116/ OCP/1994 zo dňa 26.10.1994., zápisnica č. 2/ 1994 z rokovania predstavenstva konaného dňa 01.04.1994. Stary spis: Sa 1167
  (from: 08/31/1995 until: 02/28/2004)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 253/95, Nz 253/95 zo dňa 27.12.1995 na ktorom bola odsúhlasená zmena stanov. Stary spis: Sa 1167
  (from: 06/21/1996 until: 02/28/2004)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 17.4.1996, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica Nz 170/96 zo dňa 17.4.1996. Stary spis: Sa 1167
  (from: 08/18/1997 until: 02/28/2004)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 18.5.1999 ktorého konanie bolo osvedčené v not.záp. Nz 182/99 a dňa 28.4.1999 ktorého konanie bolo osvedčené v not.záp. N 138/9 napísanej notárom JUDr Vlhom bola schválená zmena stanov, zmena obch. mena z TRANSPETROL FINANCE o.c.p. a.s. na TRANSPETROL TRANZIT o.c.p. a.s.
  (from: 06/16/1999 until: 02/28/2004)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice Nz 106/2001 zo dňa 1.3.2001, na ktorom bola odsúhlasená zmena stanov. Zmena obchodného mena z: TRANSPETROL TRANZIT o.c.p., a.s. na: TRANSPETROL TRANZIT a.s.
  (from: 03/16/2001 until: 02/28/2004)
Notárska zápisnica Nz 681/2001 spísaná dňa 31.10.2001 Mgr.Leškovským notárskym kandidátom notára JUDr.Vlhu, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené úplné znenie stanov, odvolanie a voľba členov predstavenstva a dozornej rady. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 6.11.2001.
  (from: 11/27/2001 until: 02/28/2004)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 30.5.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 424/2002.
  (from: 08/20/2002 until: 02/28/2004)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/03/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person