Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  594/B

Business name: 
ARMEX, spoločnosť pre obchod so špeciálnou technikou, a.s. v likvidácii
  (from: 01/28/1999 until: 05/03/2005)
ARMEX, spoločnosť pre obchod so špeciálnou technikou, a.s. v skratke: ARMEX, a.s.
  (from: 03/01/1994 until: 01/27/1999)
Registered seat: 
Nevädzova 5
Bratislava 821 01
  (from: 10/11/1996 until: 05/03/2005)
Prievozská 30
Bratislava 827 99
  (from: 02/08/1996 until: 10/10/1996)
Mierová 19
Bratislava 821 05
  (from: 03/01/1994 until: 02/07/1996)
Identification number (IČO): 
31 367 836
  (from: 03/01/1994)
Date of entry: 
03/01/1994
  (from: 03/01/1994)
Date of deletion: 
05/04/2005
  (from: 05/04/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/04/2005)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/01/1994)
Objects of the company: 
vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, predaj a znehodnocovanie zbraní, uvádzanie výbušnín do obehu
  (from: 03/01/1994 until: 05/03/2005)
vývoj, výroba, nákup a predaj streliva
  (from: 03/01/1994 until: 05/03/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/28/1999 until: 05/03/2005)
Managing board
  (from: 02/08/1996 until: 01/27/1999)
Managing board
  (from: 03/01/1994 until: 02/07/1996)
Ing. Michal Dzimko - podpredseda predstavenstva
Halalovka 58
Trenčín
  (from: 07/24/1998 until: 09/15/1998)
plk.Ing. Michal Dzimko - podpredseda predstavenstva
Halalovka 58
Trenčín
  (from: 09/16/1998 until: 01/27/1999)
Ing. Jozef Gašparík
Nad Zábrehom 454
Dubnica nad Váhom
  (from: 02/08/1996 until: 10/10/1996)
Ing. Jozef Gašparík - predseda predstavenstva
Nad Zábrehom 454/7
Dubnica nad Váhom
  (from: 09/16/1998 until: 01/27/1999)
Ing. Daniel Guspán
Vojenská 19
Košice
  (from: 02/08/1996 until: 10/10/1996)
Ing. Dušan Guťan
Kyjevská 22
Bratislava
  (from: 10/11/1996 until: 07/23/1998)
Ing. Dušan Guťan - predseda predstavenstva
Kyjevská 27
Levice
  (from: 07/24/1998 until: 09/15/1998)
Ing. Peter Klimecký
Andreja Hlinku 61
Piešťany
  (from: 10/11/1996 until: 07/23/1998)
Ing. Ivan Kováčik
Dosto- jevského rad 1
Bratislava
  (from: 03/01/1994 until: 02/07/1996)
Ing. Ján Lepeň
Jamnického 2
Bratislava
  (from: 10/11/1996 until: 07/23/1998)
Ing. Ján Lepeň
Jamnického 2
Bratislava
  (from: 07/24/1998 until: 09/15/1998)
Ing. Miroslav Litva
Líščie údolie 66
Bratislava
  (from: 03/01/1994 until: 02/07/1996)
Ing. Ladislav Luhový , CSc.
Sady pod Dedovcom 19
Trenčianske Teplice
  (from: 02/08/1996 until: 10/10/1996)
Ing. MichaL Mižík
Karpatská 2
Košice
  (from: 03/01/1994 until: 02/07/1996)
Ing. Víťazoslav Moric , CSc.
Hurbanova 15/33
Martin
  (from: 03/01/1994 until: 02/07/1996)
Ing. Emil Pafčuga - člen
M.Rázusa 18
Trenčín
  (from: 09/16/1998 until: 01/27/1999)
Ing. Štefan Škríp
Strop- kovská 5
Bratislava
  (from: 03/01/1994 until: 02/07/1996)
Ing. Ladislav Wolf
Bajzová 1
Bratislava
  (from: 03/01/1994 until: 02/07/1996)
Ing. Vladimír Luhový
Račianska 65
Bratislava
  (from: 01/28/1999 until: 05/03/2005)
JUDr. Viliam Ciklamini
Dudvážska 8
Bratislava
  (from: 01/28/1999 until: 05/03/2005)
Ing. Marián Ličko
Puškinova 4
Martin
  (from: 01/28/1999 until: 05/03/2005)
JUDr. Vojtech Agner - likvidátor
Gröslingova 63
Bratislava
  (from: 01/28/1999 until: 05/03/2005)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť v likvidácii koná a podpisuje likvidátor.
  (from: 01/28/1999 until: 05/03/2005)
Za spoločnosť konajú a podpisujú členovia predstavenstva tak, že za spoločnosť podpisuje a koná vždy predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva
  (from: 02/08/1996 until: 01/27/1999)
Navonok za akciovú spoločnosť koná a pod isuje predstavenstvo generálny riaditeľ. Podpisovať za akciovú spoločnosť vo ve- ciac ktoré patria do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo predstavenstva môžu všetci členovia predstavenstva. Vyžadujú sa však vždy dva podpisy členov predstavenstva z toho vždy jeden podpis predsedu predstavenstva. Podpisovať a konať za akciovú spoločnosť vo v etkých veciach s výnimkou tých, ktoré patria do kompetencie predstavenstva a valného zhromaždenia, je oprávnený aj generálny riaditeľ samostatne.
  (from: 03/01/1994 until: 02/07/1996)
Capital: 
10 000 000 Sk
  (from: 03/01/1994 until: 05/03/2005)
Shares: 
Number of shares: 1000
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 02/08/1996 until: 05/03/2005)
Number of shares: 10
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 03/01/1994 until: 02/07/1996)
Supervisory board: 
Ing. Štefan Bohunický
Beňadická 19
Bratislava
  (from: 02/08/1996 until: 07/23/1998)
Doc.JUDr. Dušan Dorotin , CSc.
Adamiho 22
Bratislava
  (from: 01/28/1999 until: 05/03/2005)
Ing. Viliam Dubovický
Minská 13
Martin
  (from: 02/08/1996 until: 07/23/1998)
Ing. Viliam Dubovický
Minská 13
Martin
  (from: 07/24/1998 until: 09/15/1998)
Ing. Viliam Dubovický
Minská 13
Martin
  (from: 09/16/1998 until: 01/27/1999)
Ing. Peter Dudák
Nezábudková 10
Bratislava
  (from: 07/24/1998 until: 09/15/1998)
Ing. Peter Dudák
Nezábudkova 10
Bratislava
  (from: 01/28/1999 until: 05/03/2005)
plk.Ing. Michal Dzimko
Halalovka 58
Trenčín
  (from: 01/28/1999 until: 05/03/2005)
JUDr. Jozef Gbelský
Bukovčana 13
Bratislava
  (from: 02/08/1996 until: 07/23/1998)
JUDr. Jozef Gbelský
Bukovčana 13
Bratislava
  (from: 07/24/1998 until: 09/15/1998)
Ing. Peter Hrnek , CSc.
Jégého 15
Bratislava
  (from: 03/01/1994 until: 02/07/1996)
pplk.Ing. Jozef Jenčko
Veternicová 8
Bratislava
  (from: 03/01/1994 until: 02/07/1996)
Ing. Rudolf Králik
C1 - 41/10/ - 126
Dubnica nad Váhom
  (from: 01/28/1999 until: 05/03/2005)
Ing. František Kubica
Višňová 18
Ivanka pri Dunaji
  (from: 02/08/1996 until: 07/23/1998)
Ing. František Kubica
Višňová 18
Ivanka pri Dunaji
  (from: 09/16/1998 until: 01/27/1999)
Ing. Ján Masaryk
Lachova 27
Bratislava
  (from: 02/08/1996 until: 10/10/1996)
Ing. Jozef Mitošinka
Hliny 1420/20-7
Považská Bystrica
  (from: 09/16/1998 until: 01/27/1999)
Ing. Robert Nemcsics
Majerníckova 56
Bratislava
  (from: 10/11/1996 until: 07/23/1998)
Ing. Robert Nemcsics
Majerníkova 56
Bratislava
  (from: 07/24/1998 until: 09/15/1998)
Ing. Pavol Ondrušek
Ľ.Štúra 4
Trenčín
  (from: 01/28/1999 until: 05/03/2005)
Ing. Jozef Petráš
Mudroňova 38
Bratislava
  (from: 03/01/1994 until: 02/07/1996)
Ing. Bernard Preicel
Ševčenkova 7
Bratislava
  (from: 03/01/1994 until: 02/07/1996)
Ing. Ján Ricotti
Blumentálska 13
Bratislava
  (from: 03/01/1994 until: 02/07/1996)
Ing. Rastislav Rusnák
J.I.Bajzu 7
Spišská Nová Ves
  (from: 07/24/1998 until: 09/15/1998)
Ing. Rastislav Rusnák
J.I.Bajzu 7
Spišská Nová Ves
  (from: 09/16/1998 until: 01/27/1999)
Doc.Ing. Július Tóth , CSc.
Muránska 8
Košice
  (from: 09/16/1998 until: 01/27/1999)
Ing. Július Tóth
Muránska 8
Košice
  (from: 02/08/1996 until: 07/23/1998)
Ing. Alexander Wolf
Rudolfa Viesta 25
Martin
  (from: 02/08/1996 until: 07/23/1998)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 3K 282/00 - 49 zo dňa 08.02.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05.04.2005, bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka ARMEX, spoločnosť so špeciálnou technikou, a.s. v likvidácii, Nevädzova 5, 821 01 Bratislava pre nedostatok majetku dlžníka. Vymazuje sa z obchodného registra obchodná spoločnosť ARMEX, spoločnosť so špeciálnou technikou, a.s. v likvidácii, so sídlom Nevädzova 5, 821 01 Bratislava, IČO: 35 723 343, zapísaná v odd. Sa vložka č. 594/B dňom 04.05.2005.
  (from: 05/04/2005)
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľ- skou listinou zo dňa 18. 1. 1994 v zmysle ust. §§ 154 - 220 zák. č. 513/91 Zb. - Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 1168
  (from: 03/01/1994 until: 05/03/2005)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 23.8.1994, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 157/94, Nz 148/94 napísanej dňa 23.8.1994 notárom JUDr. Bauerom, na ktorom bola schválená zmena stanov, na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 19.12.1995, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 204/95, Nz 202/95 napísanej dňa 19.12.1995 notárom JUDr. Bauerom, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 25.5.1995. Stary spis: Sa 1168
  (from: 02/08/1996 until: 05/03/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 116/ 96, Nz 116/96 napísaná dňa 04.07.196 notárom JUDr. Stanislavom Bauerom, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1168
  (from: 10/11/1996 until: 05/03/2005)
Zasadnutie valného zhromaždenia dňa 30.6.1997 priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 262/97, Nz 261/97. Zasadanie valného zhromaždenia dňa 17.12.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 265/97, Nz 248/97.
  (from: 07/24/1998 until: 05/03/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 16.6.1998 , ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 202/98, Nz 200/98 napísanej dňa 16.6.1998 notárkou JUDr. Rojkovou v Bratislave, Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 25.6.1998.
  (from: 09/16/1998 until: 05/03/2005)
Zmena obchodnej spoločnosti a vstup do likvidácie bol odsúhlasený na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 15.12.1998, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 678/98, Nz 677/98 spísanou notárom JUDr Stanislavom Bauerom.
  (from: 01/28/1999 until: 05/03/2005)
Date of updating data in databases:  05/19/2022
Date of extract :  05/20/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person