Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  5200/B

Business name: 
E.S.B.C., a.s.
  (from: 08/11/2010 until: 01/31/2013)
Registered seat: 
Vlčie hrdlo 5985
Bratislava 820 03
  (from: 09/15/2012 until: 01/31/2013)
Identification number (IČO): 
45 652 252
  (from: 08/11/2010)
Date of entry: 
08/11/2010
  (from: 08/11/2010)
Date of deletion: 
02/01/2013
  (from: 02/01/2013)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 02/01/2013)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/11/2010)
Capital: 
3 110 000 EUR Paid up: 3 110 000 EUR
  (from: 01/06/2011 until: 01/31/2013)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 23.01.2013 spísané vo forme notárskej zápisnice N 29/2013, Nz 2262/2013, NCRls 2301/2013 o zrušení spoločnosti E.S.B.C., a. s., so sídlom Vlčie hrdlo 5958, 820 03 Bratislava, IČO: 45 652 252, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sa, vo vložke č. 5200/B bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou STROJE A MECHANIZMY, a. s., so sídlom Vlčie hrdlo 5985, 820 03 Bratislava, IČO: 36 246 093, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel Sa, Vložka č. 5429/B, ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 32/2013, Nz 2281/2013, NCRls 2320/2013 dňa 23.01.2013 stáva právnym nástupcom spoločnosti E.S.B.C., a. s. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 02/01/2013)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 02/01/2013)
Legal successor: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
STROJE A MECHANIZNY, a. s. 36246093 ,
Vlčie hrdlo
5985
  (from: 02/01/2013)
Date of updating data in databases:  07/15/2024
Date of extract :  07/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person