Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  602/B

Business name: 
Danubia Invest, a.s.
  (from: 11/06/2003)
Danubia Invest, a.s., o.c.p.
  (from: 10/16/2002 until: 11/05/2003)
Danubia Invest, a.s., obchodník s cennými papiermi
  (from: 12/21/1995 until: 10/15/2002)
DANUBIA INVEST, a.s.
  (from: 04/11/1994 until: 12/20/1995)
Registered seat: 
Nám. SNP 14
Bratislava 811 06
  (from: 08/31/2007)
Zámocké schody 2/A
Bratislava 811 01
  (from: 10/16/2002 until: 08/30/2007)
Hviezdoslavovo nám. 14
Bratislava 811 02
  (from: 04/11/1994 until: 10/15/2002)
Identification number (IČO): 
31 369 596
  (from: 04/11/1994)
Date of entry: 
04/11/1994
  (from: 04/11/1994)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/11/1994)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu
  (from: 01/24/1995)
nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/24/1995)
sekretárske služby, vrátane tlmočníckych a prekladateľských prác
  (from: 11/06/2003)
organizačné a ekonomické poradenstvo
  (from: 11/06/2003)
poradenská činnosť v oblasti obchodu, výroby, služieb a reklamy
  (from: 11/06/2003)
prieskum trhu
  (from: 11/06/2003)
kúpa a predaj osobných motorových vozidiel
  (from: 11/06/2003)
prenájom osobných motorových vozidiel
  (from: 11/06/2003)
leasingová činnosť
  (from: 11/06/2003)
faktoring a forfaiting
  (from: 11/06/2003)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (from: 11/06/2003)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 11/06/2003)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 11/06/2003)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 11/06/2003)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (from: 11/06/2003)
organizovanie školení a seminárov
  (from: 11/06/2003)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/06/2003)
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov
  (from: 11/06/2003)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 03/05/2009)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 03/05/2009)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 03/05/2009)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 04/11/1994 until: 01/23/1995)
nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/11/1994 until: 01/23/1995)
obchodovanie s cennými papiermi a obstarávanie pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
  (from: 01/24/1995 until: 11/05/2003)
vykonávanie činností na základe zmlúv podľa § 34 - 37 zák.č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v platnom znení
  (from: 01/24/1995 until: 11/05/2003)
obstarávanie pre emitenta splácania cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
  (from: 01/24/1995 until: 11/05/2003)
vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
  (from: 01/24/1995 until: 11/05/2003)
vykonávanie funkcie depozitára pre investičnú spoločnosť alebo investičný fond
  (from: 01/24/1995 until: 04/13/1997)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/06/2003)
Managing board
  (from: 10/16/2002 until: 11/05/2003)
Managing board
  (from: 12/21/1995 until: 10/15/2002)
Managing board
  (from: 04/11/1994 until: 12/20/1995)
JUDr. Jaroslav Mojto , LL.M. - Chairman of the Board of Directors
Trstínska 38
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
From: 07/12/2021
  (from: 06/14/2022)
Andrea Becker - členka
Slnečná 1458/11
Šenkvice 900 81
From: 02/10/2010
  (from: 03/31/2010 until: 08/12/2013)
Andrea Becker - členka
Slnečná 1458/11
Šenkvice 900 81
From: 02/10/2010 Until: 07/18/2013
  (from: 08/13/2013 until: 08/12/2013)
Richard Dobrý
Bíliková 30
Bratislava 841 02
  (from: 04/11/1994 until: 12/20/1995)
Richard Dobrý
Bíliková 30
Bratislava 841 02
  (from: 12/21/1995 until: 12/16/2001)
Ing. Andrej Hájek - člen
Veternicová 13
Bratislava 841 05
From: 02/17/2009
  (from: 03/05/2009 until: 06/22/2009)
Ing. Andrej Hájek - člen
Veternicová 13
Bratislava 841 05
From: 02/17/2009 Until: 06/15/2009
  (from: 06/23/2009 until: 06/22/2009)
Ing. Eva Hofmeisterova - členka
Vajnorská 244/27
Bratislava 831 03
From: 02/17/2009
  (from: 03/05/2009 until: 06/22/2009)
Ing. Eva Hofmeisterova - členka
Vajnorská 244/27
Bratislava 831 03
From: 02/17/2009 Until: 06/15/2009
  (from: 06/23/2009 until: 06/22/2009)
Ing. Ján Komora - člen predstavenstva
Karpatské nám. 14
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
From: 06/25/2018
  (from: 08/24/2018 until: 06/13/2022)
Ing. Ján Komora - člen predstavenstva
Karpatské nám. 14
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
From: 06/25/2018 Until: 07/12/2021
  (from: 06/14/2022 until: 06/13/2022)
Ing. Július Kováčik - člen
Mikulášska 6652/1B
Bratislava 811 01
From: 02/17/2009
  (from: 03/05/2009 until: 06/22/2009)
Ing. Július Kováčik - člen
Mikulášska 6652/1B
Bratislava 811 01
From: 02/17/2009 Until: 06/15/2009
  (from: 06/23/2009 until: 06/22/2009)
Ing. Július Kováčik - člen
Mikulášska 6652/1B
Bratislava 811 01
From: 06/15/2009
  (from: 06/23/2009 until: 12/22/2016)
Ing. Július Kováčik - člen
Mikulášska 6652/1B
Bratislava 811 01
From: 06/15/2009 Until: 12/01/2016
  (from: 12/23/2016 until: 12/22/2016)
Ing. Július Kováčik - podpredseda
Mikulášska 6652/1B
Bratislava 811 01
From: 08/27/2007
  (from: 08/31/2007 until: 03/04/2009)
Ing. Július Kováčik - podpredseda
Mikulášska 6652/1B
Bratislava 811 01
From: 08/27/2007 Until: 02/17/2009
  (from: 03/05/2009 until: 03/04/2009)
Dušan Králik
Ondavská 8
Bratislava 821 08
  (from: 04/11/1994 until: 12/20/1995)
Ing. Eva Machačová - členka
Hájová 182/41
Bratislava 851 10
From: 07/18/2013
  (from: 08/13/2013 until: 12/22/2016)
Ing. Eva Machačová - členka
Hájová 182/41
Bratislava 851 10
From: 07/18/2013 Until: 12/01/2016
  (from: 12/23/2016 until: 12/22/2016)
Lenka Majerčinová - člen
Furdekova 2568/21
Bratislava 851 01
From: 08/27/2007
  (from: 08/31/2007 until: 03/04/2009)
Lenka Majerčinová - člen
Furdekova 2568/21
Bratislava 851 01
From: 08/27/2007 Until: 02/17/2009
  (from: 03/05/2009 until: 03/04/2009)
Pavol Ondriš
Segnáre 78
Bratislava 841 01
  (from: 04/11/1994 until: 12/20/1995)
Vladimír Ondriš
Segnáre 78
Bratislava 841 01
  (from: 04/11/1994 until: 12/20/1995)
Vladimír Ondriš
Segnáre 78
Bratislava 841 01
  (from: 12/21/1995 until: 04/13/1997)
Ing. Juraj Ondriš - predseda
Kunerádska 19
Bratislava 841 03
  (from: 04/14/1997 until: 10/15/2002)
Ing. Juraj Ondriš - predseda
Romanova 33
Bratislava 851 02
  (from: 04/11/1994 until: 12/20/1995)
Ing. Juraj Ondriš - predseda
Romanova 33
Bratislava 851 02
  (from: 12/21/1995 until: 04/13/1997)
Ing. Pavol Ondriš
Segnáre 78
Bratislava 841 01
  (from: 12/21/1995 until: 10/15/2002)
Ing. Vladimír Ondriš
Panská 2
Bratislava 811 02
  (from: 04/14/1997 until: 10/15/2002)
Ing. Juraj Ondriš - predseda
Kunerádska 19
Bratislava 841 03
From: 04/11/1994
  (from: 10/16/2002 until: 08/30/2007)
Ing. Juraj Ondriš - predseda
Kunerádska 19
Bratislava 841 03
From: 04/11/1994 Until: 08/27/2007
  (from: 08/31/2007 until: 08/30/2007)
Ing. Pavol Ondriš - člen
Cesta na Klanec 4590/72
Bratislava 841 02
From: 04/11/1994
  (from: 10/16/2002 until: 08/30/2007)
Ing. Pavol Ondriš - člen
Cesta na Klanec 4590/72
Bratislava 841 02
From: 04/11/1994 Until: 08/27/2007
  (from: 08/31/2007 until: 08/30/2007)
Ing. Pavol Ondriš - predseda
Cesta na Klanec 4590/72
Bratislava 841 02
From: 08/27/2007
  (from: 08/31/2007 until: 03/04/2009)
Ing. Pavol Ondriš - predseda
Cesta na Klanec 4590/72
Bratislava 841 02
From: 08/27/2007 Until: 02/17/2009
  (from: 03/05/2009 until: 03/04/2009)
Ing. Pavol Ondriš - predseda
Cesta na Klanec 4590/72
Bratislava 841 03
From: 02/17/2009
  (from: 03/05/2009 until: 06/22/2009)
Ing. Pavol Ondriš - predseda
Cesta na Klanec 4590/72
Bratislava 841 03
From: 02/17/2009 Until: 06/15/2009
  (from: 06/23/2009 until: 06/22/2009)
Ing. Pavol Ondriš - predseda
Cesta na Klanec 4590/72
Bratislava 841 03
From: 06/15/2009
  (from: 06/23/2009 until: 12/22/2016)
Ing. Pavol Ondriš - predseda
Cesta na Klanec 4590/72
Bratislava 841 03
From: 06/15/2009 Until: 12/01/2016
  (from: 12/23/2016 until: 12/22/2016)
Ing. Pavol Ondriš - predseda
Cesta na Klanec 4590/72
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
From: 12/01/2016
  (from: 12/23/2016 until: 06/13/2022)
Ing. Pavol Ondriš - predseda
Cesta na Klanec 4590/72
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
From: 12/01/2016 Until: 07/12/2021
  (from: 06/14/2022 until: 06/13/2022)
Ing. Vladimír Ondriš - člen
Panská 2
Bratislava 811 02
From: 04/11/1994
  (from: 10/16/2002 until: 08/30/2007)
Ing. Vladimír Ondriš - člen
Panská 2
Bratislava 811 02
From: 04/11/1994 Until: 08/27/2007
  (from: 08/31/2007 until: 08/30/2007)
Ing. Janka Pupáková - členka
Svidnícka 106/7
Bratislava 821 03
From: 06/15/2009
  (from: 06/23/2009 until: 03/30/2010)
Ing. Janka Pupáková - členka
Svidnícka 106/7
Bratislava 821 03
From: 06/15/2009 Until: 02/10/2010
  (from: 03/31/2010 until: 03/30/2010)
Ing. Ján Szalay - člen
Dlhá 49
Šamorín 931 01
From: 02/17/2009
  (from: 03/05/2009 until: 06/22/2009)
Ing. Ján Szalay - člen
Dlhá 49
Šamorín 931 01
From: 02/17/2009 Until: 06/15/2009
  (from: 06/23/2009 until: 06/22/2009)
Ing. Ján Szalay - člen
Dlhá 49
Šamorín 931 01
From: 06/15/2009
  (from: 06/23/2009 until: 12/22/2016)
Ing. Ján Szalay - člen
Dlhá 49
Šamorín 931 01
From: 06/15/2009 Until: 12/01/2016
  (from: 12/23/2016 until: 12/22/2016)
Acting in the name of the company: 
1. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť vždy podpisuje buď predseda predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. 2. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, k svojmu menu, priezvisku a funkcii pripojí každý podpisujúci svoj podpis.
  (from: 06/14/2022)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť vždy podpisuje buď predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, k svoju menu, priezvisku a funkcii pripojí každý podpisujúci svoj podpis.
  (from: 12/23/2016 until: 06/13/2022)
Vo všetkých veciach za spoločnosť konajú a podpisujú buď predseda predstavenstva spoločne s ktorýmkoľvek členom predstavenstva, alebo ktorýkoľvek traja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, k svojmu menu, priezvisku a funkcii pripojí každý podpisujúci svoj podpis.
  (from: 03/05/2009 until: 12/22/2016)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú buď predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva samostatne, alebo člen predstavenstva spoločne s predsedom predstavenstva alebo podpredsedom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, k svojmu menu, priezvisku a funkcii pripojí každý podpisujúci svoj podpis.
  (from: 08/31/2007 until: 03/04/2009)
Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť je oprávnený každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, k svojmu menu a k funkcii pripojí člen predstavenstva svoj podpis.
  (from: 11/06/2003 until: 08/30/2007)
Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť je oprávnený každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, k svojmu menu a k funkcii pripojí člen predstavenstva svoj podpis. V rozsahu článku 30 bod 1písmená b/, c/, d/ stanov je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť generálny riaditeľ samostatne. Generálny riaditeľ podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, k svojmu menu a funkcii, pripojí svoj podpis.
  (from: 10/16/2002 until: 11/05/2003)
Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť môže každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k názvu spoločnosti, či k odtlačku pečiatky spoločnosti pripojí člen predstavenstva svoj podpis s uvedením svojej funkcie.
  (from: 12/21/1995 until: 10/15/2002)
Spoločnosť zastupujú dvaja členovia predstavenstva. Vždy za ňu podpisuje predseda predstavenstva spoločnosti a jeden člen predstavenstva.
  (from: 04/11/1994 until: 12/20/1995)
Capital: 
4 679 790 EUR Paid up: 4 679 790 EUR
  (from: 02/17/2009)
141 000 000 Sk Paid up: 141 000 000 Sk
  (from: 10/16/2002 until: 02/16/2009)
141 000 000 Sk
  (from: 12/17/2001 until: 10/15/2002)
5 000 000 Sk
  (from: 01/24/1995 until: 12/16/2001)
1 000 000 Sk
  (from: 04/11/1994 until: 01/23/1995)
Shares: 
Number of shares: 5000
Druh: kmeňové na meno
Form: zaknihované
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 02/17/2009)
Number of shares: 136000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 02/17/2009)
Number of shares: 5000
Druh: kmeňové na meno
Form: zaknihované
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/16/2002 until: 02/16/2009)
Number of shares: 136000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/13/2008 until: 02/16/2009)
Number of shares: 17
Druh: kmeňové na meno
Form: zaknihované
Nominal value: 8 000 000 Sk
  (from: 10/16/2002 until: 02/12/2008)
Number of shares: 5000
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/17/2001 until: 10/15/2002)
Number of shares: 17
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 8 000 000 Sk
  (from: 12/17/2001 until: 10/15/2002)
Number of shares: 5000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/24/1995 until: 12/16/2001)
Number of shares: 1000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/11/1994 until: 01/23/1995)
Stockholder: 
Danubia Holding, a.s.
Nám. SNP 14
Bratislava 811 06
  (from: 02/13/2008 until: 03/04/2009)
Danubia Holding, a.s.
Zámocké schody 2/A
Bratislava 811 01
  (from: 08/31/2007 until: 02/12/2008)
Supervisory board: 
Mgr. Eva Molnárová - členka
Letná 12
Veľký Meder 932 01
From: 12/01/2016
  (from: 12/23/2016)
JUDr. Július Buček
Hažín nad Cirochou 241
Hažín nad Cirochou 067 83
From: 07/12/2021
  (from: 06/14/2022)
JUDr. Radoslav Kačur
Pribišova 12
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 07/12/2021
  (from: 06/14/2022)
Jana Dobrá
Bilíková 30
Bratislava 841 01
  (from: 04/11/1994 until: 12/20/1995)
Mgr. Iveta Glváčová - členka
Pod lipou 16
Pezinok 902 01
From: 02/17/2009
  (from: 03/12/2009 until: 06/22/2009)
Mgr. Iveta Glváčová - členka
Pod lipou 16
Pezinok 902 01
From: 02/17/2009 Until: 06/15/2009
  (from: 06/23/2009 until: 06/22/2009)
Mgr. Iveta Glváčová - členka
Pod lipou 16
Pezinok 902 01
From: 02/18/2009
  (from: 03/05/2009 until: 03/11/2009)
Mgr. Martin Gúčik
Ušiakova 2
Bratislava 841 01
  (from: 12/21/1995 until: 12/16/2001)
Ing. Andrej Hájek
Veternicová 13
Bratislava 841 05
From: 07/18/2013
  (from: 08/13/2013 until: 12/22/2016)
Ing. Andrej Hájek
Veternicová 13
Bratislava 841 05
From: 07/18/2013 Until: 12/01/2016
  (from: 12/23/2016 until: 12/22/2016)
Ing. Július Kováčik - člen
Trnavská cesta 154/12
Bratislava 821 08
  (from: 12/17/2001 until: 10/15/2002)
Ing. Július Kováčik - člen
Trnavská cesta 154/12
Bratislava 821 08
From: 12/13/2001
  (from: 10/16/2002 until: 08/30/2007)
Ing. Július Kováčik - člen
Trnavská cesta 154/12
Bratislava 821 08
From: 12/13/2001 Until: 08/27/2007
  (from: 08/31/2007 until: 08/30/2007)
Mgr. Ján Krajčík - člen
Tománkova 3003/4
Bratislava 841 05
From: 02/17/2009
  (from: 03/05/2009 until: 06/22/2009)
Mgr. Ján Krajčík - člen
Tománkova 3003/4
Bratislava 841 05
From: 02/17/2009 Until: 06/15/2009
  (from: 06/23/2009 until: 06/22/2009)
Mgr. Ján Krajčík - člen
Tománkova 3003/4
Bratislava 841 05
From: 06/15/2009
  (from: 06/23/2009 until: 12/22/2016)
Mgr. Ján Krajčík - člen
Tománkova 3003/4
Bratislava 841 05
From: 06/15/2009 Until: 12/01/2016
  (from: 12/23/2016 until: 12/22/2016)
Juraj Králik
Drotárska 4
Bratislava 811 04
  (from: 04/11/1994 until: 12/20/1995)
Ing. Milan Michalička
Švantnerova 13
Bratislava 841 01
  (from: 12/21/1995 until: 12/16/2001)
Mgr. Eva Molnárová - členka
Letná 12
Veľký Meder 932 01
From: 02/17/2009
  (from: 03/05/2009 until: 06/22/2009)
Mgr. Eva Molnárová - členka
Letná 12
Veľký Meder 932 01
From: 02/17/2009 Until: 06/15/2009
  (from: 06/23/2009 until: 06/22/2009)
Mgr. Eva Molnárová - členka
Letná 12
Veľký Meder 932 01
From: 06/15/2009
  (from: 06/23/2009 until: 12/22/2016)
Mgr. Eva Molnárová - členka
Letná 12
Veľký Meder 932 01
From: 06/15/2009 Until: 12/01/2016
  (from: 12/23/2016 until: 12/22/2016)
Juraj Ondriš - predseda
Segnáre 78
Bratislava 851 02
  (from: 04/11/1994 until: 12/20/1995)
Ing. Juraj Ondriš - člen
Segnáre 78
Bratislava 851 02
  (from: 12/17/2001 until: 10/15/2002)
Ing. Juraj Ondriš - predseda
Segnáre 78
Bratislava 851 02
  (from: 12/21/1995 until: 12/16/2001)
Ing. Juraj Ondriš - člen
Segnáre 78
Bratislava 841 03
From: 12/13/2001
  (from: 10/16/2002 until: 08/30/2007)
Ing. Juraj Ondriš - člen
Segnáre 78
Bratislava 841 03
From: 12/13/2001 Until: 08/27/2007
  (from: 08/31/2007 until: 08/30/2007)
Ing. Juraj Ondriš - člen
Segnáre 78
Bratislava 841 03
From: 08/27/2007
  (from: 08/31/2007 until: 03/04/2009)
Ing. Juraj Ondriš - člen
Segnáre 78
Bratislava 841 03
From: 08/27/2007 Until: 02/17/2009
  (from: 03/05/2009 until: 03/04/2009)
Ing. Juraj Ondriš - predseda
Kunerádska 1588/19
Bratislava 841 03
From: 02/17/2009
  (from: 03/05/2009 until: 06/22/2009)
Ing. Juraj Ondriš - predseda
Kunerádska 1588/19
Bratislava 841 03
From: 02/17/2009 Until: 06/15/2009
  (from: 06/23/2009 until: 06/22/2009)
Ing. Juraj Ondriš - predseda
Kunerádska 1588/19
Bratislava 841 03
From: 06/15/2009
  (from: 06/23/2009 until: 12/22/2016)
Ing. Juraj Ondriš - predseda
Kunerádska 1588/19
Bratislava 841 03
From: 06/15/2009 Until: 12/01/2016
  (from: 12/23/2016 until: 12/22/2016)
Ing. Marcel Ondruš - predseda
Homolova 12
Bratislava 841 02
  (from: 12/17/2001 until: 10/15/2002)
Ing. Marcel Ondruš - predseda
Homolova 12
Bratislava 841 02
From: 12/13/2001
  (from: 10/16/2002 until: 08/30/2007)
Ing. Marcel Ondruš - predseda
Homolova 12
Bratislava 841 02
From: 12/13/2001 Until: 08/27/2007
  (from: 08/31/2007 until: 08/30/2007)
Ing. Marcel Ondruš - predseda
Homolova 12
Bratislava 841 02
From: 08/27/2007
  (from: 08/31/2007 until: 03/04/2009)
Ing. Marcel Ondruš - predseda
Homolova 12
Bratislava 841 02
From: 08/27/2007 Until: 02/17/2009
  (from: 03/05/2009 until: 03/04/2009)
Ing. Miroslav Pančík - člen
Kapitána Nálepku 1290/8
Banská Bystrica 974 01
From: 08/27/2007
  (from: 08/31/2007 until: 03/04/2009)
Ing. Miroslav Pančík - člen
Kapitána Nálepku 1290/8
Banská Bystrica 974 01
From: 08/27/2007 Until: 02/17/2009
  (from: 03/05/2009 until: 03/04/2009)
Mgr. Peter Stanček - člen
Ľ. Fullu 5
Bratislava 841 05
From: 02/17/2009
  (from: 03/05/2009 until: 06/22/2009)
Mgr. Peter Stanček - člen
Ľ. Fullu 5
Bratislava 841 05
From: 02/17/2009 Until: 06/15/2009
  (from: 06/23/2009 until: 06/22/2009)
Ing. Silvester Vidovič
Krajná 49
Trnava 917 01
From: 12/01/2016
  (from: 08/24/2018 until: 01/11/2021)
Ing. Silvester Vidovič
Krajná 49
Trnava 917 01
From: 12/01/2016 Until: 11/05/2020
  (from: 01/12/2021 until: 01/11/2021)
Ing. Silvester Vidovič - člen
Rošlímska 372/60
Brestovany 919 27
From: 12/01/2016
  (from: 12/23/2016 until: 08/23/2018)
JUDr. Juraj Vrábel - člen
Tolstého 1
Bratislava 811 06
From: 06/15/2009
  (from: 06/23/2009 until: 08/12/2013)
JUDr. Juraj Vrábel - člen
Tolstého 1
Bratislava 811 06
From: 06/15/2009 Until: 07/18/2013
  (from: 08/13/2013 until: 08/12/2013)
Ing. Juraj Ondriš - predseda
Kunerádska 1588/19
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
From: 12/01/2016 Until: 07/12/2021
  (from: 06/14/2022 until: 06/13/2022)
Ing. Alžbeta Ondriš
Cesta na Klanec 4590/72
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
From: 11/05/2020 Until: 07/12/2021
  (from: 06/14/2022 until: 06/13/2022)
Ing. Juraj Ondriš - predseda
Kunerádska 1588/19
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
From: 12/01/2016
  (from: 12/23/2016 until: 06/13/2022)
Ing. Alžbeta Ondriš
Cesta na Klanec 4590/72
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
From: 11/05/2020
  (from: 01/12/2021 until: 06/13/2022)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 11.3.1994 v súlade s príslušnými ustanoveniami Obch. zák.č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 1176
  (from: 04/11/1994)
Notárska zápisnica č. N 373/94 zo dňa 10.08.1994, rozhodnutie MF č. 049/OCP/1994, O97/OCP/1994 na obchodovanie s cennými papiermi. Stary spis: Sa 1176
  (from: 01/24/1995)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 2.10.1995. Rozhodnutie Ministerstva financii SR č. 042/1995/OCP zo dňa 11.12.1995. Stary spis: Sa 1176
  (from: 12/21/1995)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 29.11.1996, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 302/96, Nz 304/96 spísanou notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou. Stary spis: Sa 1176
  (from: 04/14/1997)
Notárska zápisnica č. N 805/01, Nz 805/01 zo dňa 13.12.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený dodatok č. 4 a 5 k stanovám a zvýšené základné imanie.
  (from: 12/17/2001)
Jediný akcionár: Danubia Holding, a.s., IČO: 35 701 081 Hviezdoslavovo nám. 14 811 02 Bratislava Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 27.9.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 788/02, Nz 738/02 zo dňa 27.9.2002.
  (from: 10/16/2002)
Notárska zápisnica N 905/03, Nz 89728/03 zo dňa 08.10.2003 z mimoriadneho valného zhromaždenia a stanov spoločnosti. Rozhodnutie úradu pre finančný trh zo dňa 11.09.2003 č. GRUFTT- 027/2003/ZSKO.
  (from: 11/06/2003)
Notárska zápisnica N 320/2007 Nz 33816/2007 zo dňa 27.08.2007 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára - odvolanie a menovanie členov predstavenstva a členov dozornej rady. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 27.08.2007 - voľba predsedu dozornej rady.
  (from: 08/31/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 34/2008 Nz 4993/2008 zo dňa 06.02.2008.
  (from: 02/13/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 42/2009, Nz 4871/2009, NCRls 4866/2009 zo dňa 17.02.2009. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 17.02.2009.
  (from: 03/05/2009)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia písané vo forme notárskej zápisnice N 2170/2009 Nz 19973/2009 zo dňa 15.05.2009. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.06.2009.
  (from: 06/23/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.02.2010.
  (from: 03/31/2010)
Notárska zápisnica č. N 1142/2016, Nz 49852/2016, NCRIs 50850/2016 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.12.2016.
  (from: 12/23/2016)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 27.06.2008 uzavretá medzi Danubia Invest, a.s., Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO : 31 369 596, ako predávajúci a spoločnosťou Danubia Holding, a.s., Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO : 35 701 081 ako kupujúci.
  (from: 07/09/2008)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/18/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person