Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  604/B

Business name: 
EKOSTROJ a.s. v likvidácii
  (from: 08/13/1997 until: 07/12/1999)
EKOSTROJ a.s.
  (from: 04/18/1994 until: 08/12/1997)
Registered seat: 
Plynárenská 3
Bratislava 820 06
  (from: 04/18/1994 until: 07/12/1999)
Identification number (IČO): 
31 370 292
  (from: 04/18/1994)
Date of entry: 
05/01/1994
  (from: 04/18/1994)
Date of deletion: 
07/13/1999
  (from: 07/13/1999)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/18/1994)
Objects of the company: 
výroba a montáž strojov a techologických zariadení - mechanické časti
  (from: 04/18/1994 until: 07/12/1999)
výroba oceľových konštrukcií a síl
  (from: 04/18/1994 until: 07/12/1999)
kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
  (from: 04/18/1994 until: 07/12/1999)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmizber, výkup, zhromažďovanie, triedenie, spracovanie, skladovanie, preprava a zabezpečenie materiálového využitia - zberový papier
  (from: 01/09/1995 until: 07/12/1999)
Management body: 
likvidátor
  (from: 08/13/1997 until: 07/12/1999)
Managing board
  (from: 04/18/1994 until: 08/12/1997)
Ing. Milan Eliáš
126
Veľká Hradná
  (from: 04/18/1994 until: 05/06/1997)
Ing. Milan Eliáš
126
Veľká Hradná
  (from: 05/07/1997 until: 08/12/1997)
Ing. Vladimír Hudec
Černyševského 5
Bratislava
  (from: 04/18/1994 until: 05/06/1997)
Ing. Vladimír Hudec
Černyševského 5
Bratislava
  (from: 05/07/1997 until: 08/12/1997)
Ing. Peter Uberal
Brančská 3
Bratislava
  (from: 04/18/1994 until: 05/06/1997)
Ing. Peter Uberal
Brančská 3
Bratislava
  (from: 05/07/1997 until: 08/12/1997)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám, funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 04/18/1994 until: 08/12/1997)
Capital: 
16 338 000 Sk
  (from: 04/18/1994 until: 07/12/1999)
Shares: 
Number of shares: 15717
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/18/1994 until: 07/12/1999)
Number of shares: 621
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/18/1994 until: 07/12/1999)
Supervisory board: 
Ing. Martin Kolík
Drotárska 43
Bratislava
  (from: 04/18/1994 until: 07/12/1999)
Ing. Miroslav Mihalus
Romanova 21
Bratislava
  (from: 04/18/1994 until: 07/12/1999)
Mgr. Patrik Stavrovský
Tomášikova 1
Košice
  (from: 04/18/1994 until: 07/12/1999)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Vladimír Hudec
Černyševského 5
Bratislava
  (from: 08/13/1997 until: 07/12/1999)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Vo všetkých veciach spoločnosti koná likvidátor. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí likvidátor svoj podpis.
  (from: 08/13/1997 until: 07/12/1999)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 23.10.1998, č.k. 2K 216/97 - 45, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.12.1998 súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nemajetnosť dlžníka. V súlade s ustanoveniami § 68 Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov V Y M A Z U J E S A z obchodného registra spoločnosť EKOSTROJ a.s. v likvidácii, IČO: 31370292 so sídlom Plynárenská 3, Bratislava zapísaná v odd. Sa vo vložke č. 1178/B dňom 13.7.1999
  (from: 07/13/1999)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou formou notárskej zápisnice N 214/93, Nz 203/93 zo dňa 21. 2. 1994 a jej dodatkom N 34/94, Nz 33/94. Notárskou zápisnicou zo dňa 21. 2. 1994 bol osvedčený priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti Strojmont a.s. so sídlom Bratislava, Plynárenská 3 bez likvidácie a jej rozdelením na dve novovznikajúce akciové spoločnosti, a to akciová spoločnosť Strojmonta a.s. so sídlom Bratislava, Plynárenská 3 a akciovú spoločnosť Ekostroj a.s. so sídlom Bratislava, Plynárenská 3. Novovzniknuté akciové spoločnosti Strojmonta a.s. a Ekostroj a.s. sú právnymi nástupcami akciovej spoločnosti Strojmont a.s. a preberajú všetky práva a záväzky zaniknutej spoločnosti v pomere 4:1 podľa delimitačného protokolu zo dňa 6. 4. 1994 a jeho dodatku. Ostatné prípadné záväzky voči štátnemu rozpočtu vyplývajúce z daňového konania v zmysle Zák. č. 511/1992 Zb. preberá a.s. Strojmonta v plnom rozsahu. Stary spis: Sa 1178
  (from: 04/18/1994 until: 07/12/1999)
Koncesná listina zo dňa 29. 4. 1994 vydaná Obvodným úradom Bratislava 2, č. j. Žo 384/ 1994/Po. Stary spis: Sa 1178
  (from: 01/09/1995 until: 07/12/1999)
Notárska zápisnica Nz 251/97 spísaná dňa 20.6.1997 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom osvedčujúca priebeh časti valného zhromažde- nia, na ktorom bolo schválené zrušenie spo- ločnosti s likvidáciou a bol vymenovaný lik- vidátor. Stary spis: Sa 1178
  (from: 08/13/1997 until: 07/12/1999)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person