Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  633/B

Business name: 
AFS - Informačné technológie, a. s. v likvidácii
  (from: 03/25/2015)
Registered seat: 
Plynárenská 7/A
Bratislava 821 09
  (from: 08/28/2004)
Identification number (IČO): 
31 375 545
  (from: 07/21/1994)
Date of entry: 
07/21/1994
  (from: 07/21/1994)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/21/1994)
Objects of the company: 
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/04/1995)
faktoring a fortfaiting
  (from: 05/15/2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 03/13/2003)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 03/13/2003)
poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky, počítačových sietí a sofware
  (from: 03/13/2003)
leasing a prenájom spotrebného tovaru, automobilov, dopravných prostriedkov, výpočtovej, administratívnej, zdravotníckej techniky a technológie
  (from: 03/13/2003)
reklamná, propagačná činnosť a organizovanie výstav
  (from: 03/13/2003)
prieskum trhu
  (from: 03/13/2003)
poradenstvo v oblasti obchodu
  (from: 03/13/2003)
usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
  (from: 03/13/2003)
nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnsoti so súhlasom autora
  (from: 03/13/2003)
poskytovanie software - predaj hotových výrobkov na základe zmluvy s autorom
  (from: 03/13/2003)
automatizované spracovanie dát
  (from: 03/13/2003)
kompletizácia výpočtovej techniky, okrem elektrických častí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/13/2003)
vedenie účtovníctva
  (from: 03/13/2003)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 03/13/2003)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/06/1999)
Ing. Pavol Krúpa - predseda predstavenstva
Trstínska 11
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 06
From: 11/19/2015
  (from: 02/02/2016)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne. Konajúci podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu, priezvisku a funkcii pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 11/01/2005)
Capital: 
166 000 EUR Paid up: 166 000 EUR
  (from: 09/24/2009)
Shares: 
Number of shares: 200
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 830 EUR
Limitation of transferability of registered shares: prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predchádzajúcim súhlasom predstavenstva spoločnosti.
  (from: 09/24/2009)
Stockholder: 
Ing. Pavol Krúpa
Trstínska 11
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 06
  (from: 03/06/2019)
Supervisory board: 
Ing. Henrich Kiš
Na Bielenisku 4834/20
Pezinok 902 01
From: 11/19/2015
  (from: 02/02/2016)
Ing. Rastislav Velič
Horné Obdokovce 369
Horné Obdokovce 956 08
From: 05/03/2017
  (from: 06/14/2017)
Ing. Katarína Cvečková
Rajčianska 6
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
From: 12/02/2018
  (from: 02/07/2019)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 12/01/2014
  (from: 03/25/2015)
 Liquidators:
Ing. Juraj Koník
Bernolákova 15
Svätý Jur 900 21
From: 12/01/2014
  (from: 03/25/2015)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene spoločnosti koná a podpisuje likvidátor samostatne.
  (from: 03/25/2015)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Povolenie MF SR č. 044/OCP/1994. Stary spis: Sa 1207
  (from: 07/21/1994)
Valné zhromaždenie konané dňa 01.06.1995, konanie ktorého bolo osvedčené not. záp. N 89/95. Stary spis: Sa 1207
  (from: 08/04/1995)
Zápisnica č. 3/1995 a 4/1995 zo zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia konaných 24.7.1995 a 24.8.1995. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 24.8.1995, priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 144/95, Nz 136/95 napísanou dňa 24.8.95 notárkou JUDr. Máriou Sporkovou a na ktorom bola schválená znema stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 1207
  (from: 10/20/1995)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení konanom dňa 18.1.1996, ktoré bolo osvedčené notárskou zápisnicou N 4/96, Nz 4/96. Stary spis: Sa 1207
  (from: 04/24/1996)
Notárska zápisnica N 74/96, Nz 67/96 zo dňa 2.5.1996 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. Stary spis: Sa 1207
  (from: 07/17/1996)
Notárska zápisnica N 150/97, Nz 147/97 spísaná dňa 2. 12. 1997 notárom JUDr. Martinou Gontkovičovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené nové úplné znenie stanov. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 3. 12. 1997, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade. Zápisnica z predstavenstva konaného dňa 3. 12. 1997, na ktorom bol zvolený predseda predstavenstva. Stary spis: Sa 1207
  (from: 02/20/1998)
Zmena obchodného mena z SCHULTZ & OSTROVSKY o.c.p. a.s. na P & P o.c.p. a.s. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 2.2.1998, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 2.2.1998, na ktorom bol zvolený predseda a podpredseda predstavenstva. Stary spis: Sa 1207
  (from: 02/27/1998)
Notárska zápisnica N 65/98, Nz 59/98 spísaná dňa 16.4.1998 notárom JUDr. Soňou Böhmovou osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 16.4.1998 na ktorom bola schválená zmena stanov v § 5, 6, 10 a 20.
  (from: 05/25/1998)
Notárska zápisnica N 135/99 Nz 133/99 zo dňa 8.3.1999 a stanovy akciovej spoločnosti.
  (from: 04/06/1999)
Notárska zápisnica N 1086/99, Nz 1027/99 zo dňa 27.12.1999 so zmenou stanov spoločnosti.
  (from: 01/04/2000)
Notárska zápisnica č. Nz 508/2001 zo dňa 31. 10. 2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov, zmena obchodného mena z pôvodného: All Street, o.c.p., a.s. na: AFS - Obchodník s cennými papiermi, a.s.
  (from: 05/15/2002)
Notárska zápisnica Nz 514/02 spísaná dňa 03.12.2002 notárom JUDr. Potančokovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti obchodné meno z pôvodného AFS - Obchodník s cennými papiermi, a.s. na AFS - Informačné technológie, a.s. v časti premet činnosti, zmena v orgánoch spoločnosti a schválené nové znenie stanov. Funkcia člena predstavenstva Mgr. D. Vaškora sa končí dňom 3.12.2002.
  (from: 03/13/2003)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané do not. zápisnice N 383/2004 Nz 62073/2004 dňa 02.08.2004 notárkou JUDr. Agátou Wiererovou
  (from: 08/28/2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2010.
  (from: 12/23/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 17.02.2012.
  (from: 03/30/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2013.
  (from: 01/11/2014)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 01.12.2015.
  (from: 03/25/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.11.2015.
  (from: 02/02/2016)
Date of updating data in databases:  07/15/2024
Date of extract :  07/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person