Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  633/B

Business name: 
AFS - Informačné technológie, a. s. v likvidácii
  (from: 03/25/2015)
AFS - Informačné technológie, a. s.
  (from: 03/13/2003 until: 03/24/2015)
AFS - Obchodník s cennými papiermi, a.s.
  (from: 05/15/2002 until: 03/12/2003)
All Street , o.c.p., a.s.
  (from: 01/04/2000 until: 05/14/2002)
P & P o.c.p. a.s.
  (from: 02/20/1998 until: 01/03/2000)
SCHULTZ & OSTROVSKY o.c.p. a.s.
  (from: 10/20/1995 until: 02/19/1998)
SCHULTZ & OSTROVSKY BROKER HOUSE, a.s.
  (from: 07/21/1994 until: 10/19/1995)
Registered seat: 
Plynárenská 7/A
Bratislava 821 09
  (from: 08/28/2004)
Lamačská cesta 3
Bratislava 841 04
  (from: 01/04/2000 until: 08/27/2004)
Bárdošova 2/A
Bratislava 833 09
  (from: 02/20/1998 until: 01/03/2000)
Šaštínska 37
Bratislava 841 05
  (from: 04/24/1996 until: 02/19/1998)
Miletičova 1
Bratislava 821 08
  (from: 07/21/1994 until: 04/23/1996)
Identification number (IČO): 
31 375 545
  (from: 07/21/1994)
Date of entry: 
07/21/1994
  (from: 07/21/1994)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/21/1994)
Objects of the company: 
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/04/1995)
faktoring a fortfaiting
  (from: 05/15/2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 03/13/2003)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 03/13/2003)
poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky, počítačových sietí a sofware
  (from: 03/13/2003)
leasing a prenájom spotrebného tovaru, automobilov, dopravných prostriedkov, výpočtovej, administratívnej, zdravotníckej techniky a technológie
  (from: 03/13/2003)
reklamná, propagačná činnosť a organizovanie výstav
  (from: 03/13/2003)
prieskum trhu
  (from: 03/13/2003)
poradenstvo v oblasti obchodu
  (from: 03/13/2003)
usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
  (from: 03/13/2003)
nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnsoti so súhlasom autora
  (from: 03/13/2003)
poskytovanie software - predaj hotových výrobkov na základe zmluvy s autorom
  (from: 03/13/2003)
automatizované spracovanie dát
  (from: 03/13/2003)
kompletizácia výpočtovej techniky, okrem elektrických častí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/13/2003)
vedenie účtovníctva
  (from: 03/13/2003)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 03/13/2003)
obchodovanie s cennými papiermi včítane vybraných činností uvedených § 46 ods. 2 Zá- kona č.600/19992 Zb. v znení Zákona NR SR č. 88/1994 Z.z., t.j.:
  (from: 07/21/1994 until: 03/12/2003)
obstarávať pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
  (from: 07/21/1994 until: 03/12/2003)
vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa § 34 až 37 zákona o cenných papieroch
  (from: 07/21/1994 until: 03/12/2003)
obstarávať pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
  (from: 07/21/1994 until: 03/12/2003)
vykonávať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
  (from: 07/21/1994 until: 03/12/2003)
vykonávať funkciu depozitára pre investičnú spoločnosť alebo investičný fond
  (from: 07/21/1994 until: 10/19/1995)
poradenská činnosť v oblasti finančného trhu
  (from: 08/04/1995 until: 02/19/1998)
poradenstvo pri privatizácii, predaji, zlučovaní a kúpe podnikov /spoločností/ alebo ich častí, ako aj pri kúpe, predaji a ďalších transakciách týkajúcich sa ich kapitálovej a majetkovej účasti na podnikaní iných podnikov /spoločností/
  (from: 08/04/1995 until: 02/19/1998)
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
  (from: 08/04/1995 until: 02/19/1998)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/06/1999)
Managing board
  (from: 05/25/1998 until: 04/05/1999)
Managing board
  (from: 02/20/1998 until: 05/24/1998)
Managing board
  (from: 10/20/1995 until: 02/19/1998)
Managing board
  (from: 07/21/1994 until: 10/19/1995)
Ing. Pavol Krúpa - predseda predstavenstva
Trstínska 11
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 06
From: 11/19/2015
  (from: 02/02/2016)
Ing. Pavol Čech - člen predstavenstva
Karpatská 3
Prešov
From: 12/03/2002
  (from: 03/13/2003 until: 04/05/2004)
Ing. Pavol Čech - člen predstavenstva
Karpatská 3
Prešov 080 01
From: 12/03/2002
  (from: 04/06/2004 until: 10/31/2005)
Ing. Pavol Čech - člen predstavenstva
Karpatská 3
Prešov 080 01
From: 12/03/2002 Until: 08/01/2005
  (from: 11/01/2005 until: 10/31/2005)
Eva Černá - člen predstavenstva
Nejedlého 14
Bratislava
  (from: 04/06/1999 until: 05/14/2002)
Miroslava Fábryová - člen
Na pasekách 22
Bratislava
  (from: 10/20/1995 until: 07/16/1996)
Andrea Franová - člen predstavenstva
Osuského 1652/30
Bratislava
  (from: 04/06/1999 until: 03/12/2003)
Andrea Franová - člen predstavenstva
Osuského 1652/30
Bratislava
From: 03/08/1999
  (from: 03/13/2003 until: 04/05/2004)
Andrea Franová - člen predstavenstva
Osuského 1652/30
Bratislava 851 03
From: 03/08/1999
  (from: 04/06/2004 until: 10/31/2005)
Andrea Franová - člen predstavenstva
Osuského 1652/30
Bratislava 851 03
From: 03/08/1999 Until: 08/01/2005
  (from: 11/01/2005 until: 10/31/2005)
Ing. Ladislav Holomany - člen predstavenstva
Tvarožkova 5
Bratislava
  (from: 07/21/1994 until: 08/03/1995)
Ing. Jozef Krupa - člen predstavenstva
Bártokova 6
Bratislava 811 02
  (from: 02/27/1998 until: 04/05/1999)
Ing. Pavol Krupa - podpredseda predstavenstva
Ľudovíta Fullu 9
Bratislava
  (from: 02/20/1998 until: 02/26/1998)
Ing. Pavol Krupa - predseda predstavenstva
Ľudovíta Fullu 9
Bratislava
  (from: 02/27/1998 until: 03/12/2003)
Ing. Pavol Krupa - predseda predstavenstva
Ľudovíta Fullu 9
Bratislava
From: 12/03/1997
  (from: 03/13/2003 until: 04/05/2004)
Ing. Pavol Krúpa - predseda predstavenstva
Ľudovíta Fullu 9
Bratislava 841 05
From: 12/03/1997
  (from: 04/06/2004 until: 12/14/2006)
Ing. Pavol Krúpa - predseda predstavenstva
Trstínska 11
Bratislava 841 06
From: 12/01/2010
  (from: 12/23/2010 until: 02/01/2016)
Ing. Pavol Krúpa - predseda predstavenstva
Trstínska 11
Bratislava 841 06
From: 12/01/2010 Until: 11/19/2015
  (from: 02/02/2016 until: 02/01/2016)
Ing. Pavol Krúpa - predseda predstavenstva
Vajanského nábrežie 19
Bratislava 811 02
From: 12/03/1997
  (from: 12/15/2006 until: 12/22/2010)
Ing. Pavol Krúpa - predseda predstavenstva
Vajanského nábrežie 19
Bratislava 811 02
From: 12/03/1997 Until: 11/30/2010
  (from: 12/23/2010 until: 12/22/2010)
Ing. Juraj Luknár - člen
Stolárska 46
Bratislava
  (from: 07/17/1996 until: 02/19/1998)
Ing. Valér Ostrovský - predseda predstavenstva
K. Adlera 4
Bratislava
  (from: 07/21/1994 until: 10/19/1995)
Ing. Valér Ostrovský - predseda predstavenstva
K. Adlera 4
Bratislava
  (from: 10/20/1995 until: 02/19/1998)
Ľudovít Pauliny - člen predstavenstva
Tvarožkova 5
Bratislava
  (from: 08/04/1995 until: 10/19/1995)
Ing. Richard Schultz - člen predstavenstva avýkonný riaditeľ
Studenohorská 69
Bratislava
  (from: 07/21/1994 until: 10/19/1995)
Ing. Richard Schultz - podpredseda predstavenstva
Studenohorská 69
Bratislava
  (from: 10/20/1995 until: 02/19/1998)
Ing. Richard Schultz - predseda predstavenstva
Studenohorská 69
Bratislava
  (from: 02/20/1998 until: 02/26/1998)
Peter Szendrey - člen predstavenstva
L. Dérera 8
Bratislava
  (from: 02/20/1998 until: 02/26/1998)
Peter Szendrey - podpredseda predstavenstva
L. Dérera 8
Bratislava
  (from: 02/27/1998 until: 04/05/1999)
Mgr. Dag Vaškor - člen predstavenstva
Lotyšská 18
Bratislava 821 06
  (from: 05/15/2002 until: 03/12/2003)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne. Konajúci podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu, priezvisku a funkcii pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 11/01/2005)
V mene spoločnosti konajú: - predseda predstavenstva samostatne, - ktorýkoľvek člen predstavenstva spoločne s predsedom predstavenstva, - dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis : - Predseda predstavenstva, - ktorýkoľvek člen predstavenstva spolu spredsedom predstavenstva, - dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 04/06/1999 until: 10/31/2005)
V mene spoločnosti konajú vo všetkých veciach: - predseda predstavenstva samostatne - podpredseda predstavenstva samostatne - zvyšní členovia predstavenstva spoločne s predsedom predstavenstva, resp. podpredsedom predstavenstva
  (from: 05/25/1998 until: 04/05/1999)
V mene spoločnosti konajú vo všetkých veciach: - predseda predstavenstva samostatne, - ktorýkoľvek člen predstavenstva spoločne s predsedom predstavenstva.
  (from: 02/20/1998 until: 05/24/1998)
V mene spoločnosti konajú vo všetkých ve- ciach: - predseda predstavenstva samostatne - podpredseda predstavenstva samostatne - inak vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva
  (from: 10/20/1995 until: 02/19/1998)
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ samostatne vo všetkých veciach, ostatní členovia predstavenstva ko- najú v mene spoločnosti vždy dvaja spoločne.
  (from: 07/21/1994 until: 10/19/1995)
Capital: 
166 000 EUR Paid up: 166 000 EUR
  (from: 09/24/2009)
5 000 000 Sk Paid up: 5 000 000 Sk
  (from: 03/13/2003 until: 09/23/2009)
5 000 000 Sk
  (from: 07/21/1994 until: 03/12/2003)
Shares: 
Number of shares: 200
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 830 EUR
Limitation of transferability of registered shares: prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predchádzajúcim súhlasom predstavenstva spoločnosti.
  (from: 09/24/2009)
Number of shares: 200
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 25 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predchádzajúcim súhlasom predstavenstva spoločnosti.
  (from: 03/13/2003 until: 09/23/2009)
Number of shares: 200
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 25 000 Sk
  (from: 01/04/2000 until: 03/12/2003)
Number of shares: 200
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 25 000 Sk
  (from: 05/25/1998 until: 01/03/2000)
Number of shares: 200
Form: akcie na meno
Nominal value: 25 000 Sk
  (from: 07/21/1994 until: 05/24/1998)
Stockholder: 
Ing. Pavol Krúpa
Trstínska 11
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 06
  (from: 03/06/2019)
Supervisory board: 
Ing. Henrich Kiš
Na Bielenisku 4834/20
Pezinok 902 01
From: 11/19/2015
  (from: 02/02/2016)
Ing. Rastislav Velič
Horné Obdokovce 369
Horné Obdokovce 956 08
From: 05/03/2017
  (from: 06/14/2017)
Ing. Katarína Cvečková
Rajčianska 6
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
From: 12/02/2018
  (from: 02/07/2019)
Miroslava Fábryová
Na pasekách 22
Bratislava
  (from: 07/17/1996 until: 02/19/1998)
Ing. Róbert Gaboš
Vysoká nad Kysucou 1185
Vysoká nad Kysucou 023 55
From: 10/12/2006
  (from: 12/15/2006 until: 12/22/2010)
Ing. Róbert Gaboš
Vysoká nad Kysucou 1185
Vysoká nad Kysucou 023 55
From: 10/12/2006 Until: 11/30/2010
  (from: 12/23/2010 until: 12/22/2010)
Monika Husárová
CII 89/41
Dubnica nad Váhom
  (from: 10/20/1995 until: 07/16/1996)
Ing. Juraj Koník
Bernolákova 15
Svätý Jur 900 21
From: 12/01/2010
  (from: 12/23/2010 until: 02/01/2016)
Ing. Juraj Koník
Bernolákova 15
Svätý Jur 900 21
From: 12/01/2010 Until: 11/19/2015
  (from: 02/02/2016 until: 02/01/2016)
Ing. Jozef Krúpa
Bartókova 6
Bratislava 811 02
  (from: 01/04/2000 until: 03/12/2003)
Ing. Jozef Krúpa
Bartókova 6
Bratislava 811 02
From: 12/27/1999
  (from: 03/13/2003 until: 04/05/2004)
Ing. Jozef Krúpa
Bartókova 6
Bratislava 811 02
From: 12/27/1999
  (from: 04/06/2004 until: 12/22/2010)
Ing. Jozef Krúpa
Bartókova 6
Bratislava 811 02
From: 12/27/1999 Until: 11/30/2010
  (from: 12/23/2010 until: 12/22/2010)
Robert Lajš
M. Marečka 6107/2
Bratislava
  (from: 02/20/1998 until: 01/03/2000)
Andrej Levský
Palackého 22
Bratislava 811 02
From: 12/01/2010
  (from: 12/23/2010 until: 01/10/2014)
Andrej Levský
Palackého 22
Bratislava 811 02
From: 12/01/2010 Until: 11/30/2013
  (from: 01/11/2014 until: 01/10/2014)
Violetta Ostrovská
K. Adlera 4
Bratislava
  (from: 10/20/1995 until: 02/19/1998)
Nikoleta Repáková
Mlynská 51
Senec 903 01
  (from: 02/20/1998 until: 03/12/2003)
Nikoleta Repáková
Mlynská 51
Senec 903 01
From: 12/03/1997
  (from: 03/13/2003 until: 04/05/2004)
Nikoleta Repáková
Mlynská 51
Senec 903 01
From: 12/03/1997
  (from: 04/06/2004 until: 12/14/2006)
Nikoleta Repáková
Mlynská 51
Senec 903 01
From: 12/03/1997 Until: 10/11/2006
  (from: 12/15/2006 until: 12/14/2006)
Ing. František Schultz
Studenohorská 69
Bratislava
  (from: 07/21/1994 until: 10/19/1995)
Ing. František Schultz
Studenohorská 69
Bratislava
  (from: 10/20/1995 until: 02/19/1998)
Ing. Peter Vaňko
A. Prídavku 24
Prešov
  (from: 02/20/1998 until: 03/12/2003)
Ing. Peter Vaňko
A. Prídavku 24
Prešov
From: 12/03/1997
  (from: 03/13/2003 until: 04/05/2004)
Ing. Peter Vaňko
A. Prídavku 24
Prešov 080 01
From: 12/03/1997
  (from: 04/06/2004 until: 12/14/2006)
Ing. Peter Vaňko
A. Prídavku 24
Prešov 080 01
From: 12/03/1997 Until: 10/11/2006
  (from: 12/15/2006 until: 12/14/2006)
Ing. Rastislav Velič
Horné Obdokovce 369
Horné Obdokovce 956 08
From: 10/12/2006
  (from: 12/15/2006 until: 03/29/2012)
Ing. Rastislav Velič
Horné Obdokovce 369
Horné Obdokovce 956 08
From: 10/12/2006 Until: 02/17/2012
  (from: 03/30/2012 until: 03/29/2012)
Ing. Rastislav Velič
Horné Obdokovce 369
Horné Obdokovce 956 08
From: 02/18/2012
  (from: 03/30/2012 until: 06/13/2017)
Ing. Rastislav Velič
Horné Obdokovce 369
Horné Obdokovce 956 08
From: 02/18/2012 Until: 02/18/2017
  (from: 06/14/2017 until: 06/13/2017)
Ing. Peter Zámora
Šaštínska 20
Bratislava
  (from: 07/21/1994 until: 10/19/1995)
Ing. Katarína Cvečková
Rajčianska 6
Bratislava-Vrakuňa 821 07
From: 12/01/2013 Until: 12/01/2018
  (from: 02/07/2019 until: 02/06/2019)
Ing. Katarína Cvečková
Rajčianska 6
Bratislava-Vrakuňa 821 07
From: 12/01/2013
  (from: 01/11/2014 until: 02/06/2019)
Ing. Vlastimil Sembdner
Sokolovská 417
Břidličná
Česká republika
  (from: 07/21/1994 until: 10/19/1995)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 12/01/2014
  (from: 03/25/2015)
 Liquidators:
Ing. Juraj Koník
Bernolákova 15
Svätý Jur 900 21
From: 12/01/2014
  (from: 03/25/2015)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene spoločnosti koná a podpisuje likvidátor samostatne.
  (from: 03/25/2015)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Povolenie MF SR č. 044/OCP/1994. Stary spis: Sa 1207
  (from: 07/21/1994)
Valné zhromaždenie konané dňa 01.06.1995, konanie ktorého bolo osvedčené not. záp. N 89/95. Stary spis: Sa 1207
  (from: 08/04/1995)
Zápisnica č. 3/1995 a 4/1995 zo zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia konaných 24.7.1995 a 24.8.1995. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 24.8.1995, priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 144/95, Nz 136/95 napísanou dňa 24.8.95 notárkou JUDr. Máriou Sporkovou a na ktorom bola schválená znema stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 1207
  (from: 10/20/1995)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení konanom dňa 18.1.1996, ktoré bolo osvedčené notárskou zápisnicou N 4/96, Nz 4/96. Stary spis: Sa 1207
  (from: 04/24/1996)
Notárska zápisnica N 74/96, Nz 67/96 zo dňa 2.5.1996 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. Stary spis: Sa 1207
  (from: 07/17/1996)
Notárska zápisnica N 150/97, Nz 147/97 spísaná dňa 2. 12. 1997 notárom JUDr. Martinou Gontkovičovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené nové úplné znenie stanov. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 3. 12. 1997, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade. Zápisnica z predstavenstva konaného dňa 3. 12. 1997, na ktorom bol zvolený predseda predstavenstva. Stary spis: Sa 1207
  (from: 02/20/1998)
Zmena obchodného mena z SCHULTZ & OSTROVSKY o.c.p. a.s. na P & P o.c.p. a.s. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 2.2.1998, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 2.2.1998, na ktorom bol zvolený predseda a podpredseda predstavenstva. Stary spis: Sa 1207
  (from: 02/27/1998)
Notárska zápisnica N 65/98, Nz 59/98 spísaná dňa 16.4.1998 notárom JUDr. Soňou Böhmovou osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 16.4.1998 na ktorom bola schválená zmena stanov v § 5, 6, 10 a 20.
  (from: 05/25/1998)
Notárska zápisnica N 135/99 Nz 133/99 zo dňa 8.3.1999 a stanovy akciovej spoločnosti.
  (from: 04/06/1999)
Notárska zápisnica N 1086/99, Nz 1027/99 zo dňa 27.12.1999 so zmenou stanov spoločnosti.
  (from: 01/04/2000)
Notárska zápisnica č. Nz 508/2001 zo dňa 31. 10. 2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov, zmena obchodného mena z pôvodného: All Street, o.c.p., a.s. na: AFS - Obchodník s cennými papiermi, a.s.
  (from: 05/15/2002)
Notárska zápisnica Nz 514/02 spísaná dňa 03.12.2002 notárom JUDr. Potančokovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti obchodné meno z pôvodného AFS - Obchodník s cennými papiermi, a.s. na AFS - Informačné technológie, a.s. v časti premet činnosti, zmena v orgánoch spoločnosti a schválené nové znenie stanov. Funkcia člena predstavenstva Mgr. D. Vaškora sa končí dňom 3.12.2002.
  (from: 03/13/2003)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané do not. zápisnice N 383/2004 Nz 62073/2004 dňa 02.08.2004 notárkou JUDr. Agátou Wiererovou
  (from: 08/28/2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2010.
  (from: 12/23/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 17.02.2012.
  (from: 03/30/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2013.
  (from: 01/11/2014)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 01.12.2015.
  (from: 03/25/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.11.2015.
  (from: 02/02/2016)
Date of updating data in databases:  07/15/2024
Date of extract :  07/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person