Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  643/B

Business name: 
Štrkopiesky SEDÍN, a.s.
  (from: 05/26/1999 until: 03/15/2016)
GOLF CLUB Madarász, a.s.
  (from: 08/10/1994 until: 05/25/1999)
Registered seat: 
Grösslingova 45
Bratislava 811 09
  (from: 04/26/2004 until: 03/15/2016)
Beckovská 15
Bratislava 821 04
  (from: 11/20/2003 until: 04/25/2004)
Grösslingova 45
Bratislava 811 09
  (from: 12/07/1998 until: 11/19/2003)
Hattalova 12
Bratislava 831 03
  (from: 08/17/1998 until: 12/06/1998)
Sabinovská 10
Bratislava 821 02
  (from: 01/23/1997 until: 08/16/1998)
Račianska 62
Bratislava 831 02
  (from: 08/10/1994 until: 01/22/1997)
Identification number (IČO): 
31 377 025
  (from: 08/10/1994)
Date of entry: 
08/10/1994
  (from: 08/10/1994)
Date of deletion: 
03/16/2016
  (from: 03/16/2016)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 03/16/2016)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/10/1994)
Objects of the company: 
prevádzkovanie golfových ihrísk
  (from: 08/10/1994 until: 03/15/2016)
nákup a predaj tovaru a sprostredkovanie jeho predaja v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/10/1994 until: 03/15/2016)
činnosť vykonávaná banským spôsobom / rozsahu § 3 písm. c/ až i/ zákona č. 51/1998 o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej správe v platnom znení/
  (from: 09/02/1998 until: 03/15/2016)
chov a predaj rýb
  (from: 11/09/1999 until: 03/15/2016)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/26/2004 until: 03/15/2016)
Managing board
  (from: 07/29/2002 until: 04/25/2004)
Managing board
  (from: 12/07/1998 until: 07/28/2002)
Managing board
  (from: 08/10/1994 until: 12/06/1998)
Štefan Augustín - podpredseda
Sibírska 29
Bratislava
  (from: 12/07/1998 until: 07/17/2000)
Štefan Augustín - podpredseda
Sibírska 29
Bratislava
  (from: 07/18/2000 until: 07/28/2002)
Ing. Milan Damitš - člen
Arm. gen. Svobodu 6316/20
Prešov
From: 06/04/2002
  (from: 07/29/2002 until: 05/13/2005)
Ing. Milan Damitš - člen
Arm. gen. Svobodu 6316/20
Prešov
From: 06/04/2002 Until: 04/28/2005
  (from: 05/14/2005 until: 05/13/2005)
Bc. Anton Englárt - člen
Berlínska 6
Žilina
  (from: 07/18/2000 until: 02/04/2002)
Katarína Gáborová - predseda
Hálova 2
Bratislava 851 01
From: 07/14/2004
  (from: 07/31/2004 until: 05/13/2005)
Katarína Gáborová - predseda
Hálova 2
Bratislava 851 01
From: 07/14/2004 Until: 04/28/2005
  (from: 05/14/2005 until: 05/13/2005)
Rastislav Hajnala - predseda
Koceľová 25
Bratislava
From: 06/04/2002
  (from: 07/29/2002 until: 04/25/2004)
Rastislav Hajnala - predseda
Koceľová 25
Bratislava
From: 06/04/2002 Until: 11/13/2003
  (from: 04/26/2004 until: 04/25/2004)
Martin Hlôška - člen
Pavlovova 14
Bratislava
From: 06/04/2002
  (from: 07/29/2002 until: 04/25/2004)
Martin Hlôška - člen
Pavlovova 14
Bratislava
From: 06/04/2002 Until: 11/13/2003
  (from: 04/26/2004 until: 04/25/2004)
Ing. Monika Husenicová
Novohradská 34
Bratislava
  (from: 08/10/1994 until: 01/22/1997)
Peter Kotásek - predseda predstavenstva
Brančská 3
Bratislava 851 05
From: 04/28/2005
  (from: 05/14/2005 until: 03/17/2006)
Peter Kotásek - predseda predstavenstva
Brančská 3
Bratislava 851 05
From: 04/28/2005 Until: 03/06/2006
  (from: 03/18/2006 until: 03/17/2006)
Miroslav Krajčoviech - člen
Čiernovodská 4
Bratislava
  (from: 02/05/2002 until: 07/28/2002)
Miroslav Krajčoviech - podpredseda
Čiernovodská 4
Bratislava
From: 06/04/2002
  (from: 07/29/2002 until: 04/25/2004)
Miroslav Krajčoviech - podpredseda
Čiernovodská 4
Bratislava
From: 06/04/2002 Until: 11/13/2003
  (from: 04/26/2004 until: 04/25/2004)
Miroslav Krajčoviech - predseda
Čiernovodská 4
Bratislava
From: 11/13/2003
  (from: 04/26/2004 until: 07/30/2004)
Miroslav Krajčoviech - predseda
Čiernovodská 4
Bratislava
From: 11/13/2003 Until: 07/14/2004
  (from: 07/31/2004 until: 07/30/2004)
Mgr. Ladislav Krechňák
Na vyhliadke 12
Bratislava
  (from: 08/10/1994 until: 01/22/1997)
Milan Mintál - predseda
Za Jarkom 716/11
Teplička nad Váhom
  (from: 07/18/2000 until: 07/28/2002)
Martin Pipa
Na barine 15
Bratislava
  (from: 08/10/1994 until: 01/22/1997)
PhDr. Ladislav Prešinský - predseda
Haydnova 17
Bratislava
  (from: 06/15/1998 until: 07/17/2000)
Ing. Robert Sedlák
P. Dobšinského 58
Rožňava
  (from: 01/23/1997 until: 06/14/1998)
Ing. Miloslav Seruga
Bystrého 1
Bratislava
  (from: 01/23/1997 until: 12/06/1998)
Jaroslav Wieger
Špitálska 20
Bratislava
  (from: 01/23/1997 until: 07/17/2000)
Pavel Šujan - predseda predstavenstva
Žitná 1476/21
Brno 621 00
Česká republika
From: 03/06/2006
  (from: 03/18/2006 until: 03/15/2016)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 04/26/2004 until: 03/15/2016)
Za spoločnosť konajú členovia predstavenstva, vždy dvaja spoločne.
  (from: 07/29/2002 until: 04/25/2004)
V mene spoločnosti konajú členovia predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis jeden člen predstavenstva.
  (from: 12/07/1998 until: 07/28/2002)
V mene spoločnosti konajú dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k menu spoločnosti pripoja svoj podpis aspoň dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 08/10/1994 until: 12/06/1998)
Capital: 
131 644 000 Sk Paid up: 131 644 000 Sk
  (from: 07/29/2002 until: 03/15/2016)
131 644 000 Sk
  (from: 10/06/2000 until: 07/28/2002)
31 644 000 Sk
  (from: 08/10/1994 until: 10/05/2000)
Shares: 
Number of shares: 131
Druh: kmeňové akcie na meno
Form: listinné
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 07/29/2002 until: 03/15/2016)
Number of shares: 1
Druh: kmeňové akcie na meno
Form: listinné
Nominal value: 644 000 Sk
  (from: 07/29/2002 until: 03/15/2016)
Number of shares: 131
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 10/06/2000 until: 07/28/2002)
Number of shares: 1
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 644 000 Sk
  (from: 10/06/2000 until: 07/28/2002)
Number of shares: 31
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 12/22/1999 until: 10/05/2000)
Number of shares: 1
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 644 000 Sk
  (from: 12/22/1999 until: 10/05/2000)
Number of shares: 31
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 05/26/1999 until: 12/21/1999)
Number of shares: 1
Form: akcie na meno
Nominal value: 644 000 Sk
  (from: 05/26/1999 until: 12/21/1999)
Number of shares: 31644
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 08/10/1994 until: 05/25/1999)
Stockholder: 
I.F.C. a.s.
Grösslingova 45
Bratislava 811 09
  (from: 11/20/2003 until: 05/13/2005)
Supervisory board: 
Ing. Milan Gron - člen
Jungmanova 8
Bratislava
From: 06/04/2002
  (from: 07/29/2002 until: 01/30/2003)
Ing. Milan Gron - člen
Sekurisova 1
Bratislava
From: 06/04/2002
  (from: 01/31/2003 until: 04/25/2004)
Ing. Milan Gron - člen
Sekurisova 1
Bratislava
From: 06/04/2002 Until: 11/13/2003
  (from: 04/26/2004 until: 04/25/2004)
Ing. Milan Gron - podpredseda
Jungmanova 8
Bratislava
  (from: 07/18/2000 until: 07/28/2002)
Mario Hoffmann
Sabinovská 11
Bratislava
  (from: 01/23/1997 until: 07/17/2000)
JUDr. Daniela Hubinská - podpredseda
Školská 18
Chorvátsky Grob
From: 06/04/2002 Until: 10/01/2002
  (from: 07/29/2002 until: 11/19/2003)
Mgr. Daniela Hubinská - predseda
Prostejovská 28
Prešov
  (from: 07/18/2000 until: 07/28/2002)
Marek Kostor - člen
Pribinova 122
Zvolen
  (from: 07/18/2000 until: 09/02/2001)
Peter Lanovec
Makovického 17
Ružomberok
  (from: 01/23/1997 until: 12/06/1998)
Ing. Róbert Lauko
SNP 2/50
Nová Dubnica
  (from: 08/10/1994 until: 01/22/1997)
Milan Mintál - predseda
Za Jarkom 716/11
Teplička nad Váhom
From: 06/04/2002
  (from: 07/29/2002 until: 04/25/2004)
Milan Mintál - predseda
Za Jarkom 716/11
Teplička nad Váhom
From: 06/04/2002 Until: 11/13/2003
  (from: 04/26/2004 until: 04/25/2004)
JUDr. Dušan Moravec
Bradáčova 5
Bratislava
  (from: 12/07/1998 until: 07/17/2000)
Ivan Nosko
Klačno 25
Ružomberok
  (from: 01/23/1997 until: 06/14/1998)
Ing. Jozef Pauchly
Družstevná 4
Modra
  (from: 08/10/1994 until: 01/22/1997)
Ing. Oľga Reptová
259
Dunajská Lužná
  (from: 08/10/1994 until: 01/22/1997)
Ing. Viliam Ryšavý
Belinského 12
Bratislava
  (from: 06/15/1998 until: 12/06/1998)
Ing. Vladimír Salkovič - člen
Plickova 14
Bratislava
  (from: 09/03/2001 until: 07/28/2002)
PhDr. Ján Sand
Macharova 9
Bratislava
  (from: 12/07/1998 until: 07/17/2000)
Jozef Tománek - podpredseda
1. mája 33
Pezinok
From: 10/01/2002
  (from: 11/20/2003 until: 04/25/2004)
Jozef Tománek - podpredseda
1. mája 33
Pezinok
From: 10/01/2002 Until: 11/13/2003
  (from: 04/26/2004 until: 04/25/2004)
Jozef Chovanec - člen
Klčov 91
Levoča
From: 11/13/2003 Until: 04/28/2005
  (from: 05/14/2005 until: 05/13/2005)
Jozef Tománek - predseda
1. mája 33
Pezinok
From: 11/13/2003 Until: 04/28/2005
  (from: 05/14/2005 until: 05/13/2005)
Dušan Krajčoviech - člen
Rozkvet 2049/98
Považská Bystrica
From: 11/13/2003 Until: 04/28/2005
  (from: 05/14/2005 until: 05/13/2005)
Jozef Chovanec - člen
Klčov 91
Levoča
From: 11/13/2003
  (from: 04/26/2004 until: 05/13/2005)
Jozef Tománek - predseda
1. mája 33
Pezinok
From: 11/13/2003
  (from: 04/26/2004 until: 05/13/2005)
Dušan Krajčoviech - člen
Rozkvet 2049/98
Považská Bystrica
From: 11/13/2003
  (from: 04/26/2004 until: 05/13/2005)
Štefan Warosch
Mánesovo nám. 5
Bratislava 851 01
From: 04/28/2005
  (from: 05/14/2005 until: 03/15/2016)
Viliam Mrva
Vilová 7
Bratislava 851 01
From: 04/28/2005
  (from: 05/14/2005 until: 03/15/2016)
Jozef Hvolek
5
Petrova Ves 908 44
From: 04/28/2005
  (from: 05/14/2005 until: 03/15/2016)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I v Bratislave zo dňa 07.12.2015, právoplatné dňom 15.01.2016, č. k.: 36CbR/324/2014, ktorým súd zrušuje obchodnú spoločnosť Štrkopiesky SEDÍN, a. s., so sídlom Grösslingova 45, 811 09 Bratislava, IČO: 31 377 025 bez likvidácie. Na základe tohto uznesenia sa obchodná spoločnosť Štrkopiesky SEDÍN, a. s., so sídlom Grösslingova 45, 811 09 Bratislava, IČO: 31 377 025, zapísaná v odd. Sa, vl. č. 643/B v y m a z u j e z obchodného registra v celom rozsahu.
  (from: 03/16/2016)
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 8.2.1994 a jej doplnkom z 1.8.1994 v zmysle ust. §§ 154-220 Zák.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 1217
  (from: 08/10/1994 until: 03/15/2016)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 17.12.1996, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 517/96, Nz 515/96 napísanej dňa 17.12.1996 notárkou JUDr. Šikutovou v Bratislave bola schválená zmena stanov v orgánoch spoločnosti.
  (from: 01/23/1997 until: 03/15/2016)
Notárska zápisnica N 167/98, Nz 158/98 spísaná dňa 7.5.1998 notárkou JUDr. Agátou Potančokovou v Malackách, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 7.5.1998, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade.
  (from: 06/15/1998 until: 03/15/2016)
Notárska zápisnica N 352/98, Nz 338/98 spísaná dňa 31,7,1998 notárkou JUDr. Agátou Potančokovou v Malackách osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v § 3.
  (from: 08/17/1998 until: 03/15/2016)
Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 7,5,1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 167/98, Nz 158/98, opravná doložka k notárskej zápisnici N 167/98, Nz 158/98 zo dňa 8,7,1998 vydaná notárkou JUDr. Agátou Potančokovou.
  (from: 09/02/1998 until: 03/15/2016)
Notárska zápisnica N 493/98, Nz 390/98 zo dňa 28.10.1998 a stanovy spoločnosti, zápisnica z predstavenstva z dňa 29.10.1998.
  (from: 12/07/1998 until: 03/15/2016)
Notárska zápisnica N 259/99, Nz 257/99 spísaná dňa 6.5.1999 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 6.5.1999, na ktorom bolo schválené úplné znenie stanov. Zmena obchodného mena z GOLF CLUB Madarász, a.s. na Štrkopiesky SEDÍN, a.s.
  (from: 05/26/1999 until: 03/15/2016)
Zmena stanov schválená na MVZ konanom dňa 25.10.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 323/99, Nz 241/99.
  (from: 11/09/1999 until: 03/15/2016)
Zápisnica z mimriadneho valného zhromaždenia dňa 6.3.2000 na ktorom bola schválená zmena v orgánoch spoločnosti. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 6.3.2000. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady 6.3.2000.
  (from: 07/18/2000 until: 03/15/2016)
Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 20.9.2000, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 481/00, Nz 480/00 spísanou notárkou JUDr. Danielou Šikutovou.
  (from: 10/06/2000 until: 03/15/2016)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 4.5.2001.
  (from: 09/03/2001 until: 03/15/2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 7. 11. 2001.
  (from: 02/05/2002 until: 03/15/2016)
Notárska zápisnica N 434/02, Nz 416/02 spísaná dňa 4. 6. 2002 notárom JUDr. Šikutovou osvedčujúca konanie mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov, zmena v orgánoch spoločnosti. Funkcia členov predstavenstva M. Mintála, Š. Augustína, M. Krajčoviecha sa končí dňom 4. 6. 2002. Funkcia členov z dozornej rady Ing. M. Grona, Mgr. D. Hubinskej, Ing. V. Salkoviča sa končí dňom 4. 6. 2002.
  (from: 07/29/2002 until: 03/15/2016)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 01.10.2002, priebeh osvedčený notárskozu zápisnicou N 800/02, Nz 750/02 spísanou JUDr. Danielou Šikutovou. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 01.10.2002.
  (from: 11/20/2003 until: 03/15/2016)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 13.11.2003, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 999/03, Nz 105099/03 spísanou JUDr. Danielou Šikutovou. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.11.2003.
  (from: 04/26/2004 until: 03/15/2016)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia zo dňa 28.04.2005 spísané do not. zápisnice N 236/05 Nz 18425/05 JUDr. Danielou Šikutovou, zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 28.04.2005.
  (from: 05/14/2005 until: 03/15/2016)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 6.3.2006.
  (from: 03/18/2006 until: 03/15/2016)
Date of updating data in databases:  06/18/2021
Date of extract :  06/21/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person