Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  665/B

Business name: 
QUANTUM investičný fond, a.s. v likvidácii
  (from: 11/21/1997 until: 11/23/2021)
QUANTUM investičný fond, a.s.
  (from: 09/05/1994 until: 11/20/1997)
Registered seat: 
Hviezdoslavovo nám. 17
Bratislava 811 02
  (from: 09/05/1994 until: 11/23/2021)
Identification number (IČO): 
31 378 447
  (from: 09/05/1994)
Date of entry: 
09/05/1994
  (from: 09/05/1994)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/05/1994)
Objects of the company: 
zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb za účelom ich použitia na účasti na podnikaní podľa zákona č. 248/1992 Zb. v znení neskorších predpisov /kolektívne investovanie/
  (from: 09/05/1994 until: 11/23/2021)
zhromažďovanie a nakladanie so zverenými investičnými bodmi podľa zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
  (from: 09/05/1994 until: 11/23/2021)
kúpa a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí
  (from: 09/05/1994 until: 11/23/2021)
vklady na základe zmlúv o tichom spoločenstve
  (from: 09/05/1994 until: 11/23/2021)
kúpa a predaj cenných papierov
  (from: 09/05/1994 until: 11/23/2021)
činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s kolektívnym investovaním
  (from: 09/05/1994 until: 11/23/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/21/1997 until: 11/23/2021)
Managing board
  (from: 09/05/1994 until: 11/20/1997)
Ing. Andrej Bederka
Dudvážska 21
Bratislava
  (from: 09/05/1994 until: 11/20/1997)
Mgr. Jarmila Fardová
Tilgnerova 9
Bratislava
  (from: 09/05/1994 until: 11/20/1997)
Ing. Konštantín Alexejenko
residence in the Slovak Republic :
Špitálska 20
Bratislava
  (from: 09/05/1994 until: 11/20/1997)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná likvidátor. Likvidátor podpisuje tak, že k obchodnému menu s dodatkom v likvidáciipripojí svoj podpis.
  (from: 11/21/1997 until: 11/23/2021)
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo buď ako celok, alebo dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 09/05/1994 until: 11/20/1997)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 09/05/1994 until: 11/23/2021)
Shares: 
Number of shares: 1000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/05/1994 until: 11/23/2021)
Supervisory board: 
JUDr. Jozef Csáky
SNP 5
Bratislava
  (from: 09/05/1994 until: 11/23/2021)
Dr. František Šebej , CSc.
Kvetná 2
Bratislava
  (from: 09/05/1994 until: 11/23/2021)
Mgr. Ján Zeman
Jakubíkova 14
Bratislava
  (from: 09/05/1994 until: 11/23/2021)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Branislav Buchta
Líščie nivy 2
Bratislava
  (from: 11/21/1997 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená na základe zakladateľskej zmluvy zo dňa 27.7.1994 v súlade s ust. §§ 154-220 Z.č. 513/1991 Zb. a Z.č. 248/1992 Zb. Stary spis: Sa 1239
  (from: 09/05/1994 until: 11/23/2021)
Na valnom zhromaždení, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 148/97, Nz 122/97 zo dňa 22.5.1997, bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti s likvidáciou a menova- ni likvidátora. Stary spis: Sa 1239
  (from: 11/21/1997 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  03/23/2023
Date of extract :  03/24/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person