Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  694/B

Business name: 
TECOS plus, a.s.
  (from: 09/27/1994 until: 02/16/2007)
Registered seat: 
Lamačská cesta 1
Bratislava 841 05
  (from: 09/27/1994 until: 02/16/2007)
Identification number (IČO): 
31 379 800
  (from: 09/27/1994)
Date of entry: 
09/27/1994
  (from: 09/27/1994)
Date of deletion: 
02/17/2007
  (from: 02/17/2007)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 8K 125/01- 58 zo dňa 27.11.2001, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.1.2002, bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka TECOS plus, a.s., Lamačská cesta 1, 841 05 Bratislava, IČO: 31 379 800 pre nedostatok majetku dlžníka.
  (from: 02/17/2007)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/27/1994)
Objects of the company: 
poradenská, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti ekonomickej, obchodnej, technickej
  (from: 09/27/1994 until: 02/16/2007)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 09/27/1994 until: 02/16/2007)
prenájom a leasing strojov, zariadení a predmetov dlhodobej spotreby
  (from: 09/27/1994 until: 02/16/2007)
výroba, montáž a servis elektronických zariadení
  (from: 09/27/1994 until: 02/16/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/27/1994 until: 02/16/2007)
Ing.Ľudovít Ďuriš - predseda predstavenstva
Na Revíne 15
Bratislava
  (from: 09/27/1994 until: 04/24/1997)
Ing.Ľudovít Ďuriš - predseda predstavenstva
Na Revíne 15
Bratislava
  (from: 04/25/1997 until: 02/16/2007)
Ing. Marián Ďuriš
Na Revíne 15
Bratislava
  (from: 04/25/1997 until: 02/16/2007)
Ing. Dušan Kováč
Horná 1
Bratislava
  (from: 04/25/1997 until: 02/16/2007)
Ing.František Nižňanský
Mudroňova 69
Bratislava
  (from: 09/27/1994 until: 04/24/1997)
Ing.Ladislav Ulrich
Záhrebská 11
Bratislava
  (from: 09/27/1994 until: 04/24/1997)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje predseda predstavenstva Ing.Ľudovít Ďuriš.
  (from: 09/27/1994 until: 02/16/2007)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 09/27/1994 until: 02/16/2007)
Shares: 
Number of shares: 51
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 09/27/1994 until: 02/16/2007)
Number of shares: 49
Type: na majiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 09/27/1994 until: 02/16/2007)
Supervisory board: 
Ing. Doc. Otto Berger , CSc.
Cesta na Kamzík 30
Bratislava 831 01
  (from: 01/30/1998 until: 02/16/2007)
Ing. Boris Botko
Revolučná 937/24
Galanta
  (from: 11/16/1999 until: 02/16/2007)
Ing. Boris Botto
Revolučná 937/24
Galanta
  (from: 04/25/1997 until: 01/29/1998)
Arpád Gönc
Skalická 5
Bratislava
  (from: 09/27/1994 until: 04/24/1997)
Jana Hanusková
Drobného 22
Bratislava
  (from: 09/27/1994 until: 04/24/1997)
Ing Dušan Kováč
Hagarova 1
Bratislava
  (from: 09/27/1994 until: 04/24/1997)
Ing. František Krajča
F. Kráľa 20
Bratislava
  (from: 04/25/1997 until: 02/16/2007)
Ing. Dezider Mistrík
Nábrežie 6
Šurany
  (from: 04/25/1997 until: 02/16/2007)
Ing. Jozef Sitek
Podbiel 334
Dolný Kubín
  (from: 04/25/1997 until: 02/16/2007)
Ing. Ladislav Ulrich
Záhrebská 11
Bratislava
  (from: 04/25/1997 until: 11/15/1999)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme zo dňa 19.9.1994 pod č.N 175/94, N 156/94 v zmysle §§ 157 až 220 z.č.513/91 Zb. Stary spis: Sa 1268
  (from: 09/27/1994 until: 02/16/2007)
Notárska zápisnica N 95/97, Nz 88/97 zo dňa 1.4.1997, zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 3.4.1997. Stary spis: Sa 1268
  (from: 04/25/1997 until: 02/16/2007)
Notárska zápisnica N 535/97, Nz 503/97 zo dňa 22. 12. 1997. Stary spis: Sa 1268
  (from: 01/30/1998 until: 02/16/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 7.6.1999 na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade.
  (from: 11/16/1999 until: 02/16/2007)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k.8k 125/01-58 zo dňa 27.11.2001, ktorým súd zamietol návrh dlžníka TECOS plus, a.s.,Lamačská cesta 1, 841 05 Bratislava IČO: 31 379 800 na vyhlásenie konkurzu pre nemajetok.
  (from: 02/25/2002 until: 02/16/2007)
Date of updating data in databases:  01/31/2023
Date of extract :  02/02/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person