Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  259/P

Business name: 
Družstvo ROVNEX so sídlom v Rovnom
  (from: 01/11/1994)
Registered seat: 
Rovné 090 16
  (from: 01/11/1994)
Identification number (IČO): 
31 683 321
  (from: 01/11/1994)
Date of entry: 
01/11/1994
  (from: 01/11/1994)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 01/11/1994)
Objects of the company: 
poľnohospodárstvo a lesnícka výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 01/11/1994)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 02/22/1994)
paličské práce
  (from: 02/22/1994)
kamenárstvo
  (from: 02/22/1994)
obchodno-sprostredkovateľská činnosť v roz- sahu voľných živnosti
  (from: 02/22/1994)
kovovýroba
  (from: 02/22/1994)
výroba paliet a podkladov
  (from: 02/22/1994)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/11/1994)
Stanislav Viravec - podpredseda predstavenstva
80
Rovné 090 16
From: 03/26/2017
  (from: 05/19/2017)
Miroslav Vansa - člen
20
Rovné 090 16
From: 03/26/2017
  (from: 05/19/2017)
Štefan Doruľa - člen
145
Rovné 090 16
From: 03/26/2017
  (from: 05/19/2017)
Ján Palenčár - člen
108
Rovné 090 16
From: 03/26/2017
  (from: 05/19/2017)
Slavomír Ksenič - člen
148
Rovné 090 16
From: 03/26/2017
  (from: 05/19/2017)
Ján Holodňák - Chairman of the Board of Directors
16
Rovné 090 16
From: 02/19/2021
  (from: 03/02/2021)
Jaroslav Simko - Member of the Board of Directors
24
Rovné 090 16
From: 05/15/2022
  (from: 07/26/2022)
Štefan Doruľa - Member of the Board of Directors
Rovné 145
Rovné 090 16
From: 09/16/2012
  (from: 10/17/2012 until: 05/18/2017)
Štefan Doruľa - Member of the Board of Directors
Rovné 145
Rovné 090 16
From: 09/16/2012 Until: 03/26/2017
  (from: 05/19/2017 until: 05/18/2017)
Ing. Anton Gonos - predseda
Kutuzovova 319/3
Svidník 089 01
From: 07/04/2004
  (from: 08/03/2004 until: 05/18/2017)
Ing. Anton Gonos - predseda
Kutuzovova 319/3
Svidník 089 01
From: 07/04/2004 Until: 03/26/2017
  (from: 05/19/2017 until: 05/18/2017)
Ján Holodňák - člen
16
Rovné 090 16
From: 03/26/2017
  (from: 05/19/2017 until: 03/01/2021)
Ján Holodňák - člen
16
Rovné 090 16
From: 03/26/2017 Until: 02/19/2021
  (from: 03/02/2021 until: 03/01/2021)
Ing. Jaroslav Humeník - podpredseda
17
Rovné
  (from: 01/11/1994 until: 08/02/2004)
Ing. Jaroslav Humeník - podpredseda
17
Rovné
Until: 07/04/2004
  (from: 08/03/2004 until: 08/02/2004)
Michal Humeník
17
Rovné 090 16
From: 05/05/2013
  (from: 06/25/2013 until: 05/18/2017)
Michal Humeník
17
Rovné 090 16
From: 05/05/2013 Until: 03/26/2017
  (from: 05/19/2017 until: 05/18/2017)
Michal Humeník - člen
17
Rovné 090 16
From: 07/04/2004
  (from: 08/03/2004 until: 10/16/2012)
Michal Humeník - člen
17
Rovné 090 16
From: 07/04/2004 Until: 09/16/2012
  (from: 10/17/2012 until: 10/16/2012)
Michal Humeník - člen
25
Rovné 090 16
From: 07/04/2004
  (from: 08/03/2004 until: 05/18/2017)
Michal Humeník - člen
25
Rovné 090 16
From: 07/04/2004 Until: 03/26/2017
  (from: 05/19/2017 until: 05/18/2017)
Ing. Peter Kačuriak - predseda družstva
19
Rovné 090 16
From: 03/26/2017
  (from: 05/19/2017 until: 03/01/2021)
Ing. Peter Kačuriak - predseda družstva
19
Rovné 090 16
From: 03/26/2017 Until: 02/05/2021
  (from: 03/02/2021 until: 03/01/2021)
Ladislav Kostelník - predseda
38
Rovné
  (from: 01/11/1994 until: 08/02/2004)
Ladislav Kostelník - predseda
38
Rovné
Until: 07/04/2004
  (from: 08/03/2004 until: 08/02/2004)
Ján Ksenič - člen
129
Rovné
  (from: 01/11/1994 until: 08/02/2004)
Ján Ksenič - člen
129
Rovné
Until: 07/04/2004
  (from: 08/03/2004 until: 08/02/2004)
Slvomír Ksenič - Member of the Board of Directors
Rovné 148
Rovné 090 16
From: 09/16/2012
  (from: 10/17/2012 until: 05/18/2017)
Slvomír Ksenič - Member of the Board of Directors
Rovné 148
Rovné 090 16
From: 09/16/2012 Until: 03/26/2017
  (from: 05/19/2017 until: 05/18/2017)
Ján Palenčár - člen
108
Rovné 090 16
From: 07/04/2004
  (from: 08/03/2004 until: 05/18/2017)
Ján Palenčár - člen
108
Rovné 090 16
From: 07/04/2004 Until: 03/26/2017
  (from: 05/19/2017 until: 05/18/2017)
Jozef Stronček - podpredseda
40
Rovné 090 16
From: 07/04/2004
  (from: 08/03/2004 until: 06/27/2007)
Jozef Stronček - podpredseda
40
Rovné 090 16
From: 07/04/2004 Until: 06/03/2007
  (from: 06/28/2007 until: 06/27/2007)
Ján Tyč - člen
101
Rovné
  (from: 01/11/1994 until: 08/02/2004)
Ján Tyč - člen
101
Rovné
Until: 07/04/2004
  (from: 08/03/2004 until: 08/02/2004)
Jozef Vansa - člen
21
Rovné
  (from: 01/11/1994 until: 08/02/2004)
Jozef Vansa - člen
21
Rovné 090 16
From: 01/11/1994
  (from: 08/03/2004 until: 06/27/2007)
Jozef Vansa - člen
21
Rovné 090 16
From: 01/11/1994 Until: 06/02/2007
  (from: 06/28/2007 until: 06/27/2007)
Jozef Vansa - podpredseda
21
Rovné 090 16
From: 06/03/2007
  (from: 06/28/2007 until: 10/16/2012)
Jozef Vansa - podpredseda
21
Rovné 090 16
From: 06/03/2007 Until: 09/16/2012
  (from: 10/17/2012 until: 10/16/2012)
Ján Viravec - člen
123
Rovné
  (from: 01/11/1994 until: 08/02/2004)
Ján Viravec - člen
123
Rovné
Until: 07/04/2004
  (from: 08/03/2004 until: 08/02/2004)
Ing. Ján Viravec - člen
88
Rovné
  (from: 01/11/1994 until: 08/02/2004)
Ing. Ján Viravec - člen
88
Rovné
Until: 07/04/2004
  (from: 08/03/2004 until: 08/02/2004)
Stanislav Viravec - Vice-chairman of the Board of Directors
Rovné 37
Rovné 090 16
From: 09/16/2012
  (from: 10/17/2012 until: 05/18/2017)
Stanislav Viravec - Vice-chairman of the Board of Directors
Rovné 37
Rovné 090 16
From: 09/16/2012 Until: 03/26/2017
  (from: 05/19/2017 until: 05/18/2017)
Ing. Ján Viravec - člen
88
Rovné 090 16
From: 06/03/2007
  (from: 06/28/2007 until: 06/24/2013)
Ing. Ján Viravec - člen
88
Rovné 090 16
From: 06/03/2007 Until: 02/06/2013
  (from: 06/25/2013 until: 06/24/2013)
Milan Vyravec - člen
136
Rovné 090 16
From: 07/04/2004
  (from: 08/03/2004 until: 10/16/2012)
Milan Vyravec - člen
136
Rovné 090 16
From: 07/04/2004 Until: 09/16/2012
  (from: 10/17/2012 until: 10/16/2012)
Acting: 
Za držstvo koná predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Keď právny úkon vyžaduje písomnú formu, podpisuje predseda alebo podpredseda a aspoň jeden ďalší člen predstavenstva.
  (from: 01/11/1994)
Supervisory board: 
Michal Štefanišin
133
Rovné 090 16
From: 03/26/2017
  (from: 05/19/2017)
Michal Humeník
17
Rovné 090 16
From: 03/26/2017
  (from: 05/19/2017)
Milan Vyravec
136
Rovné 090 16
From: 05/15/2022
  (from: 07/26/2022)
Stanislav Doruľa
Mestisko 94
Mestisko 090 41
From: 09/16/2012
  (from: 10/17/2012 until: 05/18/2017)
Stanislav Doruľa
Mestisko 94
Mestisko 090 41
From: 09/16/2012 Until: 03/26/2017
  (from: 05/19/2017 until: 05/18/2017)
Ján Ksenič
70
Rovné 090 16
From: 07/04/2004
  (from: 08/03/2004 until: 10/16/2012)
Ján Ksenič
70
Rovné 090 16
From: 07/04/2004 Until: 09/16/2012
  (from: 10/17/2012 until: 10/16/2012)
Michal Štefanišin
Rovné 133
Rovné 090 16
From: 09/16/2012
  (from: 10/17/2012 until: 05/18/2017)
Michal Štefanišin
Rovné 133
Rovné 090 16
From: 09/16/2012 Until: 03/26/2017
  (from: 05/19/2017 until: 05/18/2017)
Miroslav Vansa
20
Rovné 090 16
From: 07/04/2004
  (from: 08/03/2004 until: 05/18/2017)
Miroslav Vansa
20
Rovné 090 16
From: 07/04/2004 Until: 03/26/2017
  (from: 05/19/2017 until: 05/18/2017)
Michal Vyravec
114
Rovné 090 16
From: 07/04/2004
  (from: 08/03/2004 until: 10/16/2012)
Michal Vyravec
114
Rovné 090 16
From: 07/04/2004 Until: 09/16/2012
  (from: 10/17/2012 until: 10/16/2012)
Michal Ilčisko
97
Rovné 090 16
From: 03/26/2017 Until: 03/26/2022
  (from: 07/26/2022 until: 07/25/2022)
Michal Ilčisko
97
Rovné 090 16
From: 03/26/2017
  (from: 05/19/2017 until: 07/25/2022)
Registered capital: 
1 659,695944 EUR
  (from: 11/26/2009)
50 000 Sk
  (from: 01/11/1994 until: 11/25/2009)
Basic member contribution: 
16,59696 EUR fyzická osoba
  (from: 11/26/2009)
331,939189 EUR právnická osoba
  (from: 11/26/2009)
500 Sk fyzická osoba
  (from: 01/11/1994 until: 11/25/2009)
10 000 Sk právnická osoba
  (from: 01/11/1994 until: 11/25/2009)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené ustanovujúcou členskou schôdzou, ktorej priebeh a schválenie stanov družstva bolo osvedčené notárskou zápisnicou spísanou dňa 19.12.1993 pod číslom N 306/93, Nz 241/93 notárom vo Svidníku JUDr. Jánom Červeňákom, podľa zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 1020
  (from: 01/11/1994)
Date of updating data in databases:  11/29/2023
Date of extract :  11/30/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person