Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  596/L

Business name: 
CESTNÉ STAVBY ŽILINA spol. s r.o.
  (from: 08/11/1992)
Registered seat: 
Štrková 17
Žilina 011 54
  (from: 02/16/2011)
J. Milca 14
Žilina 011 54
  (from: 06/11/1998 until: 02/15/2011)
J. Milca 14
Žilina 011 54
  (from: 08/11/1992 until: 06/10/1998)
Identification number (IČO): 
31 568 963
  (from: 08/11/1992)
Date of entry: 
08/11/1992
  (from: 08/11/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/11/1992)
Objects of the company: 
banská činnosť
  (from: 01/08/1993)
cestná nákladná doprava tovaru
  (from: 06/04/1993)
vykonávanie inžinier., priemysel., doprav. a občian. stavieb
  (from: 06/04/1993)
údržba a oprava dopravných mechanizmov
  (from: 06/04/1993)
obchodná činnosť v plnom rozsahu mimo konces. a drahých kov.
  (from: 06/04/1993)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 06/04/1993)
prenájom nehnuteľností
  (from: 06/04/1993)
činnosť vykonávaná banským spôsobom
  (from: 05/25/1999)
výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
  (from: 07/28/2011)
výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu
  (from: 07/28/2011)
úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
  (from: 07/28/2011)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 07/28/2011)
vykonávanie trhacích prác
  (from: 07/28/2011)
stavba komunikácií, letísk a športových areálov
  (from: 08/11/1992 until: 06/03/1993)
vykonávanie dopravných stavieb
  (from: 08/11/1992 until: 06/03/1993)
vodné stavby /riečne, pobrežne, výstavba vodov. a kanaliz. ap./
  (from: 08/11/1992 until: 06/03/1993)
Partners: 
CJN, spol. s r.o.
Drotárska cesta 92
Bratislava 811 02
Slovak Republic
  (from: 08/06/2009)
RBR, spol. s r.o.
Mudroňova 5
Žilina 010 01
Slovak Republic
  (from: 04/17/2009 until: 06/14/2010)
Ing. Miloslav Bajza
Udiča 530
Udiča 018 01
Slovak Republic
  (from: 04/17/2009 until: 12/04/2009)
Ing. Miloš Bajza
Udiča 530
Udiča 018 01
Slovak Republic
  (from: 01/04/2007 until: 04/16/2009)
Ing. Miloš Bajza
Rozkvet 2012/33
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 06/11/1998 until: 01/03/2007)
Ing. Miloš Bajza
Rozkvet 2012/33
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 07/09/1997 until: 06/10/1998)
Ing. Miloš Bajza
Rozkvet 2012/33
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 08/11/1992 until: 07/08/1997)
Ing. Peter Ftorek
Rázusova 11/70
Martin 036 01
Slovak Republic
  (from: 04/17/2009 until: 06/14/2010)
Ing. Peter Ftorek
Rázusova 11/70
Martin
Slovak Republic
  (from: 01/04/2007 until: 04/16/2009)
Ing. Peter Ftorek
Rázusova 11/70
Martin
Slovak Republic
  (from: 06/11/1998 until: 01/03/2007)
Ing. Peter Ftorek
Rázusova 11/70
Martin
Slovak Republic
  (from: 07/09/1997 until: 06/10/1998)
Ing. Peter Ftorek
Rázusova 11/70
Martin
Slovak Republic
  (from: 08/11/1992 until: 07/08/1997)
Štefan Gabriš
27
Lednické Rovne
Slovak Republic
  (from: 01/04/2007 until: 04/16/2009)
Štefan Gabriš
27
Lednické Rovne
Slovak Republic
  (from: 06/11/1998 until: 01/03/2007)
Štefan Gabriš
27
Lednické Rovne
Slovak Republic
  (from: 07/09/1997 until: 06/10/1998)
Štefan Gabriš
27
Lednické Rovne
Slovak Republic
  (from: 08/11/1992 until: 07/08/1997)
Peter Haššo
Divinka - Lalinok 124
Divina 013 31
Slovak Republic
  (from: 04/17/2009 until: 11/05/2009)
Peter Haššo
Divinka 124
Lalinok 013 31
Slovak Republic
  (from: 01/04/2007 until: 04/16/2009)
Peter Haššo
94
Divinka
Slovak Republic
  (from: 06/11/1998 until: 01/03/2007)
Peter Haššo
94
Divinka
Slovak Republic
  (from: 07/09/1997 until: 06/10/1998)
Peter Haššo
94
Divinka
Slovak Republic
  (from: 08/11/1992 until: 07/08/1997)
Ing. Pavol Jurga
571
Čierne 023 13
Slovak Republic
  (from: 04/17/2009 until: 06/14/2010)
Ing. Pavol Jurga
571
Čierne
Slovak Republic
  (from: 01/04/2007 until: 04/16/2009)
Ing. Pavol Jurga
571
Čierne
Slovak Republic
  (from: 06/11/1998 until: 01/03/2007)
Ing. Pavol Jurga
571
Čierne
Slovak Republic
  (from: 07/09/1997 until: 06/10/1998)
Ing. Pavol Jurga
571
Čierne
Slovak Republic
  (from: 08/11/1992 until: 07/08/1997)
Dpt. Koloman Kasanický
87
Košťany nad Turcom 038 41
Slovak Republic
  (from: 04/17/2009 until: 02/19/2010)
Dpt. Koloman Kasanický
87
Košťany nad Turcom
Slovak Republic
  (from: 01/04/2007 until: 04/16/2009)
Dpt. Koloman Kasanický
87
Košťany nad Turcom
Slovak Republic
  (from: 06/11/1998 until: 01/03/2007)
Dpt. Koloman Kasanický
87
Košťany nad Turcom
Slovak Republic
  (from: 07/09/1997 until: 06/10/1998)
Dpt. Koloman Kasanický
Košťany nad Turcom
Slovak Republic
  (from: 08/11/1992 until: 07/08/1997)
Ing. Oto Pavlík
Ružová 42
Žilina 010 01
Slovak Republic
  (from: 04/17/2009 until: 12/04/2009)
Ing. Oto Pavlík
Ružová 42
Žilina
Slovak Republic
  (from: 01/04/2007 until: 04/16/2009)
Ing. Oto Pavlík
Ružová 42
Žilina
Slovak Republic
  (from: 06/11/1998 until: 01/03/2007)
Ing. Oto Pavlík
Ružová 42
Žilina
Slovak Republic
  (from: 05/09/1997 until: 06/10/1998)
Ing. Milan Pavlík
M. Urbana 2433
Žilina
Slovak Republic
  (from: 08/11/1992 until: 05/08/1997)
Ing. Dušan Tisoň
Osiková 18
Žilina 010 03
Slovak Republic
  (from: 04/17/2009 until: 06/14/2010)
Ing. Dušan Tisoň
Osiková 18
Žilina
Slovak Republic
  (from: 01/04/2007 until: 04/16/2009)
Ing. Dušan Tisoň
Osiková 18
Žilina
Slovak Republic
  (from: 06/11/1998 until: 01/03/2007)
Ing. Dušan Tisoň
Osiková 18
Žilina
Slovak Republic
  (from: 07/09/1997 until: 06/10/1998)
Ing. Dušan Tisoň
Osiková 18
Žilina
Slovak Republic
  (from: 08/11/1992 until: 07/08/1997)
Dpt. Imrich Urban
J.Fándlyho 5
Žilina 010 01
Slovak Republic
  (from: 01/04/2007 until: 08/05/2009)
Dpt. Imrich Urban
Gagarinova 5
Žilina
Slovak Republic
  (from: 06/11/1998 until: 01/03/2007)
Dpt. Imrich Urban
Gagarinova 5
Žilina
Slovak Republic
  (from: 07/09/1997 until: 06/10/1998)
Dpt. Imrich Urban
Gagarinova 5
Žilina
Slovak Republic
  (from: 08/11/1992 until: 07/08/1997)
Contribution of each member: 
CJN, spol. s r.o.
Amount of investment: 799 600 EUR Paid up: 799 600 EUR
  (from: 12/20/2012)
Ing. Milan Pavlík
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 08/11/1992 until: 05/08/1997)
Dpt. Koloman Kasanický
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 08/11/1992 until: 07/08/1997)
Ing. Pavol Jurga
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 08/11/1992 until: 07/08/1997)
Ing. Peter Ftorek
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 08/11/1992 until: 07/08/1997)
Ing. Dušan Tisoň
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 08/11/1992 until: 07/08/1997)
Ing. Miloš Bajza
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 08/11/1992 until: 07/08/1997)
Dpt. Imrich Urban
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 08/11/1992 until: 07/08/1997)
Štefan Gabriš
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 08/11/1992 until: 07/08/1997)
Peter Haššo
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 08/11/1992 until: 07/08/1997)
Ing. Oto Pavlík
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 05/09/1997 until: 06/10/1998)
Dpt. Koloman Kasanický
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 07/09/1997 until: 06/10/1998)
Ing. Pavol Jurga
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 07/09/1997 until: 06/10/1998)
Ing. Peter Ftorek
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 07/09/1997 until: 06/10/1998)
Ing. Dušan Tisoň
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 07/09/1997 until: 06/10/1998)
Ing. Miloš Bajza
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 07/09/1997 until: 06/10/1998)
Dpt. Imrich Urban
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 07/09/1997 until: 06/10/1998)
Štefan Gabriš
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 07/09/1997 until: 06/10/1998)
Peter Haššo
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 07/09/1997 until: 06/10/1998)
Ing. Oto Pavlík
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 06/11/1998 until: 01/03/2007)
Dpt. Koloman Kasanický
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 06/11/1998 until: 01/03/2007)
Ing. Pavol Jurga
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 06/11/1998 until: 01/03/2007)
Ing. Peter Ftorek
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 06/11/1998 until: 01/03/2007)
Ing. Dušan Tisoň
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 06/11/1998 until: 01/03/2007)
Ing. Miloš Bajza
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 06/11/1998 until: 01/03/2007)
Dpt. Imrich Urban
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 06/11/1998 until: 01/03/2007)
Štefan Gabriš
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 06/11/1998 until: 01/03/2007)
Peter Haššo
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 06/11/1998 until: 01/03/2007)
Ing. Oto Pavlík
Amount of investment: 300 000 Sk Paid up: 300 000 Sk
  (from: 01/04/2007 until: 04/16/2009)
Dpt. Koloman Kasanický
Amount of investment: 600 000 Sk Paid up: 600 000 Sk
  (from: 01/04/2007 until: 04/16/2009)
Ing. Pavol Jurga
Amount of investment: 300 000 Sk Paid up: 300 000 Sk
  (from: 01/04/2007 until: 04/16/2009)
Ing. Peter Ftorek
Amount of investment: 300 000 Sk Paid up: 300 000 Sk
  (from: 01/04/2007 until: 04/16/2009)
Ing. Dušan Tisoň
Amount of investment: 300 000 Sk Paid up: 300 000 Sk
  (from: 01/04/2007 until: 04/16/2009)
Ing. Miloš Bajza
Amount of investment: 300 000 Sk Paid up: 300 000 Sk
  (from: 01/04/2007 until: 04/16/2009)
Dpt. Imrich Urban
Amount of investment: 300 000 Sk Paid up: 300 000 Sk
  (from: 01/04/2007 until: 04/16/2009)
Štefan Gabriš
Amount of investment: 300 000 Sk Paid up: 300 000 Sk
  (from: 01/04/2007 until: 04/16/2009)
Peter Haššo
Amount of investment: 300 000 Sk Paid up: 300 000 Sk
  (from: 01/04/2007 until: 04/16/2009)
Ing. Oto Pavlík
Amount of investment: 9 960 EUR Paid up: 9 960 EUR
  (from: 04/17/2009 until: 12/04/2009)
Dpt. Koloman Kasanický
Amount of investment: 9 960 EUR Paid up: 9 960 EUR
  (from: 04/17/2009 until: 02/19/2010)
Ing. Pavol Jurga
Amount of investment: 9 960 EUR Paid up: 9 960 EUR
  (from: 04/17/2009 until: 06/14/2010)
Ing. Peter Ftorek
Amount of investment: 9 960 EUR Paid up: 9 960 EUR
  (from: 04/17/2009 until: 06/14/2010)
Ing. Dušan Tisoň
Amount of investment: 9 960 EUR Paid up: 9 960 EUR
  (from: 04/17/2009 until: 06/14/2010)
Ing. Miloslav Bajza
Amount of investment: 9 960 EUR Paid up: 9 960 EUR
  (from: 04/17/2009 until: 12/04/2009)
Dpt. Imrich Urban
Amount of investment: 9 960 EUR Paid up: 9 960 EUR
  (from: 04/17/2009 until: 08/05/2009)
Peter Haššo
Amount of investment: 9 960 EUR Paid up: 9 960 EUR
  (from: 04/17/2009 until: 11/05/2009)
RBR, spol. s r.o.
Amount of investment: 19 920 EUR Paid up: 19 920 EUR
  (from: 04/17/2009 until: 08/05/2009)
RBR, spol. s r.o.
Amount of investment: 14 940 EUR Paid up: 14 940 EUR
  (from: 08/06/2009 until: 11/05/2009)
CJN, spol. s r.o.
Amount of investment: 14 940 EUR Paid up: 14 940 EUR
  (from: 08/06/2009 until: 11/05/2009)
RBR, spol. s r.o.
Amount of investment: 19 920 EUR Paid up: 19 920 EUR
  (from: 11/06/2009 until: 12/04/2009)
CJN, spol. s r.o.
Amount of investment: 19 920 EUR Paid up: 19 920 EUR
  (from: 11/06/2009 until: 12/04/2009)
RBR, spol. s r.o.
Amount of investment: 24 900 EUR Paid up: 24 900 EUR
  (from: 12/05/2009 until: 02/19/2010)
CJN, spol. s r.o.
Amount of investment: 34 860 EUR Paid up: 34 860 EUR
  (from: 12/05/2009 until: 02/19/2010)
RBR, spol. s r.o.
Amount of investment: 29 880 EUR Paid up: 29 880 EUR
  (from: 02/20/2010 until: 06/14/2010)
CJN, spol. s r.o.
Amount of investment: 39 840 EUR Paid up: 39 840 EUR
  (from: 02/20/2010 until: 06/14/2010)
CJN, spol. s r.o.
Amount of investment: 99 600 EUR Paid up: 99 600 EUR
  (from: 06/15/2010 until: 09/18/2012)
CJN, spol. s r.o.
Amount of investment: 449 600 EUR Paid up: 449 600 EUR
  (from: 09/19/2012 until: 12/19/2012)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 07/24/2012)
konatelia
  (from: 08/11/1992 until: 07/23/2012)
JUDr. Ladislav Pavlovič
M. Urbana 3993/5
Senec 903 01
From: 12/18/2017
  (from: 01/16/2018)
Ing. Miloš Bajza
Rozkvet 2012/33
Považská Bystrica
  (from: 08/11/1992 until: 07/08/1997)
Ing. Peter Ftorek
Rázusova 11/70
Martin
  (from: 08/11/1992 until: 07/08/1997)
Štefan Gabriš
27
Lednické Rovne
  (from: 08/11/1992 until: 07/08/1997)
Peter Haššo
94
Divinka
  (from: 08/11/1992 until: 07/08/1997)
Marcel Hlavoň
Dedovec 1347/170
Považská Bystrica 017 01
From: 06/07/2010
  (from: 06/15/2010 until: 01/19/2015)
Marcel Hlavoň
Dedovec 1347/170
Považská Bystrica 017 01
From: 06/07/2010 Until: 12/16/2014
  (from: 01/20/2015 until: 01/19/2015)
Ing. Pavol Jurga
571
Čierne
  (from: 08/11/1992 until: 07/08/1997)
Ing. Pavol Jurga
571
Čierne
  (from: 07/09/1997 until: 04/16/2009)
Ing. Pavol Jurga
571
Čierne 023 13
From: 08/11/1992
  (from: 04/17/2009 until: 01/26/2010)
Ing. Pavol Jurga
571
Čierne 023 13
From: 08/11/1992 Until: 12/21/2009
  (from: 01/27/2010 until: 01/26/2010)
Dpt. Koloman Kasanický
Košťany nad Turcom
  (from: 08/11/1992 until: 07/08/1997)
Dpt. Koloman Kasanický
87
Košťany nad Turcom
Until: 08/20/2003
  (from: 07/09/1997 until: 10/08/2003)
Ing. Peter Miho
780
Višňové 013 23
From: 03/19/2009
  (from: 04/17/2009 until: 12/04/2009)
Ing. Peter Miho
780
Višňové 013 23
From: 03/19/2009 Until: 10/28/2009
  (from: 12/05/2009 until: 12/04/2009)
Ing. Peter Nemec
Drotárska cesta 92
Bratislava 811 02
From: 12/21/2009
  (from: 01/27/2010 until: 07/23/2012)
Ing. Peter Nemec
Drotárska cesta 92
Bratislava 811 02
From: 12/21/2009 Until: 05/18/2012
  (from: 07/24/2012 until: 07/23/2012)
Ing. Milan Pavlík
M. Urbana 2433
Žilina
  (from: 08/11/1992 until: 05/08/1997)
Ing. Oto Pavlík
Ružová 42
Žilina
  (from: 05/09/1997 until: 07/08/1997)
Stanislav Raab
Pod Laščeky 300
Žilina - Považský Chlmec 010 03
From: 10/28/2009
  (from: 12/05/2009 until: 07/26/2010)
Stanislav Raab
Pod Laščeky 300
Žilina - Považský Chlmec 010 03
From: 10/28/2009 Until: 06/07/2010
  (from: 07/27/2010 until: 07/26/2010)
Mgr. Ladislav Švejda
Brodno 31
Žilina 010 14
From: 12/16/2014
  (from: 01/20/2015 until: 01/15/2018)
Mgr. Ladislav Švejda
Brodno 31
Žilina 010 14
From: 12/16/2014 Until: 12/18/2017
  (from: 01/16/2018 until: 01/15/2018)
Ing. Dušan Tisoň
Osiková 18
Žilina
  (from: 08/11/1992 until: 07/08/1997)
Ing. Dušan Tisoň
Osikova 18
Žilina
From: 08/20/2003
  (from: 10/09/2003 until: 04/16/2009)
Ing. Dušan Tisoň
Osikova 18
Žilina 010 03
From: 08/20/2003
  (from: 04/17/2009 until: 06/14/2010)
Ing. Dušan Tisoň
Osikova 18
Žilina 010 03
From: 08/20/2003 Until: 06/07/2010
  (from: 06/15/2010 until: 06/14/2010)
Dpt. Imrich Urban
Gagarinova 5
Žilina
  (from: 08/11/1992 until: 07/08/1997)
Acting in the name of the company: 
konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti a podpisovať samostatne.
  (from: 07/24/2012)
Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy aspoň dvaja konatelia spoločne.
  (from: 04/17/2009 until: 07/23/2012)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 08/11/1992 until: 04/16/2009)
Capital: 
799 600 EUR Paid up: 799 600 EUR
  (from: 12/20/2012)
449 600 EUR Paid up: 449 600 EUR
  (from: 09/19/2012 until: 12/19/2012)
99 600 EUR Paid up: 99 600 EUR
  (from: 04/17/2009 until: 09/18/2012)
3 000 000 Sk Paid up: 3 000 000 Sk
  (from: 01/04/2007 until: 04/16/2009)
300 000 Sk
  (from: 06/11/1998 until: 01/03/2007)
200 000 Sk
  (from: 08/11/1992 until: 06/10/1998)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 02/22/2018
Uznesením Okresného súdu Žilina Sp. zn.:9K/4/2017 - 174 zo dňa 15. februára 2018 vyhlásil súd na majetok dlžníka konkurz.
  (from: 06/19/2018)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 02/22/2018
Uznesením Okresného súdu Žilina Sp. zn.:9K/4/2017 - 174 zo dňa 15. februára 2018 vyhlásil súd na majetok dlžníka konkurz.
  (from: 03/22/2018 until: 06/18/2018)
Bankruptcy trustee: 
Mgr. Miroslava Šufáková
Obežná 8563/2
Žilina 010 01
From: 06/05/2018
  (from: 06/19/2018)
JUDr. Jaroslav Plichta
Radlinského 1718
Dolný Kubín 026 01
From: 02/22/2018
  (from: 03/22/2018 until: 06/18/2018)
JUDr. Jaroslav Plichta
Radlinského 1718
Dolný Kubín 026 01
From: 02/22/2018 Until: 06/05/2018
  (from: 06/19/2018 until: 06/18/2018)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.4.1992 podľa § 105 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
  (from: 08/11/1992)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konaného dňa 31.5.1993 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. Starý spis: S.r.o. 2039
  (from: 06/04/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 18.3.1997 bol schválený Dodatok č.3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 05/09/1997)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 18. 6. 1997 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
  (from: 07/09/1997)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 3.6. 1998 bol schválený Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/11/1998)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 17.11.1998 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
  (from: 05/25/1999)
Na valnom zhromaždení dňa 20.8.2003 bol schválený dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve.
  (from: 10/09/2003)
Date of updating data in databases:  01/14/2022
Date of extract :  01/17/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person