Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  698/B

Business name: 
SLOVENSKÝ FOND PRE PROSPERITU PRIEMYSLU investičný fond a.s. v likvidácii
  (from: 11/29/1995 until: 09/24/1997)
Registered seat: 
Technická 7
Bratislava
  (from: 09/29/1994 until: 09/24/1997)
Identification number (IČO): 
31 379 991
  (from: 09/29/1994)
Date of entry: 
09/29/1994
  (from: 09/29/1994)
Date of deletion: 
09/25/1997
  (from: 09/25/1997)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 09/25/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/29/1994)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 09/29/1994 until: 09/24/1997)
Other legal facts: 
Záverečná správa o likvidácii spoločnosti zo dňa 28.10.1996. Správa o overení ročnej účtovnej závierky k 31.12.1995. Písomný súhlas Daňového úradu Bratislava VI s výmazom v zmysle ust. § 33 ods. 2 zák. č. 511/1992 Zb. zo dňa 22.9.1997 pod č. 801/230/40840/97. Na základe uvedeného V Y M A Z U J E S A:spoločnos SLOVENSKÝ FOND PRE PROSPERITU PRIEMYSLU investičný fond a.s. v likvidácii, so sídlom Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 31 379 991, zapísaná do obchodného registra dňa 29.9.1994, vo vložke č. 1272/B v odd. Sa, z obchodného registra v celom rozsahu. Stary spis: Sa 1272
  (from: 09/25/1997)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person