Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  698/B

Business name: 
SLOVENSKÝ FOND PRE PROSPERITU PRIEMYSLU investičný fond a.s. v likvidácii
  (from: 11/29/1995 until: 09/24/1997)
SLOVENSKÝ FOND PRE PROSPERITU PRIEMYSLU investičný fond a.s.
  (from: 09/29/1994 until: 11/28/1995)
Registered seat: 
Technická 7
Bratislava
  (from: 09/29/1994 until: 09/24/1997)
Identification number (IČO): 
31 379 991
  (from: 09/29/1994)
Date of entry: 
09/29/1994
  (from: 09/29/1994)
Date of deletion: 
09/25/1997
  (from: 09/25/1997)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 09/25/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/29/1994)
Objects of the company: 
predmetom podnikania spoločnosti je: Zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb za účelom ich použitia na účasti na podnikaní podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č.134/94 Z.z. S týmto cieľom bude investičný fond predovšetkým:
  (from: 09/29/1994 until: 09/24/1997)
ukladať majetok investičného fondu do cenných papierov obchodovateľných na hlavnom trhu burzy cenných papierov, ktorých kurz sa v tomto období zverejňuje hlavnom alebo obdobnom trhu zahraničnej burzy v súľade s príslušnými právnymi predpismi
  (from: 09/29/1994 until: 09/24/1997)
ukladať majetok investičného fondu do nehnuteľností a hnuteľných vecí
  (from: 09/29/1994 until: 09/24/1997)
ukladať svoj majetok ako vklad podľa zmluvy o tichom spoločenstve
  (from: 09/29/1994 until: 09/24/1997)
investičný postup podľa zákona č.92/91 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č.13/94 Z.z.
  (from: 09/29/1994 until: 09/24/1997)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/29/1995 until: 09/24/1997)
Managing board
  (from: 09/29/1994 until: 11/28/1995)
Dr.Pavol Bernacký - člen
Topoľčianska 5
Bratislava
  (from: 09/29/1994 until: 11/28/1995)
Ing.Ivan Pánik - člen
Kozia 25
Bratislava
  (from: 09/29/1994 until: 09/24/1997)
Ing.Ondrej Šaling - predseda
Chrobákova 1
Bratislava
  (from: 09/29/1994 until: 11/28/1995)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje likvidátor.
  (from: 11/29/1995 until: 09/24/1997)
V mene spoločnosti koná predstavenstvo: Predstavenstvo koná za spoločnosť tak, že k názvu spoločnostipripojí svoj podpis predseda predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva súčasne.
  (from: 09/29/1994 until: 11/28/1995)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 09/29/1994 until: 09/24/1997)
Shares: 
Number of shares: 1000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/29/1994 until: 09/24/1997)
Supervisory board: 
Ing.Roman Kraus - člen
Vietnamská 40
Bratislava
  (from: 09/29/1994 until: 09/24/1997)
Dr.Dušan Longauer - člen
Karola Adlera 11
Bratislava
  (from: 09/29/1994 until: 09/24/1997)
Ing.Anton Porubský - predseda dozornej rady
Ľudové námestie 24
Bratislava
  (from: 09/29/1994 until: 09/24/1997)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
JUDr. Ľudmila Lorencová
Záhradnícka 46
Bratislava
  (from: 11/29/1995 until: 09/24/1997)
Other legal facts: 
Záverečná správa o likvidácii spoločnosti zo dňa 28.10.1996. Správa o overení ročnej účtovnej závierky k 31.12.1995. Písomný súhlas Daňového úradu Bratislava VI s výmazom v zmysle ust. § 33 ods. 2 zák. č. 511/1992 Zb. zo dňa 22.9.1997 pod č. 801/230/40840/97. Na základe uvedeného V Y M A Z U J E S A:spoločnos SLOVENSKÝ FOND PRE PROSPERITU PRIEMYSLU investičný fond a.s. v likvidácii, so sídlom Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 31 379 991, zapísaná do obchodného registra dňa 29.9.1994, vo vložke č. 1272/B v odd. Sa, z obchodného registra v celom rozsahu. Stary spis: Sa 1272
  (from: 09/25/1997)
Spoločnosť bola založená Zakladateľskou listinou formou notárskej zápisnice N 200/94, Nz 199/94 zo dňa 12.7.1994 v súlade s ust. §§ 154 až 220 zák.č.513/1991 Zb. Stary spis: Sa 1272
  (from: 09/29/1994 until: 09/24/1997)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 10.7.1995 pod č. N 174/95, Nz 172/95 na ktorom sa zakladateľ rozhodol o vstupe spoločnosti do likvidácie. Stary spis: Sa 1272
  (from: 11/29/1995 until: 09/24/1997)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/15/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person