Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  699/B

Business name: 
Holandsko - slovenský investičný fond, a.s. v likvidácii
  (from: 02/07/1996 until: 11/02/2004)
Holandsko - slovenský investičný fond, a.s.
  (from: 09/28/1994 until: 02/06/1996)
Registered seat: 
Sabinovská 14
Bratislava 821 02
  (from: 02/07/1996 until: 11/02/2004)
Miletičova 5
Bratislava 821 08
  (from: 09/28/1994 until: 02/06/1996)
Identification number (IČO): 
31 380 000
  (from: 09/28/1994)
Date of entry: 
09/28/1994
  (from: 09/28/1994)
Date of deletion: 
11/03/2004
  (from: 11/03/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/28/1994)
Objects of the company: 
kolektívne investovanie - zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb za účelom ich použitia na účasti na podnikaní
  (from: 09/28/1994 until: 11/02/2004)
činnosti bezprostredne súvisiace s kolektívnym investovaním
  (from: 09/28/1994 until: 11/02/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/07/1996 until: 11/02/2004)
Managing board
  (from: 09/28/1994 until: 02/06/1996)
Ing. Miroslav Mikuláš , CSc. - predseda
Pifflova 5
Bratislava
  (from: 09/28/1994 until: 11/02/2004)
Ing. Ľubomír Šimko - člen
Šmeralova 15/16
Žiar nad Hronom
  (from: 09/28/1994 until: 11/02/2004)
Ing. Oľga Bendová - člen
Ľubovnianska 5
Bratislava
  (from: 09/28/1994 until: 11/02/2004)
Ing.Miroslav Mikuláš , CSc.
Pifflova 5
Bratislava
  (from: 02/07/1996 until: 11/02/2004)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná likvidátor.
  (from: 02/07/1996 until: 11/02/2004)
V mene spoločnosti koná navonok a podpisuje za ňu predseda predstavenstva.
  (from: 09/28/1994 until: 02/06/1996)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 09/28/1994 until: 11/02/2004)
Shares: 
Number of shares: 1000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/28/1994 until: 11/02/2004)
Supervisory board: 
JUDr. Stanislav Dutko - člen
Ševčenkova 12
Bratislava
  (from: 09/28/1994 until: 11/02/2004)
Ing. Silvester Mašura - člen
Pečnianska 17
Bratislava
  (from: 09/28/1994 until: 11/02/2004)
Ing. Ján Užík - predseda
P.O. Hviezdoslava 2165
Topoľčany
  (from: 09/28/1994 until: 11/02/2004)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Miroslav Mikuláš , CSc.
Pifflova 5
Bratislava
  (from: 02/07/1996 until: 11/02/2004)
Other legal facts: 
Správa o priebehu likvidácie zo dňa 30.10.2002. Súhlas Daňového úradu BA II s výmazom podľa § 33 ods. 2 zák. č. 511/1992 Zb. zo dňa 3.5.2004 pod č. 601/230/83776/04/Mat. VYMAZUJE SA: Z obchodného registra v celom rozsahu spoločnosť Holandsko-slovenský investičný fond, a.s. v likvidácii, Sabinovská 14, 821 02 Bratislava, IČO: 31 380 000, zapísaná v odd Sro, vo vložke 699/B.
  (from: 11/03/2004)
Notárska zápisnica N 70/94, Nz 61/94 zo dňa 14.7. 1994, a N 95/94, Nz 84/94 zo dňa 27.9. 1994 a Stanovy spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. a Zák. č. 248/92 Zb. v znení noviel. Stary spis: Sa 1273
  (from: 09/28/1994 until: 11/02/2004)
Notárska zápisnica zo dňa 27.9.1995 č. N 50/95, Nz 47/95 ktorou sa osvedčil priebeh mimoriadného valného zhromaždenia. Stary spis: Sa 1273
  (from: 02/07/1996 until: 11/02/2004)
Date of updating data in databases:  11/29/2023
Date of extract :  11/30/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person