Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  700/B

Business name: 
Výskumný ústav papiera a celulózy a.s.
  (from: 09/28/1994)
Registered seat: 
Dúbravská cesta 14
Bratislava 841 04
  (from: 03/24/2016)
Identification number (IČO): 
31 380 051
  (from: 09/28/1994)
Date of entry: 
10/01/1994
  (from: 09/28/1994)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/28/1994)
Objects of the company: 
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 09/28/1994)
kovanie
  (from: 09/28/1994)
zámočníctvo
  (from: 09/28/1994)
výroba nástrojov
  (from: 09/28/1994)
brúsenie a leštenie kovov
  (from: 09/28/1994)
kovoobrábanie
  (from: 09/28/1994)
stavba strojov s mechanickým pohonom
  (from: 09/28/1994)
výskum a vývoj, vzdelávanie, konzultačná a poradenská činnosť v oblasti drevospracujúceho priemyslu, životného prostredia, ekológie
  (from: 09/28/1994)
výskum, vývoj konzultačná a poradenská činnosť a vykonávanie analýz v oblasti drevospracujúceho priemyslu
  (from: 09/28/1994)
automatizované spracovanie dát
  (from: 09/28/1994)
prekladateľstvo a tlmočníctvo-jazyk anglický a nemecký
  (from: 09/28/1994)
strojová výroba a spracovanie papierov a lepeniek
  (from: 09/28/1994)
kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s týmto povolením/
  (from: 09/28/1994)
sprostredkovanie v oblasti obchodu
  (from: 09/28/1994)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 09/28/1994)
stolárstvo
  (from: 03/25/2004)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/25/2004)
činnosť autorizovanej a akreditovej osoby, certifikácia a preukazovanie zhody, posudzovanie zhody, posudzovanie činností súvisiacich s výrobou určených výrobkov
  (from: 03/25/2004)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
  (from: 07/10/2004)
obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
  (from: 07/10/2004)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/08/2014)
prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 07/08/2014)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/28/1994)
Ing. Štefan Boháček , PhD. - predseda predstavenstva
Na Barine 17
Bratislava 841 03
From: 06/07/2018
  (from: 06/30/2018)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 07/08/2014)
Capital: 
497 850 EUR Paid up: 497 850 EUR
  (from: 05/07/2009)
Shares: 
Number of shares: 15000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
Limitation of transferability of registered shares: bez obmedzenia prevoditeľnosti
  (from: 05/07/2009)
Stockholder: 
Terpera, s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 8
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
  (from: 10/27/2022)
Supervisory board: 
MUDr. Marcela Boháčeková , PhD.
Na barine 17
Bratislava 841 03
From: 04/16/2018
  (from: 04/28/2018)
Ing. Jozef Balberčák
Mierová 10
Bratislava 821 05
From: 10/01/2016
  (from: 04/28/2018)
Alena Tóthová
Jégeho 10
Bratislava 821 08
From: 04/18/2019
  (from: 06/18/2019)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľ skou listinou zo dňa 9.8.1994 v súlade so Zák. 513/91 Zb. Rozhodnutím ministra hospodárstva Slovenskej republiky č. 182 zo dňa 16. septembra 1994 č. 110/6301/210/94 bol zrušený bez likvidácie štátny podnik Výskumný ústav papiera a celulózy, Bratislava. Všetok majetok zrušeného štátneho podniku v súlade so schváleným privatizačným projektom prešiel na Fond národného majetku Slovenskej republiky. Stary spis: Sa 1274
  (from: 09/28/1994)
Osvedčenie o valnom zhromaždení vo forme notárskej zápisnice zo dňa 28.06.1995 pod č. N 166/95, Nz 164/95 na ktorom boli schválené nové stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 1274
  (from: 08/04/1995)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 24.11.1998 pod č. N 547/98, Nz 525/98 na ktorom bola schválená zmena stanov v časti základné imanie.
  (from: 05/03/1999)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 8.6.1999 č. N 31/99 Nz 192/99 na ktorom bola prijatá zmena stanov.
  (from: 09/30/1999)
Zmena stanov prijatá na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 17.4.2000, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 9/2000, Nz 152/2000.
  (from: 06/05/2000)
Notárska zápisnica Nz 570/02 spísaná dňa 20. 12. 2002 notárom JUDr. Potančokovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o znížení základného imania.
  (from: 11/24/2003)
Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 481/03, Nz 90665/03 napísanej dňa 10.10.2003 notárom JUDr. Potančokovou o zmene stanov.
  (from: 03/25/2004)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.05.2005 spísané do not. zápisnice N 68/05 Nz 24458/05 JUDr. Agátou Wiegerovou dňa 31.05.2005.
  (from: 07/26/2005)
Zápisnica volebnej komisie pre voľbu člena dozornej rady zamestnancami zo dňa 27.10.2005.
  (from: 12/02/2005)
Notárska zápisnica N 117/2008, Nz 18206/2008, NCRls 18023/2008 napísaná dňa 30.4.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 12.5.2008.
  (from: 06/06/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.4.2009.
  (from: 05/07/2009)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 06.06.2013.
  (from: 07/23/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.04.2014
  (from: 07/08/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.06.2014
  (from: 07/08/2014)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 12.06.2014
  (from: 07/08/2014)
Notárska zápisnica - Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.02.2016.
  (from: 03/05/2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice zo dňa 17.03.2016.
  (from: 03/24/2016)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 06.06.2018.
  (from: 06/30/2018)
Date of updating data in databases:  06/01/2023
Date of extract :  06/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person