Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  700/B

Business name: 
Výskumný ústav papiera a celulózy a.s.
  (from: 09/28/1994)
Registered seat: 
Dúbravská cesta 14
Bratislava 841 04
  (from: 03/24/2016)
Dúbravská 14
Bratislava 841 04
  (from: 03/05/2016 until: 03/23/2016)
Lamačská cesta 3
Bratislava 841 04
  (from: 12/02/2005 until: 03/04/2016)
Lamačská 3
Bratislava 841 04
  (from: 06/05/2000 until: 12/01/2005)
Lamačská 3
Bratislava 815 20
  (from: 09/28/1994 until: 06/04/2000)
Identification number (IČO): 
31 380 051
  (from: 09/28/1994)
Date of entry: 
10/01/1994
  (from: 09/28/1994)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/28/1994)
Objects of the company: 
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 09/28/1994)
kovanie
  (from: 09/28/1994)
zámočníctvo
  (from: 09/28/1994)
výroba nástrojov
  (from: 09/28/1994)
brúsenie a leštenie kovov
  (from: 09/28/1994)
kovoobrábanie
  (from: 09/28/1994)
stavba strojov s mechanickým pohonom
  (from: 09/28/1994)
výskum a vývoj, vzdelávanie, konzultačná a poradenská činnosť v oblasti drevospracujúceho priemyslu, životného prostredia, ekológie
  (from: 09/28/1994)
výskum, vývoj konzultačná a poradenská činnosť a vykonávanie analýz v oblasti drevospracujúceho priemyslu
  (from: 09/28/1994)
automatizované spracovanie dát
  (from: 09/28/1994)
prekladateľstvo a tlmočníctvo-jazyk anglický a nemecký
  (from: 09/28/1994)
strojová výroba a spracovanie papierov a lepeniek
  (from: 09/28/1994)
kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s týmto povolením/
  (from: 09/28/1994)
sprostredkovanie v oblasti obchodu
  (from: 09/28/1994)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 09/28/1994)
stolárstvo
  (from: 03/25/2004)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/25/2004)
činnosť autorizovanej a akreditovej osoby, certifikácia a preukazovanie zhody, posudzovanie zhody, posudzovanie činností súvisiacich s výrobou určených výrobkov
  (from: 03/25/2004)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
  (from: 07/10/2004)
obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
  (from: 07/10/2004)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/08/2014)
prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 07/08/2014)
činnosť autorizovanej osoby na certifikáciu, posudzovanie zhody, posudzovanie činností súvisiacich s výrobou hračiek
  (from: 06/05/2000 until: 03/24/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/28/1994)
Ing. Štefan Boháček , PhD. - predseda predstavenstva
Na Barine 17
Bratislava 841 03
From: 06/07/2018
  (from: 06/30/2018)
Ing. Štefan Boháček
Na Barine 17
Bratislava
  (from: 04/04/1997 until: 07/08/2003)
Ing. Štefan Boháček , PhD.
Na Barine 17
Bratislava
From: 01/17/1997
  (from: 07/09/2003 until: 06/05/2008)
Ing. Štefan Boháček , PhD.
Na Barine 17
Bratislava
From: 01/17/1997 Until: 05/12/2008
  (from: 06/06/2008 until: 06/05/2008)
Ing. Štefan Boháček , PhD. - predseda predstavenstva
Na Barine 17
Bratislava 841 03
From: 05/12/2008
  (from: 06/06/2008 until: 07/22/2013)
Ing. Štefan Boháček , PhD. - predseda predstavenstva
Na Barine 17
Bratislava 841 03
From: 05/12/2008 Until: 06/06/2013
  (from: 07/23/2013 until: 07/22/2013)
Ing. Štefan Boháček , PhD. - predseda predstavenstva
Na Barine 17
Bratislava 841 03
From: 06/07/2013
  (from: 07/23/2013 until: 06/29/2018)
Ing. Štefan Boháček , PhD. - predseda predstavenstva
Na Barine 17
Bratislava 841 03
From: 06/07/2013 Until: 06/06/2018
  (from: 06/30/2018 until: 06/29/2018)
Ing. Jana Dubovská
208
Igram
  (from: 02/10/1999 until: 07/08/2003)
Ing. Jana Dubovská
Vajanského 58/21
Bratislava 811 02
From: 03/05/1998
  (from: 07/09/2003 until: 06/05/2008)
Ing. Jana Dubovská
Vajanského 58/21
Bratislava 811 02
From: 03/05/1998 Until: 04/01/2008
  (from: 06/06/2008 until: 06/05/2008)
Ing. Boris Hradecký - člen
Cabanova 31
Bratislava 841 02
  (from: 09/28/1994 until: 04/03/1997)
Ing. Peter Korbačka
Hronská 49
Valaská
  (from: 04/04/1997 until: 07/08/2003)
Ing. Peter Korbačka
Tichá 28
Bratislava 811 02
From: 01/17/1997
  (from: 07/09/2003 until: 06/05/2008)
Ing. Peter Korbačka
Tichá 28
Bratislava 811 02
From: 01/17/1997 Until: 05/12/2008
  (from: 06/06/2008 until: 06/05/2008)
Ing. Peter Korbačka - podpredseda predstavenstva
Tichá 28
Bratislava 811 02
From: 05/12/2008
  (from: 06/06/2008 until: 07/22/2013)
Ing. Peter Korbačka - podpredseda predstavenstva
Tichá 28
Bratislava 811 02
From: 05/12/2008 Until: 06/06/2013
  (from: 07/23/2013 until: 07/22/2013)
Ing. Peter Korbačka - podpredseda predstavenstva
Tichá 28
Bratislava 811 02
From: 06/07/2013
  (from: 07/23/2013 until: 07/07/2014)
Ing. Peter Korbačka - podpredseda predstavenstva
Tichá 28
Bratislava 811 02
From: 06/07/2013 Until: 06/12/2014
  (from: 07/08/2014 until: 07/07/2014)
Ing. Jozef Plevka
Cabanova 4
Bratislava
  (from: 04/04/1997 until: 02/09/1999)
Ing. Peter Slimák - člen
Fraňa Kráľa 35
Pezinok 902 01
  (from: 09/28/1994 until: 04/03/1997)
Ing. Milan Štolc - člen
Jurkovičova 3
Bratislava 831 06
  (from: 09/28/1994 until: 04/03/1997)
Ing. Štefan Uhrina - člen
Púpavova 20
Bratislava 841 04
  (from: 09/28/1994 until: 04/03/1997)
Ing. Milan Vrška , člen - člen
Švabinského 4
Bratislava 851 01
  (from: 09/28/1994 until: 04/03/1997)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 07/08/2014)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť koná každý člen predstavenstva samostatne, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Konajúci podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 06/06/2008 until: 07/07/2014)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokial právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúci pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 09/28/1994 until: 06/05/2008)
Capital: 
497 850 EUR Paid up: 497 850 EUR
  (from: 05/07/2009)
15 000 000 Sk Paid up: 15 000 000 Sk
  (from: 11/24/2003 until: 05/06/2009)
150 000 000 Sk
  (from: 05/03/1999 until: 11/23/2003)
77 466 000 Sk
  (from: 09/28/1994 until: 05/02/1999)
Shares: 
Number of shares: 15000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
Limitation of transferability of registered shares: bez obmedzenia prevoditeľnosti
  (from: 05/07/2009)
Number of shares: 15000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: bez obmedzenia prevoditeľnosti
  (from: 06/06/2008 until: 05/06/2009)
Number of shares: 15000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/24/2003 until: 06/05/2008)
Number of shares: 150000
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/27/1999 until: 11/23/2003)
Number of shares: 150000
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/03/1999 until: 12/26/1999)
Number of shares: 77466
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/28/1994 until: 05/02/1999)
Stockholder: 
Terpera, s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 8
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
  (from: 10/27/2022)
J & T Finance group a. s.
Lamačská cesta 3
Bratislava 841 04
  (from: 11/24/2003 until: 05/02/2007)
Terpera, s.r.o.
Lamačská cesta 3
Bratislava 841 04
  (from: 05/03/2007 until: 10/26/2022)
Supervisory board: 
MUDr. Marcela Boháčeková , PhD.
Na barine 17
Bratislava 841 03
From: 04/16/2018
  (from: 04/28/2018)
Ing. Jozef Balberčák
Mierová 10
Bratislava 821 05
From: 10/01/2016
  (from: 04/28/2018)
Alena Tóthová
Jégeho 10
Bratislava 821 08
From: 04/18/2019
  (from: 06/18/2019)
Ing. Jozef Balberčák
Mierová 10
Bratislava
  (from: 04/04/1997 until: 07/08/2003)
Ing. Jozef Balberčák
Mierová 10
Bratislava
From: 01/28/1997
  (from: 07/09/2003 until: 07/25/2005)
Ing. Jozef Balberčák
Mierová 10
Bratislava
From: 01/28/1997 Until: 05/31/2005
  (from: 07/26/2005 until: 07/25/2005)
Ing. Jozef Balberčák
Mierová 10
Bratislava 821 05
From: 10/27/2005
  (from: 12/02/2005 until: 11/02/2011)
Ing. Jozef Balberčák
Mierová 10
Bratislava 821 05
From: 10/27/2005 Until: 10/27/2011
  (from: 11/03/2011 until: 11/02/2011)
Ing. Jozef Balberčák
Mierová 10
Bratislava 821 05
From: 10/01/2011
  (from: 11/03/2011 until: 04/27/2018)
Ing. Jozef Balberčák
Mierová 10
Bratislava 821 05
From: 10/01/2011 Until: 10/01/2016
  (from: 04/28/2018 until: 04/27/2018)
Ing. Ivana Berlanská
Vážska 41
Piešťany
  (from: 08/04/1995 until: 04/03/1997)
Ing. Štefan Boháček - člen
Na barine 17
Bratislava 841 03
  (from: 09/28/1994 until: 04/03/1997)
Ivan Jakabovič
Donnerova 15
Bratislava
  (from: 04/04/1997 until: 07/08/2003)
Ivan Jakabovič
Donnerova 15
Bratislava
From: 12/06/1996
  (from: 07/09/2003 until: 07/25/2005)
Ivan Jakabovič
Donnerova 15
Bratislava
From: 12/06/1996 Until: 05/31/2005
  (from: 07/26/2005 until: 07/25/2005)
Ivan Jakabovič
Donnerova 15
Bratislava 841 04
From: 04/21/2014
  (from: 07/08/2014 until: 04/27/2018)
Ivan Jakabovič
Donnerova 15
Bratislava 841 04
From: 04/21/2014 Until: 04/16/2018
  (from: 04/28/2018 until: 04/27/2018)
Ivan Jakabovič
Donnerova 15
Bratislava 841 05
From: 04/20/2009
  (from: 05/07/2009 until: 07/07/2014)
Ivan Jakabovič
Donnerova 15
Bratislava 841 05
From: 04/20/2009 Until: 04/20/2014
  (from: 07/08/2014 until: 07/07/2014)
Ing. Ivan Jakabovič
Donnerova 15
Bratislava 841 05
From: 05/31/2005
  (from: 07/26/2005 until: 05/06/2009)
Ing. Ivan Jakabovič
Donnerova 15
Bratislava 841 05
From: 05/31/2005 Until: 04/20/2009
  (from: 05/07/2009 until: 05/06/2009)
Ing. Pavol Kusenda - člen
Sibírska 21
Prešov 080 01
  (from: 09/28/1994 until: 04/03/1997)
Ing. Igor Masloviec - člen
Rajská 3
Bratislava 811 08
  (from: 09/28/1994 until: 08/03/1995)
Ing Jozef Tkáč
Na Revíne 13
Bratislava
  (from: 09/30/1999 until: 07/08/2003)
Ing Jozef Tkáč
Na Revíne 13
Bratislava
From: 08/26/1999
  (from: 07/09/2003 until: 07/25/2005)
Ing Jozef Tkáč
Na Revíne 13
Bratislava
From: 08/26/1999 Until: 05/31/2005
  (from: 07/26/2005 until: 07/25/2005)
Ing. Jozef Tkáč
Na Revíne 13
Bratislava 831 01
From: 05/31/2005
  (from: 07/26/2005 until: 05/06/2009)
Ing. Jozef Tkáč
Na Revíne 13
Bratislava 831 01
From: 05/31/2005 Until: 04/20/2009
  (from: 05/07/2009 until: 05/06/2009)
Ing. Patrik Tkáč
Na Revíne 13
Bratislava
  (from: 04/04/1997 until: 09/29/1999)
Alena Tóthová
Jégého 10
Bratislava 821 08
From: 04/20/2009
  (from: 05/07/2009 until: 07/07/2014)
Alena Tóthová
Jégého 10
Bratislava 821 08
From: 04/20/2009 Until: 04/20/2014
  (from: 07/08/2014 until: 07/07/2014)
Alena Tóthová
Jégeho 10
Bratislava 821 08
From: 04/21/2014 Until: 04/18/2019
  (from: 06/18/2019 until: 06/17/2019)
Alena Tóthová
Jégeho 10
Bratislava 821 08
From: 04/21/2014
  (from: 07/08/2014 until: 06/17/2019)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľ skou listinou zo dňa 9.8.1994 v súlade so Zák. 513/91 Zb. Rozhodnutím ministra hospodárstva Slovenskej republiky č. 182 zo dňa 16. septembra 1994 č. 110/6301/210/94 bol zrušený bez likvidácie štátny podnik Výskumný ústav papiera a celulózy, Bratislava. Všetok majetok zrušeného štátneho podniku v súlade so schváleným privatizačným projektom prešiel na Fond národného majetku Slovenskej republiky. Stary spis: Sa 1274
  (from: 09/28/1994)
Osvedčenie o valnom zhromaždení vo forme notárskej zápisnice zo dňa 28.06.1995 pod č. N 166/95, Nz 164/95 na ktorom boli schválené nové stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 1274
  (from: 08/04/1995)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 24.11.1998 pod č. N 547/98, Nz 525/98 na ktorom bola schválená zmena stanov v časti základné imanie.
  (from: 05/03/1999)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 8.6.1999 č. N 31/99 Nz 192/99 na ktorom bola prijatá zmena stanov.
  (from: 09/30/1999)
Zmena stanov prijatá na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 17.4.2000, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 9/2000, Nz 152/2000.
  (from: 06/05/2000)
Notárska zápisnica Nz 570/02 spísaná dňa 20. 12. 2002 notárom JUDr. Potančokovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o znížení základného imania.
  (from: 11/24/2003)
Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 481/03, Nz 90665/03 napísanej dňa 10.10.2003 notárom JUDr. Potančokovou o zmene stanov.
  (from: 03/25/2004)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.05.2005 spísané do not. zápisnice N 68/05 Nz 24458/05 JUDr. Agátou Wiegerovou dňa 31.05.2005.
  (from: 07/26/2005)
Zápisnica volebnej komisie pre voľbu člena dozornej rady zamestnancami zo dňa 27.10.2005.
  (from: 12/02/2005)
Notárska zápisnica N 117/2008, Nz 18206/2008, NCRls 18023/2008 napísaná dňa 30.4.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 12.5.2008.
  (from: 06/06/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.4.2009.
  (from: 05/07/2009)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 06.06.2013.
  (from: 07/23/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.04.2014
  (from: 07/08/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.06.2014
  (from: 07/08/2014)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 12.06.2014
  (from: 07/08/2014)
Notárska zápisnica - Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.02.2016.
  (from: 03/05/2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice zo dňa 17.03.2016.
  (from: 03/24/2016)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 06.06.2018.
  (from: 06/30/2018)
Date of updating data in databases:  06/01/2023
Date of extract :  06/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person