Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  704/B

Business name: 
Agrokapitálový investičný fond a.s. v likvidácii
  (from: 02/27/1996 until: 01/14/1998)
Agrokapitálový investičný fond, a.s.
  (from: 10/03/1994 until: 02/26/1996)
Registered seat: 
Priemyselná 6
Bratislava 824 94
  (from: 10/03/1994 until: 01/14/1998)
Identification number (IČO): 
31 380 352
  (from: 10/03/1994)
Date of entry: 
10/03/1994
  (from: 10/03/1994)
Date of deletion: 
01/15/1998
  (from: 01/15/1998)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/15/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/03/1994)
Objects of the company: 
zhromažďovanie peňažných prostriedkov /investičných bodov/ fyzických a právnických osôb za účelom ich použitia na kolektívne investovanie, ako i vykonávanie iných činností bezprostredne súvisiacich
  (from: 10/03/1994 until: 01/14/1998)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/27/1996 until: 01/14/1998)
Managing board
  (from: 10/03/1994 until: 02/26/1996)
Ing. Vincent Ilečko
Kalinčiakova 27
Stropkov
  (from: 10/03/1994 until: 02/26/1996)
Ing. Karol Jurík
248
Dedinka
  (from: 10/03/1994 until: 02/26/1996)
Ing. Ivan Oravec
Jánskeho 10
Nitra
  (from: 10/03/1994 until: 02/26/1996)
Ing. Karol Rosa
J. Hanulu 21/1718
Ružomberok
  (from: 10/03/1994 until: 02/26/1996)
Ing. Jozef Slabák , CSc.
Sv. Štefana 1
Štúrovo
  (from: 10/03/1994 until: 02/26/1996)
Ing. Milan Slezák
313
Stará Myjava
  (from: 10/03/1994 until: 02/26/1996)
Ing. Ján Šabík - predseda predstavenstva
Cabanova 30
Bratislava
  (from: 10/03/1994 until: 02/26/1996)
Ing. Fridrich Turza
Nad Skalkou 39
Ružomberok
  (from: 10/03/1994 until: 02/26/1996)
Ing. Štefan Zekucia
Hollého 22
Smižany
  (from: 10/03/1994 until: 02/26/1996)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná likvidátor.
  (from: 02/27/1996 until: 01/14/1998)
Investičný fond môžu zaväzovať predseda alebo v jeho zastúpení podpredseda predstavenstva a ďalšíčlen predstavenstva. Fond takto zaväzujú podpisom najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 10/03/1994 until: 02/26/1996)
Capital: 
1 500 000 Sk
  (from: 10/03/1994 until: 01/14/1998)
Shares: 
Number of shares: 1500
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/03/1994 until: 01/14/1998)
Supervisory board: 
Marta Hutvayová
Bartókova 1
Štúrovo
  (from: 10/03/1994 until: 01/14/1998)
Ing. Ondrej Kočiš , CSc.
Potočná 942
Bánovce nad Bebravou
  (from: 10/03/1994 until: 01/14/1998)
Helena Mlynarčíková
ul. SNP
Spišská Belá
  (from: 10/03/1994 until: 01/14/1998)
Ing. Helena Slovačeková
714
Belá
  (from: 10/03/1994 until: 01/14/1998)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Bohumír Znášik
Narcisová 10
Bratislava
  (from: 02/27/1996 until: 01/14/1998)
Other legal facts: 
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 11.11.1997 bola odsúhlasená konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie Agrokapitá- lového investičného fondu a.s. v likvidácii. Na základe tejto skutočnosti sa obchodná spo- ločnosť vymazáva z obchodného registra. V Y M A Z U J E S A :Agrok pitálový investičný fond a.s. v likvi- dácii so sídlom Priemyselná 6, Bratislava sa vymazáva z obchodného registra. Stary spis: Sa 1278
  (from: 01/15/1998)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 1.8.1994 v súlade s ust. Z.č. 248/92 Zb. v znení neskorších právnych predpisov a ust. Z.č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1278
  (from: 10/03/1994 until: 01/14/1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 5.12.1995. Stary spis: Sa 1278
  (from: 02/27/1996 until: 01/14/1998)
Date of updating data in databases:  09/21/2023
Date of extract :  09/22/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person