Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  715/B

Business name: 
ŠPORTNIKÉ a.s. v likvidácii
  (from: 09/04/1995 until: 11/29/1998)
ŠPORTNIKÉ, a.s.
  (from: 10/10/1994 until: 09/03/1995)
Registered seat: 
Panenská 7
Bratislava 811 03
  (from: 10/10/1994 until: 11/29/1998)
Identification number (IČO): 
31 380 816
  (from: 10/10/1994)
Date of entry: 
10/10/1994
  (from: 10/10/1994)
Date of deletion: 
11/30/1998
  (from: 11/30/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/10/1994)
Objects of the company: 
prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier podľa § 2 písm. c) Zákona číslo 194/1990 Zb v znení zákona č. 68/1992 Zb. o lotériách a iných podobných hrách
  (from: 10/10/1994 until: 11/29/1998)
Management body: 
likvidátor
  (from: 09/04/1995 until: 11/29/1998)
Managing board
  (from: 10/10/1994 until: 09/03/1995)
Ing. Ján Barczi - člen
Revolučná 967/13
Galanta
  (from: 08/03/1995 until: 09/03/1995)
Doc.Ing. Otto Berger , CSc. - podpredseda
Trnavská 14
Bratislava
  (from: 10/10/1994 until: 08/02/1995)
Ing. Roman Berger - generálny riaditeľ
Trnavská 14
Bratislava
  (from: 10/10/1994 until: 08/02/1995)
Ing. Ján Hrevuš - predseda
Partizánska 5
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 10/10/1994 until: 08/02/1995)
Ing. Miloš Soják - predseda a generálny riaditeľ
Batkova 1
Bratislava
  (from: 08/03/1995 until: 09/03/1995)
Ing. Mária Suranová - člen
Jasovská 4
Bratislava
  (from: 10/10/1994 until: 08/02/1995)
JUDr. Viktor Václavík - podpredseda
Moyzesova 35
Modra
  (from: 08/03/1995 until: 09/03/1995)
Acting in the name of the company: 
Konanie menom spoločnosti: predseda alebo podpredseda predstavenstva, každý samostatne. Vo veciach určených stanovami spoločnosti je oprávnený podpisovať generálny riaditeľ spoločnosti, pričom podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis oprávnená osoba.
  (from: 10/10/1994 until: 09/03/1995)
Capital: 
10 000 000 Sk
  (from: 10/10/1994 until: 11/29/1998)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 10/10/1994 until: 11/29/1998)
Supervisory board: 
Ing. Katarína Fabini - člen
Šancova 39
Bratislava
  (from: 10/10/1994 until: 08/02/1995)
Ing. Peter Gabčo , CSc. - člen
Ondrejovova 12
Bratislava
  (from: 10/10/1994 until: 08/02/1995)
Ing. Oľga Kolářová
Jurigovo nám. 13
Bratislava
  (from: 08/03/1995 until: 11/29/1998)
Ing. Ambróz Lisý - predseda
Studenohorská 14
Bratislava
  (from: 10/10/1994 until: 08/02/1995)
Ing. Ambróz Lisý - predseda
Studenohorská 14
Bratislava
  (from: 08/03/1995 until: 11/29/1998)
Ing. Ján Papaj
Veľkomoravská 2410/1
Malacky
  (from: 08/03/1995 until: 11/29/1998)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Anna Bujnovská
Nejedlého 11
Bratislava
  (from: 09/04/1995 until: 11/29/1998)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene spoločnosti koná likvidátor.
  (from: 09/04/1995 until: 11/29/1998)
Other legal facts: 
Uznesením Mestského súdu v Bratislave č.k.38K 6/96 - 56 zo dňa 2.10.1996, právoplatným 4.11.1996 bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok ŠPORTNIKÉ a.s. v likvidácii pre nedostatok majetku. Vymazuje sa : Obchodná spoločnosť ŠPORTNIKÉ a.s. v likvidácii so sídlom Panenská 7, Bratislava, IČO: 31 380 816 zapísaná v odd. Sa vl.č. 715/B sa vymazuje z obchodného registra.
  (from: 11/30/1998)
Notárska zápisnica N 196/94, Nz 201/94 zo dňa 26.08.1994 stanovy akciovej spoločnosti v zmysle zák.č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 1289
  (from: 10/10/1994 until: 11/29/1998)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.7.1995 Stary spis: Sa 1289
  (from: 08/03/1995 until: 11/29/1998)
Osvedčenie o priebehu časti valného zhromaždenia spísané formou notárskej zápisnice zo dňa 15.6.1995 pod. č. Nz 243/95, na ktorom sa jediný zakladateľ akciovej spoločnosti ŠPORTNIKÉ a.s. rozhodol o vstupe spoločnosti do likvidácie. V právnej veci navrhovateľa Ing. Anny Bujnovskej, likvidátorky ŠPORTNIKÉ a.s. v likvidácii, Panenská 7, Bratislava o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka ŠPORTNIKÉ a.s. v likvidácii začalo sa na Mestskom súde v Bratislave dohodovacie konanie dňom doručenia výzvy dňa 25.3.1996. Uznesením Mestského súdu v Bratislave č.k. 38 K 6/96-56 zo dňa 02.10.1996 bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok ŠPORTNIKÉ a.s. v likvidácii pre nedostatok majetku. Stary spis: Sa 1289
  (from: 09/04/1995 until: 11/29/1998)
Dňa 22.3.1996 sa začalo dohadovacie konanie na základe výzvy Mestského súdu v Bratislave č.k. 38 K 6/96 - 17 zo dňa 15.3.1996. Stary spis: Sa 1289
  (from: 07/07/1997 until: 11/29/1998)
Uznesením Mestského súdu v Bratislave č.k 38 K 6/96 - 46 zo dňa 11.6.1996 bolo ukončené dohadovacie konanie ŠPORTNIKÉ a.s. v likvidácii. Uznesením Mestského súdu v Bratislave zo dňa 2.10.1996 č.k. 38 K 6/96 - 56 bol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok ŠPORTNIKÉ a.s. v likvidácii zamietnutý pre nedostatok majetku. Stary spis: Sa 1289
  (from: 07/08/1997 until: 11/29/1998)
Date of updating data in databases:  01/31/2023
Date of extract :  02/02/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person