Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  759/B

Business name: 
Prvá novinová spoločnosť, a.s. skrátený názov PNS, a.s.
  (from: 08/23/1995)
Prvá novinová spoločnosť, a.s.
  (from: 11/22/1994 until: 08/22/1995)
Registered seat: 
Záhradnícka P.O.BOX 81 151
Bratislava 820 05
  (from: 11/29/1996)
Pribinova 25
Bratislava 813 81
  (from: 11/22/1994 until: 11/28/1996)
Identification number (IČO): 
31 383 441
  (from: 11/22/1994)
Date of entry: 
12/01/1994
  (from: 11/22/1994)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/22/1994)
Objects of the company: 
kúpa periodickej a neperiodickej tlače za účelom distribúcie a priameho predaja - veľkoobchod, maloobchod
  (from: 11/29/1996)
veľkoobchod a maloobchod s tovarom v rozsahu volnej živnosti
  (from: 11/29/1996)
vydavateľská a distribučná činnosť
  (from: 11/29/1996)
sprostredkovanie dopravy
  (from: 11/29/1996)
reklamná a agentúrna činnosť
  (from: 11/29/1996)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 11/29/1996)
výkon poštovej novinovej služby pre potreby národného hospodárstva, obrany a bezpečnosti štátu a potreby obyvateľstva v okruhu nasledovných činností:
  (from: 11/22/1994 until: 08/22/1995)
rozširovanie tuzemskej a zahraničnej tlače a zasielanie tlače do zahraničia
  (from: 11/22/1994 until: 08/22/1995)
predaj doplnkového tovaru v sieti PNS na území SR
  (from: 11/22/1994 until: 08/22/1995)
doprava novinových zásielok a doplnkového tovaru na území SR i mimo územia SR
  (from: 11/22/1994 until: 08/22/1995)
výstavba, prevádzkovanie a rozvoj siete PNS na území SR
  (from: 11/22/1994 until: 08/22/1995)
činnosti vyplývajúce z prevádzky, údržby, modernizácie, rozvoja a výstavby zariadení a objektov v majetku
  (from: 11/22/1994 until: 08/22/1995)
tvorba a údržba informačnej databázy pre potreby informačného systému PNS
  (from: 11/22/1994 until: 08/22/1995)
vydavateľstvo odbornej literatúry, prevádzkových predpisov, pomôcok, tlačív, propa- gačných a informačných materiálov
  (from: 11/22/1994 until: 08/22/1995)
kúpa periodickej a neperiodickej tlače za účelom distribúcie a priameho predaja
  (from: 08/23/1995 until: 11/28/1996)
kúpa cigariet, tabakových výrobkov a iného doplnkového tovaru za účelom distribúcie a priameho predaja
  (from: 08/23/1995 until: 11/28/1996)
vydavateľská a distribučná činnosť
  (from: 08/23/1995 until: 11/28/1996)
sprostredkovanie dopravy
  (from: 08/23/1995 until: 11/28/1996)
reklamná a agentúrna činnosť
  (from: 08/23/1995 until: 11/28/1996)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/01/1999)
Managing board
  (from: 09/23/1998 until: 06/30/1999)
Managing board
  (from: 11/22/1994 until: 09/22/1998)
Ing. Anton Mackových
Komenského 13/8
Spišská Nová Ves
  (from: 05/24/2022)
Štefan Hlavatý
8. mája 9
Šaľa
  (from: 05/24/2022)
Ing. Igor Ďurič , PhDr.
M.Sch.Trnavského 20
Bratislava
  (from: 05/24/2022)
Dr Milan Jablonický
Jasovská 25
Bratislava
  (from: 05/24/2022)
Ing. Peter Mačinga
Košická 43/a
Bratislava
  (from: 07/01/1999)
Ing Edita Slezáková
Vlárska 72
Bratislava
  (from: 02/17/2000)
Miroslav Baranovič
Martinengova 14
Bratislava
  (from: 05/24/2022)
Ing Jozef Bielik
Račianska 95
Bratislava
  (from: 05/24/2022)
Ing. Ján Eichenberger
Lachova 10
Bratislava 851 03
  (from: 11/22/1994 until: 08/22/1995)
JUDr. Fedor Flašík
Osuského 3/a
Bratislava 851 03
  (from: 04/02/1996 until: 06/30/1999)
JUDr. Danka Knápková
Milana Marečka 8
Bratislava 841 07
  (from: 05/19/1998 until: 06/30/1999)
Ing. Ján Kollár
Pribišova 9
Bratislava 841 05
  (from: 04/02/1996 until: 05/18/1998)
Ing. Jozef Krištúfek
Baniková 6
Bratislava 841 05
  (from: 04/02/1996 until: 05/18/1998)
Ing. Dušan Laky
Ševčenkova 33
Bratislava 851 01
  (from: 08/23/1995 until: 05/18/1998)
Ing. Ondrej Malejčík
Rastislavova 72
Košice 041 01
  (from: 11/22/1994 until: 04/01/1996)
Ing. Anton Schindler
Romanova 40
Bratislava 851 01
  (from: 09/23/1998 until: 06/30/1999)
Ing. Stanislav Srník
Gaštanova 13
Bratislava 811 04
  (from: 05/19/1998 until: 09/22/1998)
Ing. Stanislav Srník - predseda predstavenstva
Gaštanova 13
Bratislava 811 04
  (from: 09/23/1998 until: 06/30/1999)
Magdaléna Szabová
Lichnerova 4
Senec 903 01
  (from: 11/22/1994 until: 08/22/1995)
Ing. Jaroslav Šišolák
Bagarova 5
Bratislava 841 01
  (from: 11/22/1994 until: 05/18/1998)
Ing. Stanislav Vanek
Pankúchova 1
Bratislava 851 01
  (from: 05/19/1998 until: 06/30/1999)
Ing. Jozef Vavrek
Oremburská 12
Banská Bystrica 974 01
  (from: 08/23/1995 until: 04/01/1996)
Ing. Vladimír Zeman
Slatinská 28
Bratislava 821 07
  (from: 04/02/1996 until: 06/30/1999)
Ing. Anton Mackových
Komenského 13/8
Spišská Nová Ves
  (from: 07/01/1999 until: 05/23/2022)
Štefan Hlavatý
8. mája 9
Šaľa
  (from: 07/01/1999 until: 05/23/2022)
Ing. Igor Ďurič , PhDr.
M.Sch.Trnavského 20
Bratislava
  (from: 07/01/1999 until: 05/23/2022)
Dr Milan Jablonický
Jasovská 25
Bratislava
  (from: 07/01/1999 until: 05/23/2022)
Miroslav Baranovič
Martinengova 14
Bratislava
  (from: 02/17/2000 until: 05/23/2022)
Ing Jozef Bielik
Račianska 95
Bratislava
  (from: 02/17/2000 until: 05/23/2022)
Ing. Dalibor Chorvát
residence in the Slovak Republic :
Kotešova 665
Kotešova 013 61
  (from: 11/22/1994 until: 05/18/1998)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 07/01/1999)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať predseda predstavensva a jeden člen predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám pripoja svoj podpis. Generálny riaditeľ podpisuje za spoločnosť v súlade s § 13 a § 14 Obchodného zákonníka.
  (from: 09/23/1998 until: 06/30/1999)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny pred- pis neustanovuje inak. Podpisovanie za spo- ločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funk- ciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 11/22/1994 until: 09/22/1998)
Branch of the enterprise: 
Name: 
Odštepný závod Regionálne stredisko PNS Banská Bystrica Skratka: PNS, a.s. OZ RS PNS Banská Bystrica
  (from: 08/23/1995 until: 09/22/1998)
Registered seat: 
Partizánska 49
Banská Bystrica 974 01
  (from: 08/23/1995 until: 09/22/1998)
Head: 
Ing. Dana Šebová
Bystrický rad 1
Zvolen 960 01
  (from: 08/23/1995 until: 09/22/1998)
 
 
Name: 
Odštepný závod Regionálne stredisko PNS Žilina Skratka: PNS, a.s. OZ RS PNS Žilina
  (from: 08/23/1995 until: 09/22/1998)
Registered seat: 
Na strelnici 2
Žilina 010 01
  (from: 08/23/1995 until: 09/22/1998)
Head: 
Ing. Dalibor Chorvát
665
Kotešova 013 61
  (from: 08/23/1995 until: 09/22/1998)
 
 
Name: 
Odštepný závod Regionálne stredisko PNS Poprad Skratka: PNS, a.s. OZ RS PNS Poprad
  (from: 08/23/1995 until: 09/22/1998)
Registered seat: 
P.O.BOX 24, Wolkerova 479
Poprad 058 02
  (from: 08/23/1995 until: 09/22/1998)
Head: 
Ing. Elena Krížová
Allendeho 34
Poprad 059 51
  (from: 08/23/1995 until: 09/22/1998)
 
 
Name: 
Odštepný závod Regionálne stredisko PNS Košice Skratka: PNS, a.s. OZ RS PNS Košice
  (from: 08/23/1995 until: 09/22/1998)
Registered seat: 
Thurzova 2
Košice 041 00
  (from: 08/23/1995 until: 09/22/1998)
Head: 
Ing. Ondrej Malejčík
Rastislavova 72
Košice 041 00
  (from: 08/23/1995 until: 09/22/1998)
 
 
Name: 
Odštepný závod Expedičné stredisko PNS Bratislava Skratka: PNS, a.s. OZ ES PNS Bratislava
  (from: 08/23/1995 until: 09/22/1998)
Registered seat: 
Košická 1
Bratislava 813 80
  (from: 08/23/1995 until: 09/22/1998)
Head: 
Ing. Miroslav Petruf
Nová Ves 2219/11
Dunajská Streda 929 01
  (from: 08/23/1995 until: 09/22/1998)
 
 
Name: 
Odštepný závod Regionálne stredisko PNS Nitra Skratka: PNS, a.s. OZ RS PNS Nitra
  (from: 11/29/1996 until: 09/22/1998)
Registered seat: 
Mostná 13
Nitra 949 01
  (from: 11/29/1996 until: 09/22/1998)
Head: 
Ing. Milan Masár
Čajkovského 19
Nitra 949 01
  (from: 11/29/1996 until: 09/22/1998)
 
 
Name: 
Odštepný závod Regionálne stredisko PNS Bratislava Skratka: PNS, a.s. OZ RS PNS Bratislava
  (from: 08/23/1995 until: 09/22/1998)
Registered seat: 
Záhradnícka P.O.BOX 108 11
Bratislava 820 05
  (from: 09/10/1997 until: 09/22/1998)
Magnetová 11
Bratislava 832 69
  (from: 08/23/1995 until: 09/09/1997)
Head: 
Ing. Alexander Oravec
Bohrova 11
Bratislava 851 01
  (from: 08/23/1995 until: 09/22/1998)
 
 
Name: 
Odštepný závod Regionálne stredisko PNS Nitra Skratka: PNS, a.s. OZ RS PNS Nitra
  (from: 08/23/1995 until: 11/28/1996)
Registered seat: 
Piaristická 2
Nitra 949 01
  (from: 08/23/1995 until: 11/28/1996)
Head: 
Ing. Lubomír Michalík
Remeselnícka 65
Palárikovo 941 11
  (from: 08/23/1995 until: 11/28/1996)
 
 
Capital: 
91 593 000 Sk
  (from: 11/22/1994)
Shares: 
Number of shares: 91593
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/29/1996)
Number of shares: 91593
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/22/1994 until: 11/28/1996)
Supervisory board: 
Ing. Peter Huňor
Beniakova 5a
Bratislava
  (from: 05/24/2022)
Ing. Vladimír Dvořáček
Koprivnická 11
Bratislava
  (from: 05/24/2022)
Ing. Mgr. Ladislav Šutý
Súťažná 10
Bratislava
  (from: 05/24/2022)
Ing. Jozef Dukes
Bilíkova 8
Bratislava
  (from: 05/24/2022)
JUDr. Bruno Čanády
Ševčenkova 27
Bratislava 851 01
  (from: 08/23/1995 until: 11/28/1996)
JUDr. Bruno Čanády
Ševčenkova 27
Bratislava 851 01
  (from: 11/29/1996 until: 05/18/1998)
Ing. Pavel Černý
Šulekova 70
Bratislava 811 03
  (from: 11/22/1994 until: 08/22/1995)
Ing. Karol Danys
Golianova 1
Banská Bystrica 974 01
  (from: 08/23/1995 until: 11/28/1996)
Ing. Karol Danys
Golianova 1
Banská Bystrica 974 01
  (from: 11/29/1996 until: 06/30/1999)
Ing. Ľubomír Dubeň
Šancova 33
Bratislava 831 04
  (from: 11/22/1994 until: 08/22/1995)
Ing. Peter Jurkovič
Internátna 55
Banská Bystrica 974 00
  (from: 11/22/1994 until: 08/22/1995)
Iveta Komorovská
Smrekova 30
Žilina 010 01
  (from: 11/22/1994 until: 11/28/1996)
Iveta Komorovská
Smrekova 30
Žilina 010 01
  (from: 11/29/1996 until: 06/30/1999)
RNDr. Anna Malíková
Školská 2304
Čadca 022 01
  (from: 08/23/1995 until: 11/28/1996)
RNDr. Anna Malíková
Školská 2304
Čadca 022 01
  (from: 11/29/1996 until: 05/18/1998)
PhDr. Jozef Mazár
Tulská 69
Banská Bystrica 974 01
  (from: 08/23/1995 until: 11/28/1996)
PhDr. Jozef Mazár
Tulská 69
Banská Bystrica 974 01
  (from: 11/29/1996 until: 05/18/1998)
Ing. Milan Sedláček - predseda
Hornov 25713
Nemšová 914 41
  (from: 05/19/1998 until: 06/30/1999)
JUDr. Anton Schindler
Romanova 40
Bratislava 851 01
  (from: 05/19/1998 until: 09/22/1998)
Ing. Stanislav Zeman
SNP 306
Spišské Bystré 059 18
  (from: 11/22/1994 until: 11/28/1996)
Ing. Stanislav Zeman
SNP 306
Spišské Bystré 059 18
  (from: 11/29/1996 until: 06/30/1999)
Ing. Peter Huňor
Beniakova 5a
Bratislava
  (from: 07/01/1999 until: 05/23/2022)
Ing. Vladimír Dvořáček
Koprivnická 11
Bratislava
  (from: 07/01/1999 until: 05/23/2022)
Ing. Mgr. Ladislav Šutý
Súťažná 10
Bratislava
  (from: 07/01/1999 until: 05/23/2022)
Ing. Jozef Dukes
Bilíkova 8
Bratislava
  (from: 07/01/1999 until: 05/23/2022)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica č. N 241/94, Nz 239/94 zo dňa 29.9.1994; stanovy a.s. v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. Rozhodnutie o privatizácii podniku č. 24 zo dňa 20.6.1994 a dodatku č. 1 ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR v zmysle Zák. č. 92/91 Zb. Všetky práva, záväzky a pohľadávky prechádzajú zo štátneho podniku Poštová novinová služba štátny podnik na Prvú novinovú spoločnosť, a.s. v zmysle zápisnice o odovzdaní a prev- zatí vecí zahrnutých do privatizačného pro- jektu zo dňa 2.11.1994. Stary spis: Sa 1334
  (from: 11/22/1994)
Zmena stanov akciovej spoločnosti odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 25.05.1995. Stary spis: Sa 1334
  (from: 08/23/1995)
Zápisnica zo zasadania dozornej rady zo dňa 14.09.1995 a 13.12.1995. Stary spis: Sa 1334
  (from: 04/02/1996)
Notárska zápisnica N 218/96, Nz 217/96 zo dňa 21.6.1996 a stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 1334
  (from: 11/29/1996)
Notárska zápisnica č. N 172/98, Nz 167/98 zo dňa 28.4.1998 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.4. 1998, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 28.4.1998. Stary spis: Sa 1334
  (from: 05/19/1998)
Na valnom zhromaždení dňa 14.5.1998, ktorého konanie bolo osvedčené do notárskej zápisnice N 193/98, Nz 188/98 napísanej dňa 14.5.1998 notárom JUDr Pavlovičom bola schválená zmena stanov a zmena organizačnej štruktúry PNS a.s., zápisnica predstavenstva dňa 14.5.1998.
  (from: 09/23/1998)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 21.5.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 535/99, Nz 526/99. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 16.6.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 259/99, Nz 259/99.
  (from: 07/01/1999)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 22.6.1999 sp.zn. 3K 84/99 bol na spoločnosť vydaný konkurz. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.10.1999. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr Rastislav Posluch advokátska kancelária Kolárska 4, Bratislava.
  (from: 03/03/2000)
uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. sp.zn. 3K 84/99 zo dňa 22.6.1999 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Prvá novinová spoločnosť a.s. IČO: 31383441 Záhradnícka 151, Bratislava P.O.BOX 81, Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr Rastislav Posluch, advokátska kancelária Kolárska 4, Bratislava P.O.BOX 59
  (from: 03/10/2000)
Date of updating data in databases:  07/24/2024
Date of extract :  07/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person