Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  760/B

Business name: 
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
  (from: 11/21/1994)
Registered seat: 
Rybničná 40
Bratislava 835 54
  (from: 11/21/1994)
Identification number (IČO): 
31 383 475
  (from: 11/21/1994)
Date of entry: 
11/21/1994
  (from: 11/21/1994)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/21/1994)
Objects of the company: 
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 11/21/1994)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 11/21/1994)
výroba nástrojov
  (from: 11/21/1994)
výroba a stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom
  (from: 11/21/1994)
galvanizácia kovov
  (from: 11/21/1994)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti hluku, vibrácií a podobne
  (from: 11/21/1994)
obchodná činnosť-nákup a predaj v oblasti výrobkov, náhradných dielov a materiálových vstupov, týkajúcich sa predmetu podnikania
  (from: 11/21/1994)
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
  (from: 11/21/1994)
sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a výkonu služieb
  (from: 11/21/1994)
meranie fyzikálnych vlastností materiálov, zariadení a prostredí
  (from: 11/21/1994)
finančný a operatívny leasing
  (from: 11/21/1994)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/21/2008)
dodávka elektriny, distribúcia elektriny
  (from: 08/21/2008)
odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 10/18/2020)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/21/1994)
JUDr. Vladimír Hruška - Chairman of the Board of Directors
Kozia 22
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
From: 10/07/2022
  (from: 12/10/2022)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. V mene spoločnosti je vo všetkých veciach oprávnený konať a podpisovať každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 10/18/2020)
Capital: 
14 986 081,6 EUR Paid up: 14 986 081,6 EUR
  (from: 12/19/2009)
Shares: 
Number of shares: 451388
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,2 EUR
  (from: 12/19/2009)
Supervisory board: 
Ing. Michal Ovečka
Hájske 574
Hájske 951 33
From: 05/20/2022
  (from: 12/10/2022)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 12.10.1994 v súlade s ust. § 162 a nasl. Obchodného zákonníka a § 12 ods.2 pís. a z.č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších právnych predpisov v súlade s rozhodnutia č.56 o privatizácii podniku BEZ TRANSFORMÁTORY š.p. Stary spis: Sa 1335
  (from: 11/21/1994)
Zmena stanov prijatá valným zhromaždením dňa 27.4.1995 ktoré bolo osvedčené notárskou zápisnicou č. N 38/95 spísanou notárom JUDr. Brenčičovou. Stary spis: Sa 1335
  (from: 09/12/1995)
Notárska zápisnica N 87/96, Nz 86/96 spísaná dňa 10.06.1996 notárom JUDr. Máriou Malíkovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1335
  (from: 07/24/1996)
Záznam zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 10.3.1997. Stary spis: Sa 1335
  (from: 06/10/1997)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady, konanej dňa 20.5.1997. Stary spis: Sa 1335
  (from: 08/20/1997)
Zápisnica z V. riadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.6.1999
  (from: 01/19/2000)
Notárska zápisnica N 12/2000 Nz 11/2000 zo dňa 4.2.2000 z mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola prijatá zmena stanov spoločnosti.
  (from: 03/15/2000)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 14.7.2000
  (from: 08/17/2000)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 25.10.2000.
  (from: 11/17/2000)
Notárska zápisnica N 37/03, Nz 6484/03 zo dňa 29.1.2003 , rozhodnutie jediného akcionára, zápisnica z dozornej rady 3.2.2003, stanovy spoločnosti.
  (from: 04/25/2003)
Zápisnica č. 2/06 z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 22.12.2006.
  (from: 01/25/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 225/2008 Nz 30577/2008 dňa 17.07.2008 v znení Opravnej doložky k notárskej zápisnici zo dňa 18.08.2008. Zápisnica z volieb dozornej rady zo dňa 16.07.2008.
  (from: 08/21/2008)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.09.2014. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.09.2014.
  (from: 11/07/2014)
Date of updating data in databases:  12/08/2023
Date of extract :  12/11/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person