Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  782/B

Business name: 
VSP Tatry, a. s.
  (from: 02/26/2003 until: 08/31/2006)
Registered seat: 
Trnavská cesta 50
Bratislava 821 02
  (from: 02/18/2002 until: 08/31/2006)
Identification number (IČO): 
31 387 021
  (from: 01/19/1995)
Date of entry: 
01/19/1995
  (from: 01/19/1995)
Date of deletion: 
09/01/2006
  (from: 09/01/2006)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 09/01/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/19/1995)
Capital: 
300 000 000 Sk Paid up: 300 000 000 Sk
  (from: 06/24/2004 until: 08/31/2006)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 3.8.2006 vo forme notárskej zápisnice N 105/2006,Nz 30497/2006, NCRls 30421/2006 zo dňa 4.8.2006 o zrušení spoločnosti bez likvidácie ku dňu 31.8.2006 zlúčením so spoločnosťou ING Tatry - Sympatia, d.d.s,, a.s., Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava, IČO: 35 976 853, ktorá ako univerzálny právny nástupca preberá celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcej spoločnosti. Na základe zmluvy o zlúčení spísanej dňa 4.8.2006 do notárskej zápisnice N 106/2006, Nz 30512/2006, Nz 30443/2006 obchodná spoločnosť VSP Tatry, a.s., Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava, IČO: 31 387 021 zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sa vo vložke č. 782/B sa v y m a z u j e z obchodného registra ku du 1.9.2006.
  (from: 09/01/2006)
Legal successor: 
ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 35976853 ,
Trnavská cesta
50
  (from: 09/01/2006)
Date of updating data in databases:  06/20/2024
Date of extract :  06/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person