Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  782/B

Business name: 
VSP Tatry, a. s.
  (from: 02/26/2003 until: 08/31/2006)
Všeobecná sociálna poisťovňa Tatry a.s.
  (from: 02/13/1996 until: 02/25/2003)
Pondus, a.s.
  (from: 01/19/1995 until: 02/12/1996)
Registered seat: 
Trnavská cesta 50
Bratislava 821 02
  (from: 02/18/2002 until: 08/31/2006)
Ventúrska 1
Bratislava 1 811 01
  (from: 08/15/2001 until: 02/17/2002)
Miletičova 40
Bratislava 821 08
  (from: 06/27/1997 until: 08/14/2001)
Martinská 49
Bratislava 821 05
  (from: 04/24/1996 until: 06/26/1997)
Martinská 24
Bratislava 821 05
  (from: 02/13/1996 until: 04/23/1996)
Dobrovičova 14
Bratislava 811 09
  (from: 01/19/1995 until: 02/12/1996)
Identification number (IČO): 
31 387 021
  (from: 01/19/1995)
Date of entry: 
01/19/1995
  (from: 01/19/1995)
Date of deletion: 
09/01/2006
  (from: 09/01/2006)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 09/01/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/19/1995)
Objects of the company: 
meranie nápravových tlakov cestných motorových vozidiel
  (from: 01/19/1995 until: 02/12/1996)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 02/13/1996 until: 08/18/1998)
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 02/13/1996 until: 08/18/1998)
sprostredkovanie obchodu a dopravy
  (from: 02/13/1996 until: 08/18/1998)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 02/13/1996 until: 08/18/1998)
vedenie účtovníctva
  (from: 02/13/1996 until: 08/18/1998)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 02/13/1996 until: 08/18/1998)
automatizované spracovanie dát
  (from: 02/13/1996 until: 08/18/1998)
poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (from: 02/13/1996 until: 08/18/1998)
Služby súvisiace s finančným sprostredkovaním:
  (from: 06/27/1997 until: 08/18/1998)
poskytovanie finančných analýz k úverom pôžičkám
  (from: 06/27/1997 until: 08/18/1998)
vypracovanie podnikateľského plánu
  (from: 06/27/1997 until: 08/18/1998)
sprostredkovanie pôžičiek a služieb k získaniu záruky za pôžičky
  (from: 06/27/1997 until: 08/18/1998)
vypracovanie žiadostí o úver
  (from: 06/27/1997 until: 08/18/1998)
sprostredkovanie záruk k pôžičkám a úverom
  (from: 06/27/1997 until: 08/18/1998)
pomocné služby súvisiace s finančným sprostredkovaním:
  (from: 08/19/1998 until: 08/31/2006)
poskytovanie finančných analýz k úverom a pôžičkám
  (from: 08/19/1998 until: 08/31/2006)
vypracovanie podnikateľského plánu
  (from: 08/19/1998 until: 08/31/2006)
sprostredkovanie pôžičiek a služieb k získaniu záruky za pôžičky
  (from: 08/19/1998 until: 08/31/2006)
vypracovanie žiadosti o úver
  (from: 08/19/1998 until: 08/31/2006)
sprostredkovanie záruk k pôžičkám a úverom
  (from: 08/19/1998 until: 08/31/2006)
automatizované spracovanie dát
  (from: 08/19/1998 until: 08/31/2006)
vedenie účtovníctva
  (from: 08/19/1998 until: 08/31/2006)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 08/19/1998 until: 08/31/2006)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 08/19/1998 until: 08/31/2006)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 08/19/1998 until: 08/31/2006)
reklamná činnosť
  (from: 08/19/1998 until: 08/31/2006)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 08/19/1998 until: 08/31/2006)
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 08/19/1998 until: 08/31/2006)
sprostredkovanie obchodu a dopravy
  (from: 08/19/1998 until: 08/31/2006)
poskytovanie - softwaru - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (from: 08/19/1998 until: 08/31/2006)
činnosť realitnej kancelárie
  (from: 08/19/1998 until: 08/31/2006)
sprostredkovateľská činnosť v poisťovníctve
  (from: 05/14/2001 until: 08/31/2006)
vydavateľská činnosť spojená s distribúciou
  (from: 02/18/2002 until: 08/31/2006)
správcovská činnosť nebytových priestorov - obstarávateľské služby spojené so správou nebytových priestorov
  (from: 11/29/2002 until: 08/31/2006)
poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby hardwaru a softwaru
  (from: 11/29/2002 until: 08/31/2006)
inzertná činnosť
  (from: 02/26/2003 until: 08/31/2006)
administratívne služby
  (from: 02/26/2004 until: 08/31/2006)
činnosť sprostredkovateľa investičných služieb
  (from: 02/26/2004 until: 08/31/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/13/1996 until: 08/31/2006)
Managing board
  (from: 01/19/1995 until: 02/12/1996)
Ing. Alexej Beljajev - člen
Ľubovnianska 4
Bratislava 851 07
  (from: 05/14/2001 until: 08/14/2001)
Doc.RNDr. Peter Bero , CSc.
Holíčska 19
Bratislava
  (from: 10/18/2000 until: 05/13/2001)
Doc.RNDr. Peter Bero , CSc. - člen
Holíčska 19
Bratislava
  (from: 05/22/2003 until: 12/03/2003)
Doc.RNDr. Peter Bero , CSc. - podpredseda
Holíčska 19
Bratislava
  (from: 05/14/2001 until: 05/21/2003)
Ing. Igor Federič - člen predstavenstva
Blumentálska 26
Bratislava
  (from: 02/13/1996 until: 10/10/1999)
PaedDr. Alexander Gogaľ , CSc. - člen predstavenstva
Budatínska 29
Bratislava 851 06
From: 02/26/2003
  (from: 05/22/2003 until: 09/02/2004)
PaedDr. Alexander Gogaľ , CSc. - člen predstavenstva
Budatínska 29
Bratislava 851 06
From: 02/26/2003 Until: 07/19/2004
  (from: 09/03/2004 until: 09/02/2004)
Andrea Hazuchová - člen
Krásnohorská 1
Bratislava 851 07
From: 01/01/2006
  (from: 01/10/2006 until: 08/31/2006)
Marek Hurban
Smolenická 16
Bratislava 811 02
From: 09/30/2005
  (from: 10/12/2005 until: 08/31/2006)
Ing. Gabriel Kollár
Sládkovičova 11
Bratislava 811 06
Until: 06/14/2002
  (from: 09/28/2001 until: 11/28/2002)
Ján Koršó - podpredseda
Revolučná 660/27
Poltár
  (from: 10/11/1999 until: 10/17/2000)
Ing. Zdenko Kováč - člen
Levandulova 15
Bratislava 821 07
Until: 02/26/2003
  (from: 02/18/2002 until: 05/21/2003)
Ing. Zdenko Kováč - člen
Pečnianska 33
Bratislava 851 01
  (from: 08/15/2001 until: 02/17/2002)
Ing. Sergej Kuriš - člen predstavenstva
Sputnikova 3
Bratislava
  (from: 01/19/1995 until: 02/12/1996)
Ing. Radko Kusenda
Hodská 1360
Galanta 924 01
From: 06/14/2002 Until: 02/26/2003
  (from: 11/29/2002 until: 05/21/2003)
JUDr. Tatjana Macúchová
Vazovova 11
Bratislava 811 07
From: 10/28/2003
  (from: 02/26/2004 until: 08/31/2006)
JUDr. Dušan Macuška - člen
Čajkovského 10
Lučenec
  (from: 03/14/2000 until: 10/17/2000)
RNDr. Juraj Michalík - podpredseda predstavenstva
Veternicová 9
Bratislava 841 05
From: 02/26/2003
  (from: 05/22/2003 until: 09/14/2004)
RNDr. Juraj Michalík - podpredseda predstavenstva
Veternicová 9
Bratislava 841 05
From: 02/26/2003 Until: 08/18/2004
  (from: 09/15/2004 until: 09/14/2004)
Michal Němec - podpredseda predstavenstva
Pavla Horova 26
Bratislava
  (from: 06/27/1997 until: 10/10/1999)
Michal Němec - podpredseda predstavenstva
ul. 8 mája 25
Sereď
  (from: 02/13/1996 until: 06/26/1997)
Michal Němec - predseda
P. Horova 26
Bratislava
  (from: 10/11/1999 until: 10/17/2000)
Michal Němec - člen
Mládežnícka 8
Bratislava - Devín 841 10
From: 11/15/2005
  (from: 12/13/2005 until: 01/09/2006)
Michal Němec - člen
Mládežnícka 8
Bratislava - Devín 841 10
From: 11/15/2005 Until: 01/01/2006
  (from: 01/10/2006 until: 01/09/2006)
Michal Němec - predseda
Mládežnícka 8
Bratislava - Devín 841 10
  (from: 01/22/2005 until: 12/12/2005)
Michal Němec - predseda
Mládežnícka 8
Bratislava - Devín 841 10
Until: 11/15/2005
  (from: 12/13/2005 until: 12/12/2005)
Michal Němec - predseda
P. Horova 26
Bratislava
  (from: 10/18/2000 until: 01/21/2005)
Ing. Kornel Ondrášik
Brezová 9
Piešťany
  (from: 02/13/1996 until: 10/10/1999)
Dana Poliačková
Cabanova ul. 13/ A
Bratislava 841 02
From: 09/30/2005
  (from: 10/12/2005 until: 12/12/2005)
Dana Poliačková
Cabanova ul. 13/ A
Bratislava 841 02
From: 09/30/2005 Until: 11/15/2005
  (from: 12/13/2005 until: 12/12/2005)
Dana Poliačková - podpredseda predstavenstva
Cabanova 13/A
Bratislava 841 02
From: 11/15/2005
  (from: 12/13/2005 until: 08/31/2006)
PeaDr. Juraj Potočár - predseda
Adamiho 19
Bratislava
  (from: 01/19/1995 until: 02/12/1996)
JUDr. Peter Príkazský - člen predstavenstva
Vazovova 11
Bratislava
  (from: 02/13/1996 until: 10/10/1999)
JUDr. Peter Príkazský - člen predstavenstva, riaditeľ spolo
Vazovova 11
Bratislava
  (from: 01/19/1995 until: 02/12/1996)
JUDr. Peter Príkazský - podpredseda
Vazovova 11
Bratislava
  (from: 10/18/2000 until: 05/13/2001)
Ján Psotka - člen
Briežky 638/3
Kalinovo
  (from: 10/11/1999 until: 03/13/2000)
Ing. Ján Rašo - člen predstavenstva
Železná 25
Bratislava
  (from: 01/19/1995 until: 02/12/1996)
Ing. Peter Sekerák - podpredseda
Macharova 7
Bratislava
  (from: 01/19/1995 until: 02/12/1996)
Ing. Štefan Šťastný - predseda predstavenstva
Hruškova 28
Bratislava
  (from: 02/13/1996 until: 10/10/1999)
Frans van der Ent
Dvanásta ul. 6
Bratislava 831 01
From: 09/30/2005
  (from: 10/12/2005 until: 12/12/2005)
Frans van der Ent
Dvanásta ul. 6
Bratislava 831 01
From: 09/30/2005 Until: 11/15/2005
  (from: 12/13/2005 until: 12/12/2005)
Frans van der Ent - predseda predstavenstva
Dvanásta 6
Bratislava 831 01
From: 11/15/2005
  (from: 12/13/2005 until: 08/31/2006)
Miloš Žiak
Rovniakova 1662/15
Bratislava
  (from: 10/18/2000 until: 02/17/2002)
Miloš Žiak - člen
Leškova 7
Bratislava 811 04
  (from: 02/18/2002 until: 10/11/2005)
Miloš Žiak - člen
Leškova 7
Bratislava 811 04
Until: 09/30/2005
  (from: 10/12/2005 until: 10/11/2005)
Moshe Izchak Kanes
Prins Hendriklaan 52
Amsterdam 1075
Holandsko
From: 08/18/2004
  (from: 09/15/2004 until: 10/11/2005)
Moshe Izchak Kanes
Prins Hendriklaan 52
Amsterdam 1075
Holandsko
From: 08/18/2004 Until: 09/30/2005
  (from: 10/12/2005 until: 10/11/2005)
RSDr. Ján Mikula
Záhradní 940
Bechyně
Česká republika
residence in the Slovak Republic :
Mierová 828/1
Žarnovica
  (from: 10/18/2000 until: 09/27/2001)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú predseda predstavenstva a jeden z členov predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva a jeden z členov predstavenstva.
  (from: 01/22/2005 until: 08/31/2006)
Za spoločnosť konajú a podpisujú predseda predstavenstva a jeden z členov predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva a jeden z členov predstavenstva.
  (from: 02/13/1996 until: 01/21/2005)
Za spoločnosť konajú a podpisujú predseda predstavenstva a jeden z členov predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva a jeden z členov predstavenstva alebo riaditeľ spoločnosti a prokuristi, každý samostatne.
  (from: 01/19/1995 until: 02/12/1996)
Capital: 
300 000 000 Sk Paid up: 300 000 000 Sk
  (from: 06/24/2004 until: 08/31/2006)
300 000 000 Sk Paid up: 248 184 350 Sk
  (from: 12/04/2003 until: 06/23/2004)
225 000 000 Sk Paid up: 186 743 300 Sk
  (from: 05/22/2003 until: 12/03/2003)
150 000 000 Sk
  (from: 06/13/2002 until: 05/21/2003)
100 000 000 Sk
  (from: 10/18/2000 until: 06/12/2002)
1 000 000 Sk
  (from: 01/19/1995 until: 10/17/2000)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 12/04/2003 until: 08/31/2006)
Number of shares: 198
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 500 000 Sk
  (from: 12/04/2003 until: 08/31/2006)
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 500 000 Sk
  (from: 12/04/2003 until: 08/31/2006)
Number of shares: 150
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 500 000 Sk
  (from: 12/04/2003 until: 08/31/2006)
Number of shares: 150
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 500 000 Sk
  (from: 12/04/2003 until: 08/31/2006)
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 05/22/2003 until: 12/03/2003)
Number of shares: 198
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 500 000 Sk
  (from: 05/22/2003 until: 12/03/2003)
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 500 000 Sk
  (from: 05/22/2003 until: 12/03/2003)
Number of shares: 150
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 500 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: splatené vo výške 36 743 300 Sk, čo predstavuje 48, 99 % ich menovitej hodnoty
  (from: 05/22/2003 until: 12/03/2003)
Number of shares: 100
Druh: kmeňové na meno
Form: zaknihované
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 06/13/2002 until: 05/21/2003)
Number of shares: 198
Druh: kmeňové na meno
Form: zaknihované
Nominal value: 500 000 Sk
  (from: 06/13/2002 until: 05/21/2003)
Number of shares: 100
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 10/11/1999 until: 06/12/2002)
Number of shares: 198
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 500 000 Sk
  (from: 10/18/2000 until: 06/12/2002)
Number of shares: 100
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 02/13/1996 until: 10/10/1999)
Number of shares: 100
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 01/19/1995 until: 02/12/1996)
Stockholder: 
ING Continental Europe Holdings B. V.
Amstelveenseweg 500
Amsterdam 1081 KL
Holandské kráľovstvo
  (from: 10/12/2005 until: 08/31/2006)
TBIH Financial Services Group N.V.
Prins Hendriklaan 52
Amsterdam 1075 BE
Holandsko
  (from: 02/26/2003 until: 10/11/2005)
Supervisory board: 
Ing. Tomáš Drugda
Partizánska 1602/19
Hriňová
  (from: 06/27/1997 until: 10/10/1999)
JUDr. Vladimír Hraško - člen dozornej rady
Vajanského 27
Lučenec
  (from: 02/13/1996 until: 10/10/1999)
JUDr. Michal Lazar - predseda
Karadžičova 45
Bratislava 811 07
  (from: 10/18/2000 until: 10/11/2005)
JUDr. Michal Lazar - predseda
Karadžičova 45
Bratislava 811 07
Until: 09/30/2005
  (from: 10/12/2005 until: 10/11/2005)
JUDr. Tatjana Macúchová - člen
Vazovova 11
Bratislava
  (from: 10/11/1999 until: 05/13/2001)
RNDr. Juraj Michalík
Veternicová 9
Bratislava 841 05
Until: 02/26/2003
  (from: 05/14/2001 until: 05/21/2003)
JUDr. Eva Nováčková
Rokosovského 7
Bratislava
  (from: 01/19/1995 until: 02/12/1996)
JUDr. Ján Petruf
Krásnohorská 15
Bratislava
  (from: 01/19/1995 until: 02/12/1996)
JUDr. Peter Príkazský - člen
Vazovova 11
Bratislava
  (from: 10/11/1999 until: 10/17/2000)
Ján Psotka - člen dozornej rady
Briežky 638/3
Kalinovo
  (from: 02/13/1996 until: 06/26/1997)
Ing. Ľubomír Ružek
ul. M. Rázusa č. 837/14
Prievidza 971 01
From: 04/04/2003
  (from: 05/22/2003 until: 09/27/2005)
Ing. Ľubomír Ružek
ul. M. Rázusa č. 837/14
Prievidza 971 01
From: 04/04/2003 Until: 09/12/2005
  (from: 09/28/2005 until: 09/27/2005)
Ing. Štefan Šťastný - predseda
Hruškova 28
Bratislava
  (from: 10/11/1999 until: 10/17/2000)
Ing. Roman Václavík - predseda dozornej rady
Francisciho 21
Lučenec
  (from: 02/13/1996 until: 10/10/1999)
Ivan Vyskočil
Korytnícka 1
Bratislava
  (from: 01/19/1995 until: 02/12/1996)
Mgr. Patrícia Popovičová
Jilemnického 40
Michalovce 071 01
From: 09/12/2005
  (from: 09/28/2005 until: 08/31/2006)
Richard Strapko
Fučíkova 1
Kalná nad Hronom 935 32
From: 09/30/2005
  (from: 10/12/2005 until: 08/31/2006)
Rastislav Antala
Kysucká 1
Bratislava 811 04
From: 09/30/2005
  (from: 11/04/2005 until: 08/31/2006)
Richard Antala
Kysucká 1
Bratislava 811 04
From: 09/30/2005
  (from: 10/12/2005 until: 11/03/2005)
Nissim Zarfati
Almogan Street 2
Even Jeruda
Izrael
  (from: 10/18/2000 until: 10/11/2005)
Nissim Zarfati
Almogan Street 2
Even Jeruda
Izrael
Until: 09/30/2005
  (from: 10/12/2005 until: 10/11/2005)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 3.8.2006 vo forme notárskej zápisnice N 105/2006,Nz 30497/2006, NCRls 30421/2006 zo dňa 4.8.2006 o zrušení spoločnosti bez likvidácie ku dňu 31.8.2006 zlúčením so spoločnosťou ING Tatry - Sympatia, d.d.s,, a.s., Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava, IČO: 35 976 853, ktorá ako univerzálny právny nástupca preberá celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcej spoločnosti. Na základe zmluvy o zlúčení spísanej dňa 4.8.2006 do notárskej zápisnice N 106/2006, Nz 30512/2006, Nz 30443/2006 obchodná spoločnosť VSP Tatry, a.s., Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava, IČO: 31 387 021 zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sa vo vložke č. 782/B sa v y m a z u j e z obchodného registra ku du 1.9.2006.
  (from: 09/01/2006)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 27.10.1994 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1358
  (from: 01/19/1995 until: 08/31/2006)
Zmena stanov akciovej spoločnosti odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 2.11.1995. Zmena obchodného mena, pôvodné Pondus, a.s. Stary spis: Sa 1358
  (from: 02/13/1996 until: 08/31/2006)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 34/96, Nz 28/96 zo dňa 19.3.1996 na ktorom bola odsúhlasená zmena stanov. Stary spis: Sa 1358
  (from: 04/24/1996 until: 08/31/2006)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 09.01.1997, ktorého konanie bolo osvedče- né notárskou zápisnicou N 4/97, Nz 4/97. Stary spis: Sa 1358
  (from: 06/27/1997 until: 08/31/2006)
Notárska zápisnica n 120/98, Nz 109/98 spísana dňa 30.7.1998 notárom JUDr. Oľgou Folbovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválena zmena stanov.
  (from: 08/19/1998 until: 08/31/2006)
Na valnom zhromaždení dňa 17.6.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 267/99, Nz 267/99 napísanej dňa 17.6.1999 notárkou JUDr. Ľ. Floriánovou bola schválená zmena stanov a zmena v orgánoch spoločnosti, zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 23.8.1999, na ktorom bola schválená zmena v predstavenstve, zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie 10.8.1999 o výsledku voľby zástupcu zamestnancov do dozornej rady, notárska zápisnica Nz 351/99 napísaná notárkou JUDr. M. Jurinovou vo Fiľakove osvedčujúca konanie valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica so zasadnutia predstavenstva zo dňa 14.9.1999.
  (from: 10/11/1999 until: 08/31/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného 24.1.2000, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 27/2000, NZ 27/2000 spísanou notárkou JUDr. Oľgou Folbovou.
  (from: 03/14/2000 until: 08/31/2006)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 22.6.2000 pod č. N 442/00, Nz 425/00 na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/18/2000 until: 08/31/2006)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 21.11.2000 Zápisnica z predstavenstva zo dňa 18.12.2000.
  (from: 05/14/2001 until: 08/31/2006)
Notárska zápisnica č. N 125/2001, Nz 125/2001 zo dňa 13.2.2001, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený dodatok č. 7 k stanovám /zmena sídla/ následné úplné znenie stanov. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 13.2.2001.
  (from: 08/15/2001 until: 08/31/2006)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 11.6.2001, na ktorom boli schválené zmeny v predstavenstve.
  (from: 09/28/2001 until: 08/31/2006)
Notárska zápisnica N 275/01, Nz 276/01 spísaná dňa 27. 11. 2001 notárom JUDr. Šúrkovou, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/18/2002 until: 08/31/2006)
Notárska zápisnica č. N 46/02, Nz 46/02 zo dňa 5.2.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo zvýšené základné imanie a schválený dodatok č. 9 k stanovám.
  (from: 06/13/2002 until: 08/31/2006)
Notárska zápisnica č.N 131/02, Nz 131/02 zo dňa 15.4.2002 osvedčujúca zmenu stanov v časti predmet činnosti. Zápisnica č. 3/2002 zo zasadnutia dozornej rady.
  (from: 11/29/2002 until: 08/31/2006)
Notárska zápisnica č. N 350/02, Nz 356/02 zo dňa 25.9.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bol schválený dodatok č. 11 k stanovám. Zmena obchodného mena z pôvodného: Všeobecná sociálna poisťovňa Tatry a. s.
  (from: 02/26/2003 until: 08/31/2006)
Notárska zápisnica č. N 356/02, Nz 356/02 zo dňa 25. 9. 2002, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo základné imanie zvýšené o 75 000 000 Sk na 225 000 000 Sk. Zápisnica č. 1/2003 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 26. 2. 2003. Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie zo dňa 4. 4. 2003.
  (from: 05/22/2003 until: 08/31/2006)
Notárska zápisnica N 208/03, Nz 45841/03 spísaná dňa 10.6.2003 notárom JUDr. Šúrkovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania, zmena stanov. Oznámenie Doc. RNDr. P. Bera, CSc. zo dňa 12.8.2003 o vzdaní sa funkcie člena predstavenstva. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.8.2003. Funkcia člena predstavenstva Doc. RNDr. P. Bera CSc. sa končí dňom 14.8.2003.
  (from: 12/04/2003 until: 08/31/2006)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 3.12.2003, ktorého rozhodnutie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 473/03, Nz 113749/03 napísanej dňa 3.12.2003 notárom JUDr. Šúrkovou bola schválená zmena stanov, zápisnica zo zasadania dozornej rady č. 6/2003, rozhodnutie Úradu pre finančný trh č. GRUFT - 021/2003/SPO zo dňa 3.11.2003 právoplatné 5.11.2003.
  (from: 02/26/2004 until: 08/31/2006)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.7.2004. Zánik funkcie člena predstavenstva PaedDr. Gogáľa dňa 19.7.2004.
  (from: 09/03/2004 until: 08/31/2006)
Záverečná zápisnica o výsledku volieb zástupcu zamestnancov za člena dozornej rady zo dňa 12.9.2005.
  (from: 09/28/2005 until: 08/31/2006)
Zápisnica č. 2/2005 zo zasadnutia dozornej rady akciovej spoločnosti VSP Tatry zo dňa 15.11.2005.
  (from: 12/13/2005 until: 08/31/2006)
Zápisnica č.3/2005 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 22.12.2005.
  (from: 01/10/2006 until: 08/31/2006)
Legal successor: 
ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 35976853 ,
Trnavská cesta
50
  (from: 09/01/2006)
Date of updating data in databases:  06/20/2024
Date of extract :  06/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person