Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  3/B

Business name: 
Villa Vino Rača a.s.
  (from: 06/19/2004)
Registered seat: 
Pri vinohradoch 2
Bratislava - Rača 835 20
  (from: 06/15/1993)
Identification number (IČO): 
00 190 268
  (from: 11/02/1949)
Date of entry: 
11/02/1949
  (from: 11/02/1949)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/19/2004 until: 06/27/2017)
Objects of the company: 
spracovanie hrozna
  (from: 06/19/2004)
spracovanie jadrového, kôstkového a bobuľového ovocia
  (from: 06/19/2004)
výroba a predaj vína
  (from: 06/19/2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 06/19/2004)
pohostinská činnosť
  (from: 06/19/2004)
verejná cestná nákladná doprava
  (from: 06/19/2004)
poľnohospodárska výroba, vrátane nákupu a predaja poľnohospodárskych produktov
  (from: 06/19/2004)
prenájom výrobných a nevýrobných priestorov, skladovanie výrobkov
  (from: 06/19/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/19/2004)
Ing. Ján Krampl , CSc. - predseda
Olšová 6
Bratislava 831 06
From: 06/19/2004
  (from: 06/28/2017)
Ing. Klára Wittlingerová - člen
Gen.Svobodu 12
Pezinok 902 01
From: 06/19/2004
  (from: 06/28/2017)
Ing. Anton Čavojský - podpredseda
Tomanova 135
Bratislava 831 07
From: 06/19/2004
  (from: 06/28/2017)
Ing. Stanislav Krampl - člen
Závadská 8
Bratislava 831 06
From: 06/19/2004
  (from: 06/28/2017)
Viktor Luknár - člen
Rostovská 15
Bratislava 831 06
From: 06/19/2004
  (from: 06/28/2017)
Acting: 
Spoločnosť zastupuje a za spoločnosť koná predseda predstavenstva samostatne a členovia predstavenstva vždy len s predsedom predstavenstva spoločne. Na účely zastupovania a konania za spoločnosť sa podpredseda predstavenstva považuje za člena predstavenstva spoločnosti.
  (from: 06/19/2004)
Supervisory board: 
Ing. Anton Máťuš
Horná 1
Bratislava 831 52
From: 06/19/2004
  (from: 06/19/2004)
Ing. Eduard Polakovič
Na Pasekách 14
Bratislava 831 06
From: 06/19/2004
  (from: 06/19/2004)
Miroslava Smoleňová
Plickova 12
Bratislava 831 06
From: 06/19/2004
  (from: 06/19/2004)
Registered capital: 
47 433 000 Sk
  (from: 06/19/2004)
Other legal facts: 
Toto družstvo vzniklo podľa ustanovenia § 5 ods.2 Zák.č.69/49 Zb. dňom 2.11.1949. Toto družstvo bolo prenesené do podnikového registra zo strany 157 zväzku Pz IXLV firemného registra. Stanovy: Členská schôdza družstva schválila dňa 28.3.1991 nové stanovy družstva podľa Zákona č.162/1990 Zb.o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 130
  (from: 11/02/1949)
V súlade s § 765 zák. 513/91 Zb. družstvo pretransformované v zmysle zák. 42/92 Zb. Stanovy družstva v súlade so zák.č. 513/91 Zb. odsúhlasené členskou schôdzou dňa 22.1.1993. Stary spis: Dr 130
  (from: 06/15/1993)
Uznesenie z členskej schôdze konanej dňa 15.9.1993. Stary spis: Dr 130
  (from: 11/22/1993)
Zmena stanov prijatá výročnou členskou schôdzou konanou 10.02.1995 v časti počet členov predstavenstva. Stary spis: Dr 130
  (from: 11/20/1995)
Zápisnica a uznesenie z výročnej členskej schôdze konanej dňa 16.2.1996 na ktorej bola prijatá zmena stanov družstva. Stary spis: Dr 130
  (from: 12/16/1996)
Zápisnica a uznesenie z výročnej členskej schôdze zo dňa 20.2.2003.
  (from: 05/07/2003)
Zápisnica verejnej členskej schôdze - 28.4.2004, stanovy.
  (from: 06/19/2004)
Date of updating data in databases:  02/27/2024
Date of extract :  02/28/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person