Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  20/P

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Okrúhlom, v likvidácii
  (from: 10/03/1994 until: 04/24/2007)
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Okrúhlom
  (from: 02/17/1993 until: 10/02/1994)
Registered seat: 
Okrúhle 090 42
  (from: 02/17/1993 until: 04/24/2007)
Identification number (IČO): 
00 204 706
  (from: 02/17/1993)
Date of entry: 
03/02/1972
  (from: 02/17/1993)
Date of deletion: 
04/25/2007
  (from: 04/25/2007)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Rozhodnutie konkurzného súdu o zrušení konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia.
  (from: 04/25/2007)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 02/17/1993)
Objects of the company: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a v lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 02/17/1993 until: 04/24/2007)
zváračské a paličské práce
  (from: 02/17/1993 until: 04/24/2007)
nátery
  (from: 02/17/1993 until: 04/24/2007)
lešenárske práce
  (from: 02/17/1993 until: 04/24/2007)
vykonávanie jednoduchých stavieb - poddodávok
  (from: 02/17/1993 until: 04/24/2007)
demolácie a zemné práce
  (from: 02/17/1993 until: 04/24/2007)
zabezpečovanie hospodárskych a sociálnych potrieb svojich členov podľa zásad schválených členskou schôdzou alebo predstavenstvom
  (from: 02/17/1993 until: 04/24/2007)
cestná nákladná doprava
  (from: 02/17/1993 until: 04/24/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/03/1994 until: 04/24/2007)
Managing board
  (from: 02/17/1993 until: 10/02/1994)
Cecília Bahnová - člen
Tehelná 8
Giraltovce
  (from: 09/09/1994 until: 10/02/1994)
Zuzana Cimbová - člen
26
Štefurov
  (from: 02/17/1993 until: 09/08/1994)
Ladislav Dzuruš - člen
212
Marhaň
  (from: 02/17/1993 until: 09/08/1994)
Anna Ivančová - člen
9
Matovce
  (from: 02/17/1993 until: 10/02/1994)
Ing. Ján Jurč - podpredseda
kpt. Nálepku 111
Giraltovce
  (from: 02/17/1993 until: 09/08/1994)
Anna Kaščáková - člen
10
Štefurov
  (from: 09/09/1994 until: 10/02/1994)
Anna Kmecová - člen
62
Okrúhle
  (from: 02/17/1993 until: 10/02/1994)
Anton Kniš - člen
Part.Kmiťa 224/5
Svidník
  (from: 02/17/1993 until: 09/08/1994)
Ing. Pavol Kolesár - podpredseda
52
Valkovce
  (from: 09/09/1994 until: 10/02/1994)
Jozef Kontura - člen
146
Okrúhle
  (from: 09/09/1994 until: 10/02/1994)
Ján Mager - člen
59
Valkovce
  (from: 02/17/1993 until: 09/08/1994)
Juraj Michalec - člen
45
Soboš
  (from: 09/09/1994 until: 10/02/1994)
Mária Michlíková - člen
42
Valkovce
  (from: 09/09/1994 until: 10/02/1994)
Juraj Obrochta - člen
29
Štefurov
  (from: 02/17/1993 until: 10/02/1994)
Ing. Mikuláš Podhajecký - predseda
75
Okrúhle
  (from: 02/17/1993 until: 10/02/1994)
Mária Rokytová - člen
142
Okrúhle
  (from: 02/17/1993 until: 09/08/1994)
Ján Štefanik - člen
15
Fijaš
  (from: 02/17/1993 until: 10/02/1994)
Ing. Milan Vanda - člen
137
Okrúhle
  (from: 09/09/1994 until: 10/02/1994)
Juraj Vasilišin - člen
9
Fijaš
  (from: 02/17/1993 until: 10/02/1994)
Mária Ziembová - člen
52
Soboš
  (from: 02/17/1993 until: 09/08/1994)
Acting: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti družstva /v likvidácii/ podpisuje likvidátor, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu družstva v likvidácii pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 10/03/1994 until: 04/24/2007)
Za družstvo koní navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (from: 02/17/1993 until: 10/02/1994)
Registered capital: 
7 800 000 Sk
  (from: 02/17/1993 until: 04/24/2007)
Basic member contribution: 
15 000 Sk
  (from: 02/17/1993 until: 04/24/2007)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Pavol Varga
153
Okrúhle
Until: 04/25/2007
  (from: 10/03/1994)
Other legal facts: 
Družstvo sa riadi stanovami vypracovanými podľa zák.č. 162/90 Zb., schválenými na členskej schôdzi dňa 22.3.1991. Zmeny v zápise boli urobené na základe transformačného projektu schváleného valným zhromaždením dňa 12.12.1992 a zmenených stanov schválených členskou schôdzou dňa 12.12. 1992 na základe zák.č. 42/92 Zb. a § 765 zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 510
  (from: 02/17/1993 until: 04/24/2007)
Zápisnica z členskej schôdze družstva zo dňa 22.3.1994. Stary spis: Dr 510
  (from: 09/09/1994 until: 04/24/2007)
Zrušenie družstva osvedčené notárskou zápiscou č. 157/94, Nz 171/94 dňa 19.9.1994 JUDr. Jánom Červeňákom, notárom. Dohodovacie konanie sa začína v zmysle zák. č. 128/1991 Zb. v znení neskorších predpisov dňa 24.5.1995. Dohodovacie konanie ukončené v zmysle uznesenia KS Košice č. K 97/95-6 zo dňa 21.12.1995. Stary spis: Dr 510 Uznesenie Krajského súdu v Košiciach zo dňa 9.11.1999 č. 1K 97/95-24 o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Okrúhlom, v likvidácii so sídlom v Okrúhlom, IČO: 00 204 706, podľa zák. č. 328/91 Zb., v znení neskorších zmien. Správca podstaty: Ing. Miroslav Kravec, Bardejov, Tročany 27.
  (from: 10/03/1994 until: 04/24/2007)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person