Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  815/B

Business name: 
Investičná spoločnosť TELECOMINVEST, a.s. v likvidácii
  (from: 02/21/1996)
Investičná spoločnosť TELECOMINVEST, a.s.
  (from: 04/12/1995 until: 02/20/1996)
Registered seat: 
Muchovo nám. 1
Bratislava 851 01
  (from: 04/12/1995)
Identification number (IČO): 
31 392 652
  (from: 04/12/1995)
Date of entry: 
04/12/1995
  (from: 04/12/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/12/1995)
Objects of the company: 
zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb za účelom kolektívneho investovania
  (from: 04/12/1995)
kúpa a predaj cenných papierov
  (from: 04/12/1995)
vytváranie podielových fondov otvorených a zatvorených
  (from: 04/12/1995)
správa investičných fondov
  (from: 04/12/1995)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/21/1996)
Managing board
  (from: 04/12/1995 until: 02/20/1996)
Ing. Alexej Beljajev - predseda
Ľubovnianska 4
Bratislava 851 07
  (from: 04/12/1995 until: 02/20/1996)
Ing. Ján Michalec
Novohradská 4
Bratislava 831 06
  (from: 04/12/1995 until: 02/20/1996)
Ing. Karol Petrovič - člen
Lenardova 8
Bratislava 851 01
  (from: 04/12/1995 until: 02/20/1996)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná likvidátor.
  (from: 02/21/1996)
V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie zaspoločnosťsa vykonáva tak, že k obchodnému menu spoločnosti (vytlačenému alebo napísanému) pripojasvoje podpisy dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 04/12/1995 until: 02/20/1996)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 04/12/1995)
Shares: 
Number of shares: 1000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/12/1995)
Supervisory board: 
Ing. Alexander Beljajev - člen
Medená 35
Bratislava 811 02
  (from: 04/12/1995)
Anton Kašák - člen
Dudvážska 33
Bratislava 821 07
  (from: 04/12/1995)
Libor Rybaský - predseda
Gaštanová 35
Žilina 010 01
  (from: 04/12/1995)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Vladimír Jakubáč
Fedinova 20
Bratislava
  (from: 02/21/1996)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou dňa 27.2.1995 v súlade s prísl. ust. obchod. zákonníka a v zmysle zákona č. 248/1992 v znení z. č. 91/94 Z.z. o investičných spoločnostiach a inv. fondoch. Stary spis: Sa 1391
  (from: 04/12/1995)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 30.11.1995 pod č. N 280/95, Nz 254/95. Stary spis: Sa 1391
  (from: 02/21/1996)
Date of updating data in databases:  09/21/2021
Date of extract :  09/22/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person