Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  819/B

Business name: 
KABELCOM a.s.
  (from: 04/20/1995 until: 03/29/2010)
Registered seat: 
Záhradnícka 36
Bratislava 821 08
  (from: 11/19/1997 until: 03/29/2010)
Továrenská 14
Bratislava 811 09
  (from: 04/20/1995 until: 11/18/1997)
Identification number (IČO): 
31 393 080
  (from: 04/20/1995)
Date of entry: 
04/20/1995
  (from: 04/20/1995)
Date of deletion: 
03/30/2010
  (from: 03/30/2010)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 03/30/2010)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/20/1995)
Objects of the company: 
majetkovo sa podieľať na obchodných spoločnostiach v rámci privatizácie
  (from: 04/20/1995 until: 11/18/1997)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 11/19/1997 until: 03/29/2010)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 11/19/1997 until: 03/29/2010)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/19/1997 until: 03/29/2010)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/19/1997 until: 03/29/2010)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu a reklamy v rozsahu voľnej živnos- ti
  (from: 11/19/1997 until: 03/29/2010)
leasing spojený s financovaním
  (from: 11/19/1997 until: 03/29/2010)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 11/19/1997 until: 03/29/2010)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/20/1995 until: 03/29/2010)
Ing. Silvester Achberger , CSc.
Vinice 927
Svätý Jur
  (from: 04/20/1995 until: 03/16/1997)
Radoslav Hajdúch
Zvolenská 10
Bratislava
  (from: 11/19/1997 until: 05/28/2001)
Jozef Horváth
Jašíkova 18
Bratislava
  (from: 03/17/1997 until: 03/29/2010)
Miroslav Javorský
Tatranská 1
Smižany
  (from: 05/29/2001 until: 03/29/2010)
Daniela Ladvenicová
Osuského 38
Bratislava 851 03
  (from: 04/20/1995 until: 03/16/1997)
Ing. Igor Lichnovský
Šinkovská 30
Bratislava
  (from: 03/17/1997 until: 11/18/1997)
Ing. Milan Malátek , CSc.
H. Meličkovej 23
Bratislava 841 05
  (from: 04/20/1995 until: 03/16/1997)
Ľuboš Novák
Ružová 30
Žilina
  (from: 03/17/1997 until: 05/28/2001)
Ján Raška
Východná 9
Martin
  (from: 05/29/2001 until: 03/29/2010)
Acting in the name of the company: 
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavomvôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať v mene spoločnosti môžu všetci členovia predstavenstva,naj- menej však podpisujú dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 04/20/1995 until: 03/29/2010)
Capital: 
1 200 000 Sk
  (from: 04/20/1995 until: 03/29/2010)
Shares: 
Number of shares: 12
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 12/21/1999 until: 03/29/2010)
Number of shares: 12
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 11/19/1997 until: 12/20/1999)
Number of shares: 1200
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 200 Sk
  (from: 04/20/1995 until: 11/18/1997)
Supervisory board: 
Ing. Miroslav Buchta
Toryská 3
Bratislava
  (from: 04/20/1995 until: 03/16/1997)
JUDr. Dušan Ecker
Seberíniho 8
Bratislava
  (from: 03/17/1997 until: 03/29/2010)
Terézia Grelová
Trenčianska 41
Bratislava
  (from: 03/17/1997 until: 03/29/2010)
Ing. Michal Popeliš
M. Sch. Trnavské-ho 1
Bratislava
  (from: 04/20/1995 until: 03/16/1997)
Katarína Ryšánková
Česká 6
Bratislava
  (from: 03/17/1997 until: 03/29/2010)
Ing. Branislav Sobolovský
Justičná 1
Bratislava 811 07
  (from: 04/20/1995 until: 03/16/1997)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č.k.: 3K/81/2009 zo dňa 17.02.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.03.2010 súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi KABELCOM a.s., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava, IČO: 31 393 080, zapísaná v oddiely Sa, vložka č.819/B pre nedostatok majetku. Obchodná spoločnosť KABELCOM a.s., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava, IČO: 31 393 080, zapísaná v oddiely Sa, vložka č.819//B sa vymazáva z obchodného registra v celom rozsahu dňom 30.03.2010.
  (from: 03/30/2010)
Notárska zápisnica N 27/95, Nz 27/95 zo dňa 24. 3. 1995, zakladateľská listina o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle ust. Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1395
  (from: 04/20/1995 until: 03/29/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 26.11.1996. Stary spis: Sa 1395
  (from: 03/17/1997 until: 03/29/2010)
Notárska zápisnica N 152/97, Nz 149/97 spísa- ná dňa 26.8.1997 notárom JUDr. Tatjanou Šúr- kovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. II, IV, VI a personálne zmeny v predstavenstve. Stary spis: Sa 1395
  (from: 11/19/1997 until: 03/29/2010)
Notárska zápisnica N 270/99, Nz 266/99 spísaná dňa 14.12.1999 notárom JUDr. Tatjanou Šúrkovou, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. VI.
  (from: 12/21/1999 until: 03/29/2010)
Notárska zápisnica N 65/01, Nz 64/01 zo dňa 28.3.2001, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti v čl. IX bod 10.
  (from: 05/29/2001 until: 03/29/2010)
Date of updating data in databases:  05/19/2022
Date of extract :  05/22/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person