Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  825/B

Business name: 
Poľnoleas a.s.
  (from: 09/13/2000 until: 11/06/2001)
Registered seat: 
Vajnorská 142
Bratislava 831 04
  (from: 01/21/2000 until: 11/06/2001)
Identification number (IČO): 
31 394 337
  (from: 05/12/1995)
Date of entry: 
05/12/1995
  (from: 05/12/1995)
Date of deletion: 
11/07/2001
  (from: 11/07/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/12/1995)
Capital: 
1 008 000 Sk
  (from: 05/12/1995 until: 11/06/2001)
Other legal facts: 
Rozhodnutím jediného akcionára osvedčeným do notárskej zápisnice č. N 136/2001, Nz 132/2001 zo dňa 30.9.2001 bola zrušená bez likvidácie obchodná spoločnosť Poľnoleas a.s., v zmysle § 69 ods. 2 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Obchodné imanie, práva, povinnosti, záväzky i neznáme prechádzajú na právneho nástupcu Poľnoleas spol. s r.o., so sídlom Vajnorská 142, Bratislava. So súhlasom správcu dane - Daňový úradu Bratislava III. zo dňa 15.10.2001 sa z obchodného registra v y m a z á v a Poľnoleas a.s., IČO: 31 394 337, Vajnorská 142, Bratislava, zapísaná v odd. Sa vo vložke č. 825/B dňom 7.11.2001.
  (from: 11/07/2001)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/26/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person