Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  825/B

Business name: 
Poľnoleas a.s.
  (from: 09/13/2000 until: 11/06/2001)
POĽNO - LEAS, a.s.
  (from: 05/12/1995 until: 09/12/2000)
Registered seat: 
Vajnorská 142
Bratislava 831 04
  (from: 01/21/2000 until: 11/06/2001)
Metodova 7
Bratislava 821 08
  (from: 01/21/1998 until: 01/20/2000)
Panenská 7
Bratislava 811 03
  (from: 05/24/1996 until: 01/20/1998)
Krížna 46
Bratislava 821 08
  (from: 05/12/1995 until: 05/23/1996)
Identification number (IČO): 
31 394 337
  (from: 05/12/1995)
Date of entry: 
05/12/1995
  (from: 05/12/1995)
Date of deletion: 
11/07/2001
  (from: 11/07/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/12/1995)
Objects of the company: 
prenájom dopravnej techniky, výpočtovej techniky, kancelárskej techniky a výrobných technológií
  (from: 05/12/1995 until: 11/06/2001)
finančný leasing
  (from: 05/12/1995 until: 11/06/2001)
činnosť účtovného a organizačného poradcu
  (from: 05/12/1995 until: 11/06/2001)
sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
  (from: 05/12/1995 until: 11/06/2001)
nákup a predaj priemyselného tovaru, spotrebného tovaru, rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/12/1995 until: 11/06/2001)
prenájom budov - obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 09/13/2000 until: 11/06/2001)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 09/13/2000 until: 11/06/2001)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/26/2001 until: 11/06/2001)
Managing board
  (from: 01/21/2000 until: 09/25/2001)
Managing board
  (from: 05/12/1995 until: 01/20/2000)
Ing. Bohuslav Flachs - predseda predstavenstva
Hodálova 4
Bratislava
  (from: 05/12/1995 until: 01/20/1998)
Ing. Bohuslav Flachs - predseda predstavenstva
Hodálova 4
Bratislava
  (from: 01/21/1998 until: 09/12/2000)
Ing. Daniel Svetlík - člen
Grasalkovičova 3
Ivanka pri Dunaji
  (from: 01/21/1998 until: 01/20/2000)
Ing. Daniel Svetlík - člen predstavenstva
Grasalkovičova 3
Ivanka pri Dunaji
  (from: 05/12/1995 until: 01/20/1998)
JUDr. Jaroslav Šášik
Ševčenkova 20
Bratislava
  (from: 01/21/2000 until: 09/12/2000)
JUDr. Jaroslav Šášik - člen predstavenstva
Ševčenkova 20
Bratislava 851 01
  (from: 09/13/2000 until: 09/25/2001)
Ing. Hana Švecová - člen
Nádražná 11
Ivanka pri Dunaji
  (from: 01/21/1998 until: 09/12/2000)
Ing. Hana Švecová - členka predstavenstva
Nádražná 11
Ivanka pri Dunaji
  (from: 05/12/1995 until: 01/20/1998)
Ing. Bohuslav Flachs - predseda predstavenstva
Hodálova 4
Bratislava 841 05
  (from: 09/13/2000 until: 11/06/2001)
Ing. Hana Švecová - člen predstavenstva
Nádražná 13
Ivanka pri Dunaji 900 28
  (from: 09/13/2000 until: 11/06/2001)
JUDr. Peter Pelzl - člen predstavenstva
Belehradská 6
Bratislava 831 04
  (from: 09/26/2001 until: 11/06/2001)
Acting in the name of the company: 
Kolektívnym štatutárnym orgánom akciovej spoločnosti je predstavenstvo. Akciovú spoločnosť navonok voči tretím osobám zastupuje predseda predstavenstva a generálny riaditeľ v jednej osobe.
  (from: 09/26/2001 until: 11/06/2001)
V mene spoločnosti konajú predseda predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 01/21/2000 until: 09/25/2001)
Za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 05/12/1995 until: 01/20/2000)
Capital: 
1 008 000 Sk
  (from: 05/12/1995 until: 11/06/2001)
Shares: 
Number of shares: 1008
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/21/2000 until: 11/06/2001)
Number of shares: 1008
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/12/1995 until: 01/20/2000)
Supervisory board: 
Ing. Danica Hlavatá - člen dozornej rady
Jungmanova 12
Bratislava 851 01
  (from: 09/13/2000 until: 09/25/2001)
Ing. Ľudovít Macák - člen
Heyrovského 16
Bratislava
  (from: 05/12/1995 until: 04/24/1997)
Doc. Ing. Anna Pilková , CSc. - člen
Jungmanova 10
Bratislava
  (from: 05/12/1995 until: 01/20/1998)
Doc. Ing. Anna Pilková , CSc. - člen
Pribišova 6
Bratislava
  (from: 01/21/1998 until: 08/03/1999)
Ing. Ľudovít Pósa , CSc. - predseda
Budovateľská 11
Bratislava
  (from: 01/21/1998 until: 08/03/1999)
Ing. Ľudovít Pósa , CSc. - predseda
Žarnovova 11
Senec
  (from: 05/12/1995 until: 01/20/1998)
Doc.Dr. Rudolf Sivák
Znievska 10
Bratislava 851 06
  (from: 08/04/1999 until: 09/12/2000)
Ing. Miroslav Štrokendl
Charkovská 7
Bratislava 841 07
  (from: 08/04/1999 until: 09/12/2000)
Ing. Miroslav Štrokendl - člen dozornej rady
Charkovská 7
Bratislava 841 07
  (from: 09/13/2000 until: 09/25/2001)
JUDr. Jozef Theis
Chrobáková 1/A
Bratislava 842 01
  (from: 08/04/1999 until: 09/12/2000)
JUDr. Jozef Theis - člen
Chrobákova 1/a
Bratislava
  (from: 04/25/1997 until: 08/03/1999)
Clifford William Evans - predseda dozornej rady
Krčméryho 16
Bratislava 811 04
  (from: 09/13/2000 until: 11/06/2001)
JUDr. Jaroslav Šášik - člen dozornej rady
Ševčenkova 20
Bratislava 851 01
  (from: 09/26/2001 until: 11/06/2001)
JUDr. Anton Chrastina - člen dozornej rady
Štastná 20
Bratislava 821 05
  (from: 09/26/2001 until: 11/06/2001)
Other legal facts: 
Rozhodnutím jediného akcionára osvedčeným do notárskej zápisnice č. N 136/2001, Nz 132/2001 zo dňa 30.9.2001 bola zrušená bez likvidácie obchodná spoločnosť Poľnoleas a.s., v zmysle § 69 ods. 2 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Obchodné imanie, práva, povinnosti, záväzky i neznáme prechádzajú na právneho nástupcu Poľnoleas spol. s r.o., so sídlom Vajnorská 142, Bratislava. So súhlasom správcu dane - Daňový úradu Bratislava III. zo dňa 15.10.2001 sa z obchodného registra v y m a z á v a Poľnoleas a.s., IČO: 31 394 337, Vajnorská 142, Bratislava, zapísaná v odd. Sa vo vložke č. 825/B dňom 7.11.2001.
  (from: 11/07/2001)
Spoločnosť Poľno - leas a.s. so sídlom Bratislava, Krížna 46 vznikla premenou spoločnosti Poľno - leas, spol. s r.o. na akciovú spoločnosť v zmysle ust. § 69 zák. č. 513/91 Zb. Všetok majetok, práva, povinnosti a záväzky zrušenej spoločnosti Poľno - leas, spol. s r.o. prechádzajú na spoločnosť Poľno - leas a.s. stanovy spoločnosti Poľno - leas, a.s. v súlade s ust. § 173 zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1401
  (from: 05/12/1995 until: 11/06/2001)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 46/96, Nz 46/96 zo dňa 3.4.1996, na ktorom bola odsúhlasená zmena stanov. Stary spis: Sa 1401
  (from: 05/24/1996 until: 11/06/2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 15. 5. 1997 vo forme notárskej zápisnice N 86/97, Nz 82/97. Stary spis: Sa 1401
  (from: 01/21/1998 until: 11/06/2001)
Notárska zápisnica č. N 26/99, Nz 26/99 zo dňa 25.2.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 25.2.1999
  (from: 08/04/1999 until: 11/06/2001)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 7.7.1999. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 30.12.1999 pod č. N 351/99, Nz 348/99 na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/21/2000 until: 11/06/2001)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 5.5.200 pod č. N 103/00, Nz 103/00 na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/13/2000 until: 11/06/2001)
Notárska zápisnica N 308/01, Nz 308/01 zo dňa 1.8.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom boli schválené personálne zmeny v orgánoch spoločnosti. Notárska zápisnica N 399/01, Nz 399/01 zo dňa 24.9.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (from: 09/26/2001 until: 11/06/2001)
Date of updating data in databases:  04/22/2024
Date of extract :  04/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person