Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  840/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
1. Tatranská, akciová spoločnosť
  (from: 06/08/1995)
Registered seat: 
K vodopádom 4051
Štrbské Pleso 059 85
  (from: 06/02/2011)
Prešovská 39
Bratislava 821 02
  (from: 06/08/1995 until: 06/01/2011)
Identification number (IČO): 
31 395 783
  (from: 06/08/1995)
Date of entry: 
06/08/1995
  (from: 06/08/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/08/1995)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/08/1995)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 06/08/1995)
reklama a marketing
  (from: 06/08/1995)
poradenská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/08/1995)
kúpa a predaj hnuteľných vecí a nehnuteľností, sprostredkovanie ich kúpy, prenájmu a nájmu
  (from: 06/08/1995)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 06/08/1995)
prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami /poskytovanie iných než základných služieb spojených s prenájmom/
  (from: 06/08/1995)
pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
  (from: 06/08/1995)
prevádzovanie ihrísk pre deti a mládež
  (from: 11/28/2000)
prevádzkovanie lanových vlekov
  (from: 11/28/2000)
prevádzkovanie dopravy na lanovej dráhe Štrbské Pleso - Solisko
  (from: 11/28/2000)
prevádzkovanie dopravy na lanovej dráhe TS-3 Štrbské Pleso - Mostíky
  (from: 11/28/2000)
poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
  (from: 06/02/2011)
poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami
  (from: 06/02/2011)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 06/02/2011)
prevádzkovanie výdajne stravy
  (from: 06/02/2011)
poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
  (from: 06/02/2011)
počítačové služby
  (from: 06/02/2011)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 06/02/2011)
administratívne služby
  (from: 06/02/2011)
vedenie účtovníctva
  (from: 06/02/2011)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 06/02/2011)
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 06/02/2011)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 06/02/2011)
poskytovanie služieb informátora
  (from: 06/02/2011)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 06/02/2011)
zmenárne - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za eurá v hotovosti
  (from: 06/02/2011)
prevádzkovanie dopravy na lanovej dráhe Solisko - Furkota
  (from: 06/02/2011)
prevádzkovanie dopravy na lanovej dráhe Poma Skalné Pleso - Lomnické sedlo
  (from: 11/28/2000 until: 02/22/2007)
prevádzkovanie dopravy na lanovej dráhe Bachledova dolina - Spišská Magura
  (from: 11/28/2000 until: 02/22/2007)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (from: 06/08/1995 until: 02/22/2007)
verejná preprava osôb a batožín
  (from: 06/08/1995 until: 06/01/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/03/2004)
Managing board
  (from: 06/08/1995 until: 03/02/2004)
Peter Tomko - člen
1. mája 516
Štrba 059 38
From: 11/24/2006
  (from: 02/23/2007)
Roman Weck - predseda
Hlinická 1209/45
Bytča 014 01
From: 05/06/2011
  (from: 06/02/2011)
Ing. Dušan Slavkovský - člen
Štúrova 287/69
Svit 059 21
From: 05/06/2011
  (from: 06/02/2011)
Eva Drgoňová - člen
Sadmelijská 3
Bratislava
From: 11/26/2003
  (from: 03/03/2004 until: 02/22/2007)
Eva Drgoňová - člen
Sadmelijská 3
Bratislava
From: 11/26/2003 Until: 11/24/2006
  (from: 02/23/2007 until: 02/22/2007)
Dr. Július Dubovský - člen
Drobného 25
Bratislava
From: 11/26/2003
  (from: 03/03/2004 until: 02/22/2007)
Dr. Július Dubovský - člen
Drobného 25
Bratislava
From: 11/26/2003 Until: 11/24/2006
  (from: 02/23/2007 until: 02/22/2007)
Ing. Martin Findura - člen
Nový Smokovec 70
Vysoké Tatry
  (from: 06/08/1995 until: 11/05/1996)
Ing. Martin Findura - podpredseda
Nový Smokovec 70
Vysoké Tatry
  (from: 11/06/1996 until: 03/02/2004)
Ing. Martin Findura - podpredseda
Nový Smokovec 70
Vysoké Tatry
From: 07/20/1996
  (from: 03/03/2004 until: 02/22/2007)
Ing. Martin Findura - podpredseda
Nový Smokovec 70
Vysoké Tatry
From: 07/20/1996 Until: 11/24/2006
  (from: 02/23/2007 until: 02/22/2007)
Ing. Ján Gavalier
Liptovská 23/49
Štrba
  (from: 05/12/1999 until: 03/02/2004)
Ing. Ján Gavalier - člen
Liptovská 23/49
Štrba
From: 10/08/1998
  (from: 03/03/2004 until: 02/22/2007)
Ing. Ján Gavalier - člen
Liptovská 23/49
Štrba 059 38
From: 10/08/1998
  (from: 02/23/2007 until: 01/04/2011)
Ing. Ján Gavalier - člen
Liptovská 23/49
Štrba 059 38
From: 10/08/1998 Until: 11/30/2010
  (from: 01/05/2011 until: 01/04/2011)
Ing. Ľudovít Goga - člen
Palisády 9
Bratislava
  (from: 06/08/1995 until: 05/11/1999)
Ing. Ivan Hargaš - predseda
Jakubovo nám. 13
Bratislava
  (from: 06/08/1995 until: 11/05/1996)
JUDr. Július Jánošík - člen
Jelačičova 12
Bratislava
  (from: 11/06/1996 until: 03/02/2004)
JUDr. Július Jánošík - člen
Jelačičova 12
Bratislava
From: 07/20/1996
  (from: 03/03/2004 until: 02/22/2007)
JUDr. Július Jánošík - člen
Jelačičova 12
Bratislava
From: 07/20/1996 Until: 11/24/2006
  (from: 02/23/2007 until: 02/22/2007)
Ladislav Klimon - člen
Škultétyho 18
Bratislava
  (from: 06/08/1995 until: 11/05/1996)
Boris Kollár - podpredseda
Palisády 9
Bratislava
  (from: 06/08/1995 until: 11/05/1996)
Boris Kollár - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Palisády 9
Bratislava
  (from: 11/06/1996 until: 06/16/2003)
Boris Kollár - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Palisády 9
Bratislava
  (from: 06/17/2003 until: 03/02/2004)
Mgr. Peter Kostík - člen
Sama Chalúpku 296/43
Kremnica
Until: 11/26/2003
  (from: 11/06/1996 until: 03/02/2004)
Boris Kollár - predseda predstavenstva
Palisády 9
Bratislava
From: 07/20/1996 Until: 05/06/2011
  (from: 06/02/2011 until: 06/01/2011)
Eva Drgoňová - podpredseda
Zálužická 3
Bratislava 821 01
From: 11/24/2006 Until: 05/06/2011
  (from: 06/02/2011 until: 06/01/2011)
Boris Kollár - predseda predstavenstva
Palisády 9
Bratislava
From: 07/20/1996
  (from: 03/03/2004 until: 06/01/2011)
Eva Drgoňová - podpredseda
Zálužická 3
Bratislava 821 01
From: 11/24/2006
  (from: 02/23/2007 until: 06/01/2011)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 06/02/2011)
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva samostatne, ostatní členovia predstavenstva len spolu s predsedom predstavenstva alebo s podpredsedom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti podpisujúci, pri uvedení svojho mena a funkcie, pripojí svoj podpis.
  (from: 02/23/2007 until: 06/01/2011)
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne, alebo ktorýkoľvek traja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 03/03/2004 until: 02/22/2007)
Oprávnení konať v mene spoločnosti sú predseda a podpredseda predstavenstva samostatne, v prípade prevodu nehnuteľností sú povinní konať spoločne s ďalším členom predstavenstva, a zamestnanci spoločnosti, podľa plnej moci podpísanej predsedom a podpredsedom predstavenstva.
  (from: 06/08/1995 until: 03/02/2004)
Capital: 
5 341 400 EUR Paid up: 5 341 400 EUR
  (from: 03/12/2009)
160 905 000 Sk Paid up: 160 905 000 Sk
  (from: 06/17/2003 until: 03/11/2009)
75 720 000 Sk
  (from: 02/14/2003 until: 06/16/2003)
160 000 000 Sk
  (from: 06/08/1995 until: 02/13/2003)
Shares: 
Number of shares: 3400
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 571 EUR
  (from: 03/12/2009)
Number of shares: 3400
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 47 325 Sk
  (from: 06/17/2003 until: 03/11/2009)
Number of shares: 1600
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 47 325 Sk
  (from: 02/14/2003 until: 06/16/2003)
Number of shares: 1600
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 11/28/2000 until: 02/13/2003)
Number of shares: 1600
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 06/08/1995 until: 11/27/2000)
Stockholder: 
WEBIS, s. r. o.
Dvořákovo nábrežie 10
Bratislava 811 02
  (from: 06/02/2011)
Supervisory board: 
JUDr. Július Jánošík
Jelačičova 12
Bratislava 821 08
From: 11/24/2006
  (from: 02/23/2007)
Ing. Barbara Kovaľová
Seberíniho 13
Bratislava 821 03
From: 05/06/2011
  (from: 06/02/2011)
Marcel Adamčík
Oščadnica 482
Oščadnica 023 01
From: 05/06/2011
  (from: 06/02/2011)
Ing. Ľudovít Goga
Palisády 9
Bratislava
  (from: 05/12/1999 until: 03/02/2004)
Ing. Milan Hurtala - člen
Studenohorská 14
Bratislava
  (from: 11/06/1996 until: 05/11/1999)
PhDr. Anton Ihring - člen
Hočiminova 39
Bratislava
  (from: 06/08/1995 until: 02/07/1996)
Ing. arch. Igor Jágerský - člen
29. augusta 38
Bratislava
  (from: 11/06/1996 until: 03/02/2004)
Ing. arch. Igor Jágerský - člen
29. augusta 38
Bratislava
From: 07/20/1996
  (from: 03/03/2004 until: 02/22/2007)
Ing. arch. Igor Jágerský - člen
29. augusta 38
Bratislava
From: 07/20/1996 Until: 11/24/2006
  (from: 02/23/2007 until: 02/22/2007)
JUDr. Július Jánošík - predseda
Jelačičova 12
Bratislava
  (from: 06/08/1995 until: 11/05/1996)
Ing. Ladislav Klimon - podpredseda
Škultétyho 18
Bratislava
  (from: 11/06/1996 until: 05/11/1999)
JUDr. Dalimír Kubala - člen
Obchodná 40
Bratislava
  (from: 06/08/1995 until: 11/05/1996)
Michal Pavlík - člen
L. Svobodu 2592
Poprad, blok Topľa
  (from: 11/06/1996 until: 03/02/2004)
Michal Pavlík - člen
L. Svobodu 2592
Poprad, blok Topľa
From: 07/20/1996
  (from: 03/03/2004 until: 02/22/2007)
Michal Pavlík - člen
L. Svobodu 2592
Poprad, blok Topľa
From: 07/20/1996 Until: 11/24/2006
  (from: 02/23/2007 until: 02/22/2007)
Gejza Princ - predseda
Baltická 2/19
Košice
  (from: 11/06/1996 until: 05/11/1999)
Peter Sadloň - podpredseda
Štefánikova 702
Senica
  (from: 06/08/1995 until: 11/05/1996)
Jozef Sékely
15
Kaplná
  (from: 05/12/1999 until: 03/02/2004)
Jozef Sékely - člen
15
Kaplná
From: 10/08/1998
  (from: 03/03/2004 until: 02/22/2007)
Jozef Sékely - člen
15
Kaplná
From: 10/08/1998 Until: 11/24/2006
  (from: 02/23/2007 until: 02/22/2007)
Milan Služanič
Ľ. Svobodu 18
Bratislava
  (from: 05/12/1999 until: 03/02/2004)
Milan Služanič - člen
nám. L. Svobodu 18
Bratislava
  (from: 06/08/1995 until: 11/05/1996)
Milan Služanič - predseda
Ľ. Svobodu 18
Bratislava
From: 10/08/1998
  (from: 03/03/2004 until: 02/22/2007)
Milan Služanič - predseda
Ľ. Svobodu 18
Bratislava
From: 10/08/1998 Until: 11/24/2006
  (from: 02/23/2007 until: 02/22/2007)
Ivan Šarik
Gabčíkova 4
Bratislava
  (from: 05/12/1999 until: 03/02/2004)
Ivan Šarik - člen
Gabčíkova 4
Bratislava
From: 10/08/1998
  (from: 03/03/2004 until: 02/22/2007)
Ivan Šarik - člen
Gabčíkova 4
Bratislava
From: 10/08/1998 Until: 11/24/2006
  (from: 02/23/2007 until: 02/22/2007)
RNDr. Ivan Šarík
Gabčíkova 4
Bratislava
  (from: 02/08/1996 until: 11/05/1996)
JUDr. Peter Zelenay - člen
Hrobáková 13
Bratislava
  (from: 06/08/1995 until: 05/11/1999)
Ing. Ľudovít Goga - člen
Rozvodná 11301/9A
Bratislava
From: 10/08/1998 Until: 05/06/2011
  (from: 06/02/2011 until: 06/01/2011)
Ing. Ľudovít Goga - člen
Rozvodná 11301/9A
Bratislava
From: 10/08/1998
  (from: 03/03/2004 until: 06/01/2011)
David Senese - člen
Michel Pacher Strasse
Brunesk
Taliansko
  (from: 06/08/1995 until: 03/02/2004)
David Senese - člen
Michel Pacher Strasse
Brunesk
Taliansko
From: 06/08/1995 Until: 05/06/2011
  (from: 06/02/2011 until: 06/01/2011)
David Senese - člen
Michel Pacher Strasse
Brunesk
Taliansko
From: 06/08/1995
  (from: 03/03/2004 until: 06/01/2011)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 15.3.1995 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1416
  (from: 06/08/1995)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 10.7.1995 pod č. N 99/95, Nz 101/95 na ktorom bola schválená zmena stanov. Osvedčenie o priebehu mimoriadného valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 22.1.1996 č. N 9/96, Nz 14/96 na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1416
  (from: 02/08/1996)
Osvedčenie o priebehu 3. mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 20.07.1996 pod. č. N 114/96, Nz 121/96. Stary spis: Sa 1416
  (from: 11/06/1996)
Notárska zápisnica N 572/98, Nz 543/98 zo dňa 8.10.1998 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. Notárska zápisnica N 210/99, Nz 196/99 zo dňa 26.4.1999 osvedčujúca opravnú doložku k osvedčeniu o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 8.10.1998.
  (from: 05/12/1999)
Osvedčenie o priebehu časti valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 14.9.1999 pod č. N 422/99, Nz 394/99 na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 11/28/2000)
Osvedčenie o priebehu mimoriadného valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. Nz 320/2002 zo dňa 9.7.2002 na ktorom bolo rozhodnuté o znížení základného imania o 84 280 000,-Sk a to znížením menovitej hodnoty akcii.
  (from: 02/14/2003)
Notárska zápisnica č. N 281/03, Nz 41962/03 zo dňa 29.5.03, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného 29.5.2003, na ktorom bolo základné imanie zvýšené na 160.905.000,- Sk a schválené nové stanovy spoločnosti.
  (from: 06/17/2003)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 26.11.2003 pod č. N 669/2003, Nz 110370/2003, na ktorom bola schválená zmena stanov. Deň zániku funkcie člena predstavenstava Mgr. Petra Kostíka - 26.11.2003.
  (from: 03/03/2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2010.
  (from: 01/05/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 111/2011, Nz 16444/2011, NCRls 16847/2011 zo dňa 06.05.2011.
  (from: 06/02/2011)
Date of updating data in databases:  07/15/2024
Date of extract :  07/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person