Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2097/R

Business name: 
PROJART, spol. s r.o.
  (from: 09/16/1992)
Registered seat: 
Centrum 28/33
Považská Bystrica 017 01
  (from: 06/12/2014)
Slovenských partizánov 1130/50
Považská Bystrica 017 01
  (from: 06/27/2007 until: 06/11/2014)
Sládkovičova 569
Považská Bystrica 017 01
  (from: 05/25/2004 until: 06/26/2007)
Sládkovičova 887/1
Považská Bystrica 017 01
  (from: 09/16/1992 until: 05/24/2004)
Identification number (IČO): 
31 570 526
  (from: 09/16/1992)
Date of entry: 
09/16/1992
  (from: 09/16/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/16/1992)
Objects of the company: 
podnikateľské poradenstvo v oblasti stavebníctva
  (from: 09/16/1992)
rozmnožovanie projektovej dokumentácie
  (from: 09/16/1992)
projektovanie stavieb - pozemné stavby
  (from: 07/03/1998)
projektovanie stavieb - vodohospodárske stavby
  (from: 07/03/1998)
projektovanie stavieb - technické vybavenie stavieb
  (from: 07/03/1998)
projektovanie stavieb - dopravné stavby
  (from: 07/03/1998)
statické výpočty nosných konštrukcií stavieb
  (from: 07/03/1998)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 07/03/1998)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 07/03/1998)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 07/03/1998)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 07/03/1998)
verejné obstarávanie
  (from: 05/25/2004)
energetická certifikácia budov pre miesto spotreby energie: tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov
  (from: 06/24/2010)
reklamné a marketingové služby
  (from: 04/10/2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 04/13/2013)
výkon činnosti autorizovaného architekta
  (from: 04/10/2013)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 09/16/1992 until: 07/02/1998)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 04/10/2013 until: 04/12/2013)
Partners: 
Ing. Imrich Juríček
Hliníky 703/16
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 07/29/2006)
Jozef Kvaššay
Zemiansky Kvašov 53
Považská Bystrica 017 01
Slovak Republic
  (from: 06/27/2007)
Ing. Miroslav Behro
Dolný Moštenec 269
Považská Bystrica 017 01
Slovak Republic
  (from: 06/27/2007)
Ing. Ján Lagiň
336
Prečín 018 15
Slovak Republic
  (from: 07/29/2006)
Ing. arch. Róbert Šaradin
Plevník - Drienové 249
Plevník - Drienové 018 26
Slovak Republic
  (from: 04/10/2013)
TORUS, stavebný podnik, a.s.
Sládkovičova 887/1
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 09/16/1992 until: 07/02/1998)
Ing. Miroslav B e h r o
Šoltésovej 1655/155
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 09/16/1992 until: 07/02/1998)
Ing. Miroslav Behro
Šoltésovej 1655/155
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 07/29/2006 until: 06/26/2007)
Ing. Miroslav Behro
Šoltésovej 1655/155
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 11/30/1999 until: 07/28/2006)
Ing. Miroslav Behro
Šoltésovej 1655/155
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 07/03/1998 until: 11/29/1999)
Ing. Anton H í r e š
Zahradnícka 290
Ilava
Slovak Republic
  (from: 09/16/1992 until: 07/02/1998)
Jozef H ú ž e v k a
Gottwaldova 1169/8
Púchov
Slovak Republic
  (from: 09/16/1992 until: 07/02/1998)
Ing. Anton Híreš
Záhradnícka 290
Ilava
Slovak Republic
  (from: 07/29/2006 until: 06/23/2010)
Ing. Anton Híreš
Záhradnícka 290
Ilava
Slovak Republic
  (from: 11/30/1999 until: 07/28/2006)
Ing. Anton Híreš
Zahradnícka 290
Ilava
Slovak Republic
  (from: 07/03/1998 until: 11/29/1999)
Jozef Húževka
Gottwaldova 1169/8
Púchov
Slovak Republic
  (from: 07/03/1998 until: 11/29/1999)
Ing. Jana Húževková
Bagarova 1163/28
Bratislava 841 01
Slovak Republic
  (from: 06/27/2007 until: 06/23/2010)
Ing. Jana Húževková
Pribinova 1169/8
Púchov
Slovak Republic
  (from: 07/29/2006 until: 06/26/2007)
Ing. Jana Húževková
Pribinova 1169/8
Púchov
Slovak Republic
  (from: 11/30/1999 until: 07/28/2006)
Ing. Milan J a n č o
Stred 71/66
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 09/16/1992 until: 07/02/1998)
Ing. Imrich J u r í č e k
Hliníky 703/16
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 09/16/1992 until: 07/02/1998)
Ing. Milan Jančo
Stred 71/66
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 07/03/1998 until: 11/29/1999)
Ing. Imrich Juríček
Hliníky 703/16
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 11/30/1999 until: 07/28/2006)
Ing. Imrich Juríček
Hliníky 703/16
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 07/03/1998 until: 11/29/1999)
Jozef K v a š š a y
Pribinova 971/26-3
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 09/16/1992 until: 07/02/1998)
Jozef Kvaššay
Pribinova 971/26-3
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 07/29/2006 until: 06/26/2007)
Jozef Kvaššay
Pribinova 971/26-3
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 11/30/1999 until: 07/28/2006)
Jozef Kvaššay
Pribinova 971/26-3
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 07/03/1998 until: 11/29/1999)
Ing. Ján Lagiň
336
Prečín 018 15
Slovak Republic
  (from: 05/25/2004 until: 07/28/2006)
Ing. Juraj Lučivjanský
Lánska 2487/66-9
Považská Bystrica 017 01
Slovak Republic
  (from: 06/24/2010 until: 02/12/2018)
RNDr. Ľubica Žernovičová
Hliny 1420/20-6
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 07/29/2006 until: 06/23/2010)
RNDr. Ľubica Žernovičová
Hliny 1420/20-6
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 11/30/1999 until: 07/28/2006)
Contribution of each member: 
Ing. Imrich Juríček
Amount of investment: 1 609 EUR Paid up: 1 609 EUR
  (from: 06/24/2010)
Jozef Kvaššay
Amount of investment: 1 609 EUR Paid up: 1 609 EUR
  (from: 06/24/2010)
Ing. Miroslav Behro
Amount of investment: 2 009 EUR Paid up: 2 009 EUR
  (from: 02/13/2018)
Ing. Ján Lagiň
Amount of investment: 2 009 EUR Paid up: 2 009 EUR
  (from: 02/13/2018)
Ing. arch. Róbert Šaradin
Amount of investment: 1 600 EUR Paid up: 1 600 EUR
  (from: 02/13/2018)
Ing. Anton H í r e š
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 8 000 Sk
  (from: 09/16/1992 until: 07/02/1998)
Ing. Imrich J u r í č e k
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 8 000 Sk
  (from: 09/16/1992 until: 07/02/1998)
Ing. Milan J a n č o
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 8 000 Sk
  (from: 09/16/1992 until: 07/02/1998)
Jozef H ú ž e v k a
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 8 000 Sk
  (from: 09/16/1992 until: 07/02/1998)
Jozef K v a š š a y
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 8 000 Sk
  (from: 09/16/1992 until: 07/02/1998)
Ing. Miroslav B e h r o
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 8 000 Sk
  (from: 09/16/1992 until: 07/02/1998)
TORUS, stavebný podnik, a.s.
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 9 000 Sk
  (from: 09/16/1992 until: 07/02/1998)
Ing. Anton Híreš
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 07/03/1998 until: 11/29/1999)
Ing. Imrich Juríček
Amount of investment: 35 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 35 000 Sk
  (from: 07/03/1998 until: 11/29/1999)
Ing. Milan Jančo
Amount of investment: 35 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 35 000 Sk
  (from: 07/03/1998 until: 11/29/1999)
Jozef Húževka
Amount of investment: 35 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 35 000 Sk
  (from: 07/03/1998 until: 11/29/1999)
Jozef Kvaššay
Amount of investment: 35 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 35 000 Sk
  (from: 07/03/1998 until: 11/29/1999)
Ing. Miroslav Behro
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 07/03/1998 until: 11/29/1999)
Ing. Anton Híreš
( peňažný vklad )
  (from: 11/30/1999 until: 07/28/2006)
Ing. Anton Híreš
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 07/29/2006 until: 01/18/2010)
Ing. Imrich Juríček
( peňažný vklad )
  (from: 11/30/1999 until: 07/28/2006)
Ing. Imrich Juríček
Amount of investment: 35 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 35 000 Sk
  (from: 07/29/2006 until: 01/18/2010)
RNDr. Ľubica Žernovičová
( peňažný vklad )
  (from: 11/30/1999 until: 07/28/2006)
RNDr. Ľubica Žernovičová
Amount of investment: 35 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 35 000 Sk
  (from: 07/29/2006 until: 01/18/2010)
Ing. Jana Húževková
( peňažný vklad )
  (from: 11/30/1999 until: 07/28/2006)
Ing. Jana Húževková
( peňažný vklad )
  (from: 07/29/2006 until: 06/26/2007)
Ing. Jana Húževková
Amount of investment: 35 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 35 000 Sk
  (from: 06/27/2007 until: 01/18/2010)
Jozef Kvaššay
( peňažný vklad )
  (from: 11/30/1999 until: 07/28/2006)
Jozef Kvaššay
( peňažný vklad )
  (from: 07/29/2006 until: 06/26/2007)
Jozef Kvaššay
Amount of investment: 35 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 35 000 Sk
  (from: 06/27/2007 until: 01/18/2010)
Ing. Miroslav Behro
( peňažný vklad )
  (from: 11/30/1999 until: 07/28/2006)
Ing. Miroslav Behro
( peňažný vklad )
  (from: 07/29/2006 until: 06/26/2007)
Ing. Miroslav Behro
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 06/27/2007 until: 01/18/2010)
Ing. Ján Lagiň
( peňažný vklad )
( nepeňažný vklad )
  (from: 05/25/2004 until: 07/28/2006)
Ing. Ján Lagiň
Amount of investment: 5 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 5 000 Sk
Amount of investment: 25 000 * ( nepeňažný vklad ) Paid up: 25 000 *
  (from: 07/29/2006 until: 01/18/2010)
Ing. Anton Híreš
Amount of investment: 996 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 996 EUR
  (from: 01/19/2010 until: 06/23/2010)
Ing. Imrich Juríček
Amount of investment: 1 162 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 162 EUR
  (from: 01/19/2010 until: 06/23/2010)
RNDr. Ľubica Žernovičová
Amount of investment: 1 162 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 162 EUR
  (from: 01/19/2010 until: 06/23/2010)
Ing. Jana Húževková
Amount of investment: 1 162 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 162 EUR
  (from: 01/19/2010 until: 06/23/2010)
Jozef Kvaššay
Amount of investment: 1 162 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 162 EUR
  (from: 01/19/2010 until: 06/23/2010)
Ing. Miroslav Behro
Amount of investment: 996 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 996 EUR
  (from: 01/19/2010 until: 06/23/2010)
Ing. Ján Lagiň
Amount of investment: 996 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 996 EUR
  (from: 01/19/2010 until: 06/23/2010)
Ing. Miroslav Behro
Amount of investment: 1 609 EUR Paid up: 1 609 EUR
  (from: 06/24/2010 until: 02/12/2018)
Ing. Ján Lagiň
Amount of investment: 1 609 EUR Paid up: 1 609 EUR
  (from: 06/24/2010 until: 02/12/2018)
Ing. Juraj Lučivjanský
Amount of investment: 1 200 EUR Paid up: 1 200 EUR
  (from: 06/24/2010 until: 02/12/2018)
Ing. arch. Róbert Šaradin
Amount of investment: 1 200 EUR Paid up: 1 200 EUR
  (from: 04/10/2013 until: 02/12/2018)
Management body: 
konatelia
  (from: 09/16/1992)
Ing. Miroslav Behro
Dolný Moštenec 269
Považská Bystrica 017 01
From: 03/05/1999
  (from: 06/27/2007)
Jozef Kvaššay
Zemiansky Kvašov 53
Považská Bystrica 017 01
From: 03/05/1999
  (from: 06/27/2007)
Ing. Ján Lagiň
336
Prečín 018 15
From: 12/19/2001
  (from: 07/29/2006)
Ing. Miroslav Behro
Šoltésovej 1655/155
Považská Bystrica
  (from: 11/30/1999 until: 05/24/2004)
Ing. Miroslav Behro
Šoltésovej 1655/155
Považská Bystrica
From: 03/05/1999
  (from: 05/25/2004 until: 07/28/2006)
Ing. Miroslav Behro
Šoltésovej 1655/155
Považská Bystrica
From: 03/05/1999
  (from: 07/29/2006 until: 06/26/2007)
Jozef H ú ž e v k a
Gottwaldova 1169/8
Púchov
  (from: 09/16/1992 until: 11/29/1999)
Ing. Milan J a n č o
Stred 71/66
Považská Bystrica
  (from: 09/16/1992 until: 11/29/1999)
Ing. Imrich J u r í č e k
Hliníky 703/16
Považská Bystrica
  (from: 09/16/1992 until: 11/29/1999)
Ing. Imrich Juríček
Hliníky 703/16
Považská Bystrica
  (from: 11/30/1999 until: 05/24/2004)
Ing. Imrich Juríček
Hliníky 703/16
Považská Bystrica
From: 03/05/1999
  (from: 05/25/2004 until: 07/28/2006)
Ing. Imrich Juríček
Hliníky 703/16
Považská Bystrica
From: 03/05/1999
  (from: 07/29/2006 until: 04/09/2013)
Ing. Imrich Juríček
Hliníky 703/16
Považská Bystrica
From: 03/05/1999 Until: 03/20/2013
  (from: 04/10/2013 until: 04/09/2013)
Jozef Kvaššay
Pribinova 971/26-3
Považská Bystrica
  (from: 11/30/1999 until: 05/24/2004)
Jozef Kvaššay
Pribinova 971/26-3
Považská Bystrica
From: 03/05/1999
  (from: 05/25/2004 until: 07/28/2006)
Jozef Kvaššay
Pribinova 971/26-3
Považská Bystrica
From: 03/05/1999
  (from: 07/29/2006 until: 06/26/2007)
Ing. Ján Lagiň
336
Prečín 018 15
From: 12/19/2001
  (from: 05/25/2004 until: 07/28/2006)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 09/16/1992)
Capital: 
8 836 EUR Paid up: 8 836 EUR
  (from: 04/10/2013)
7 636 EUR Paid up: 7 636 EUR
  (from: 01/19/2010 until: 04/09/2013)
230 000 Sk Paid up: 230 000 Sk
  (from: 05/25/2004 until: 01/18/2010)
200 000 Sk
  (from: 07/03/1998 until: 05/24/2004)
140 000 Sk
  (from: 09/16/1992 until: 07/02/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.9.1992 podľa § 105 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
  (from: 09/16/1992)
Na základe rozhodnutí valných zhromaždení zo dňa 29.10.1996 a 24.03.1998 bol prijatý dodatok k spoločenskej zmluve.
  (from: 07/03/1998)
Na základe rozhodnutia z valného zhromaždenia zo dňa 05.03.1999 bol prijatý dodatok k spoločenskej zmluve.
  (from: 11/30/1999)
Valné zhromaždenie dňa 19.12.2001 schválilo zmeny spoločenskej zmluvy - dodatok zo dňa 17.12.2002. Valné zhromaždenie dňa 12.12.2003 schválilo zmeny spoločenskej zmluvy - dodatok zo dňa 14.05.2004.
  (from: 05/25/2004)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person