Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  410/N

Business name: 
PRODUKTA, spol. s r.o.
  (from: 07/08/1994 until: 12/12/2001)
Registered seat: 
Drážovská 4
Nitra 949 01
  (from: 04/02/1998 until: 12/12/2001)
Novozámocká 1
Nitra 949 01
  (from: 03/13/1997 until: 04/01/1998)
Na Priehon 50
Nitra 949 01
  (from: 07/08/1994 until: 03/12/1997)
Identification number (IČO): 
34 104 518
  (from: 07/08/1994)
Date of entry: 
07/08/1994
  (from: 07/08/1994)
Person dissolved from: 
13. 12. 2001
  (from: 12/13/2001)
Date of deletion: 
12/13/2001
  (from: 12/13/2001)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/08/1994)
Objects of the company: 
výroba hotových jedál a polotovarov
  (from: 07/08/1994 until: 12/12/2001)
výroba ovocno-obilných výživ
  (from: 07/08/1994 until: 12/12/2001)
sprostredkovanie obchodu s potravinami, nápojmi a tabakom
  (from: 07/08/1994 until: 12/12/2001)
veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
  (from: 07/08/1994 until: 12/12/2001)
maloobchod so zmiešaným tovarom hlavne potravinami, nápojmi, tabakom
  (from: 07/08/1994 until: 12/12/2001)
sprostredkovanie obchodu s priemyselným tovarom
  (from: 07/08/1994 until: 12/12/2001)
veľkoobchod s priemyselným tovarom
  (from: 07/08/1994 until: 12/12/2001)
veľkoobchod s drevom a stavebnými materiálmi
  (from: 07/08/1994 until: 12/12/2001)
sprostredkovanie obchodu so strojmi
  (from: 07/08/1994 until: 12/12/2001)
veľkoobchod so strojmi
  (from: 07/08/1994 until: 12/12/2001)
maloobchod so strojmi
  (from: 07/08/1994 until: 12/12/2001)
realitná agentúra
  (from: 07/08/1994 until: 12/12/2001)
nákup a predaj nehnuteľností
  (from: 07/08/1994 until: 12/12/2001)
podnikateľské poradenstvo v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva
  (from: 07/08/1994 until: 12/12/2001)
leasing spojený s financovaním
  (from: 03/13/1997 until: 12/12/2001)
cestná nákladná doprava
  (from: 04/02/1998 until: 12/12/2001)
Partners: 
Ing. Jozef Buranský
Rázusová 48
Nitra
Slovak Republic
  (from: 07/08/1994 until: 09/26/1996)
Ing. Branislav Hodúl
Hlboká 31
Nitra
Slovak Republic
  (from: 07/08/1994 until: 09/26/1996)
Ing. Jozef Krč
Chabenecká 3
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 09/27/1996 until: 04/01/1998)
prom. právnik Štefan Lišiak
Sásovská 9
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 07/08/1994 until: 09/26/1996)
Ing. Viktor Magic
M.R. Štefánika 7
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 09/27/1996 until: 04/01/1998)
Ing. Miroslav Novotný
Družstevná 8
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 07/08/1994 until: 09/26/1996)
Ing. Viliam Pupák
Inovecká 34
Nitra
Slovak Republic
  (from: 07/08/1994 until: 09/26/1996)
Ing. Viliam Šindler
Za humnami 47
Nitra
Slovak Republic
  (from: 10/21/1998 until: 12/12/2001)
Ing. Viliam Šindler
Za humnami 47
Nitra
Slovak Republic
  (from: 04/02/1998 until: 10/20/1998)
Ing. Viliam Šindler
Za humnami 47
Nitra
Slovak Republic
  (from: 09/27/1996 until: 04/01/1998)
JUDr. Jaroslav Veis
Lipová 5
Nitra
Slovak Republic
  (from: 07/08/1994 until: 09/26/1996)
Ing. Viera Kurucová
residence in the Slovak Republic :
1819
Štefanovičová
  (from: 07/08/1994 until: 09/26/1996)
Contribution of each member: 
Ing. Jozef Buranský
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 07/08/1994 until: 09/26/1996)
Ing. Miroslav Novotný
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 07/08/1994 until: 09/26/1996)
prom. právnik Štefan Lišiak
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 07/08/1994 until: 09/26/1996)
Ing. Branislav Hodúl
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 07/08/1994 until: 09/26/1996)
Ing. Viera Kurucová
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 07/08/1994 until: 09/26/1996)
Ing. Viliam Pupák
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 07/08/1994 until: 09/26/1996)
JUDr. Jaroslav Veis
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 07/08/1994 until: 09/26/1996)
Ing. Jozef Krč
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 09/27/1996 until: 04/01/1998)
Ing. Viktor Magic
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 09/27/1996 until: 04/01/1998)
Ing. Viliam Šindler
Amount of investment: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 60 000 Sk
  (from: 09/27/1996 until: 04/01/1998)
Ing. Viliam Šindler
Amount of investment: 140 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 140 000 Sk
  (from: 04/02/1998 until: 10/20/1998)
Ing. Viliam Šindler
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/21/1998 until: 12/12/2001)
Management body: 
konatelia
  (from: 09/27/1996 until: 12/12/2001)
Individual managing director
  (from: 09/19/1994 until: 09/26/1996)
Individual managing director
  (from: 07/08/1994 until: 09/18/1994)
Ing. Jozef Buranský
Rázusová 48
Nitra
  (from: 07/08/1994 until: 09/18/1994)
Ing. Branislav Hodúl
Hlboká 31
Nitra
  (from: 07/08/1994 until: 09/18/1994)
Ing. Ján Ilavský , CSc.
Bartfayho 14
Nitra
  (from: 09/27/1996 until: 04/01/1998)
prom. právnik Štefan Lišiak
Sásovská 9
Banská Bystrica
  (from: 07/08/1994 until: 09/18/1994)
JUDr. Ján Marčok
Kuzmányho 4
Lučenec
  (from: 09/27/1996 until: 04/01/1998)
Ing. Miroslav Novotný
Družstevná 8
Banská Bystrica
  (from: 07/08/1994 until: 09/18/1994)
Ing. Viliam Pupák
Inovecká 34
Nitra 949 01
  (from: 07/08/1994 until: 09/26/1996)
Ing. Viliam Šindler
Za humnami 47
Nitra
  (from: 04/02/1998 until: 12/12/2001)
Viera Šindlerová
Za humnami 47
Nitra
  (from: 04/02/1998 until: 12/12/2001)
JUDr. Jaroslav Veis
Lipová 5
Nitra
  (from: 07/08/1994 until: 09/18/1994)
Ing. Viera Kurucová
residence in the Slovak Republic :
1819
Štefanovičová
  (from: 07/08/1994 until: 09/18/1994)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne.
  (from: 09/27/1996 until: 12/12/2001)
Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 09/19/1994 until: 09/26/1996)
Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
  (from: 07/08/1994 until: 09/18/1994)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 10/21/1998 until: 12/12/2001)
140 000 Sk
  (from: 07/08/1994 until: 10/20/1998)
Other legal facts: 
Valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo dňa 31.7.2000 o zlúčení spoločnosti s obchodnou spoločnosťou MYTUS, spol. s r.o. podľa § 69 ods. 1,3 ObZ. Z obchodného registra Okresného súdu v Nitre, odd. Sro, vl. č. 410/N sa v y m a z á v a obchodná spoločnosť PRODUKTA, spol. s r.o., IČO: 34 104 518, so sídlom: Drážovská 4, Nitra dňom 13.12.2001. Všetky práva i záväzky preberá MYTUS, spol. s r.o., IČO: 34 129 171, so sídlom: Hraničná 5, Nitra, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, odd. Sro, vl. č. 1735/N.
  (from: 12/13/2001)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou dňa 2.11.1993 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 1.7.1994 podľa § 56 - 75 a § 105 - 153 Obchodného zákonníka č. 513/ 1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 1151
  (from: 07/08/1994 until: 12/12/2001)
Zmluva o prevode obchodných podielov zo dňa 19.09.1996. Stary spis: S.r.o. 1151
  (from: 09/27/1996 until: 12/12/2001)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 19.11.1996.
  (from: 03/13/1997 until: 12/12/2001)
Spoločenská zmluva bola zmenená dodatkom zo dňa 13.01.1998 (sídlo spoločnosti bolo zmenené z Novozámocká 1, Nitra na Drážovská 4, Nitra).
  (from: 04/02/1998 until: 12/12/2001)
Dodatkom zo dňa 27.4.1998 bola spoločenská zmluva daná do súladu so zák. č. 11/1998 Z.z..
  (from: 10/21/1998 until: 12/12/2001)
Date of updating data in databases:  07/23/2024
Date of extract :  07/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person