Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  865/B

Business name: 
DANUBIASERVICE, a.s.
  (from: 10/15/1996)
Registered seat: 
Rožňavská 30
Bratislava 821 04
  (from: 08/16/1999)
Identification number (IČO): 
31 397 549
  (from: 06/29/1995)
Date of entry: 
06/29/1995
  (from: 06/29/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/29/1995)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 06/29/1995)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 06/29/1995)
vydavateľská činnosť
  (from: 06/29/1995)
prenájom priemyselného tovaru
  (from: 06/29/1995)
nákup, predaj a sprostredkovanie nehnuteľností
  (from: 06/29/1995)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 06/29/1995)
predaj a údržba a oprava motorových vozidiel, motorových olejov, mazadiel
  (from: 11/04/1996)
údržba dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 11/04/1996)
oprava karosérií
  (from: 11/04/1996)
predaj súčiastok a príslušenstva motorových vozidiel
  (from: 11/04/1996)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 11/04/1996)
prenájom iných dopravných zariadení
  (from: 11/04/1996)
montáž, opravy a kontroly plynového zariadenia pohonu motorových vozidiel a ich plnenie
  (from: 11/04/1996)
pohostinská činnosť
  (from: 02/08/2002)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb, obstarávateľské služby
  (from: 07/12/2005)
prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti), v rozsahu predaj, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
  (from: 03/13/2007)
činnosť podriadeného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia
  (from: 09/07/2011)
činnosť viazaného finančného agenta v sektore poskytovania úverov
  (from: 09/07/2011)
skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  (from: 03/02/2019)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/10/1997)
Ing. Peter Lukeš - predseda predstavenstva
Tichá 28
Bratislava 811 02
From: 09/09/2019
  (from: 10/11/2019)
Miroslav Malata - člen predstavenstva
Čerešňová 1454/1B
Chorvátsky Grob 900 25
From: 09/09/2019
  (from: 10/11/2019)
Ing. Ľuboš Obetko - podpredseda predstavenstva
Záhradná 529
Rovinka 900 41
From: 09/09/2019
  (from: 10/11/2019)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, k svojim menám a funkciám pripoja podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/12/2005)
Capital: 
46 314 EUR Paid up: 46 314 EUR
  (from: 07/22/2009)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 332 EUR
  (from: 07/22/2009)
Number of shares: 79
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 166 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie na meno možno previesť len na akcinárov spoločnosti. Ak žiadny z akcionárov ponuku na prevod akcií neprijme, možno ich len so súhlasom valného zhromaždenia previesť na inú osobu.
  (from: 07/22/2009)
Stockholder: 
T.O.P. HOLDING, a.s.
Rožňavská 30
Bratislava 821 04
  (from: 10/23/2010)
Supervisory board: 
JUDr. Michal Lazar
Strmý vŕšok 8173/173
Bratislava 841 06
From: 09/09/2019
  (from: 10/11/2019)
Tomáš Lukeš
Šulekova 13
Bratislava 811 03
From: 09/09/2019
  (from: 10/11/2019)
JUDr. Martin Rehák
Stanekova 21
Bratislava 841 03
From: 09/09/2019
  (from: 10/11/2019)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 19.6.1995 v zmysle ust. §§ 154 - 220 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 1442
  (from: 06/29/1995)
Osvedčenie o mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 7.10.1996 vo forme notárskej zápisnice N 246/96, Nz 249/96 spísanej notárkou Tatianou Schweighoferovou. Zmena obchodného mena - pôvodné FLAGLER a.s. Stary spis: Sa 1442
  (from: 10/15/1996)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 256/96, Nz 258/96 zo dňa 21.10.1996 na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1442
  (from: 11/04/1996)
Notárska zápisnica č. N 1/97, Nz 1/97 zo dňa 7.1.1997 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Notárska zápisnica č. N 127/97, Nz 126/97 zo dňa 30.4.1997, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.4.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Zápisnica z predstavenstva konaného dňa 29.4.1997. Notárska zápisnica č. N 147/97, Nz 146/97 zo dňa 21.5.1997. Stary spis: Sa 1442
  (from: 05/22/1997)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 30.5.1997 pod č. N 161/97, Nz 160/97, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1442
  (from: 06/10/1997)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 30.12.1998. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 30.11.1998.
  (from: 01/18/1999)
Zápisnica z predstavenstva dňa 23.7.1999
  (from: 08/16/1999)
Stanovy spoločnosti
  (from: 02/08/2000)
Notárska zápisnica č. N 57/02, Nz 57/02 zo dňa 31.1.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov predstavenstva a zmene stanov.
  (from: 02/08/2002)
Zánik funkcie člena predstavenstva Horsta Vilčeka dňa 26.7.2004.
  (from: 03/12/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená formou notárskej zápisnice N 273/2005, Nz 28810/2005 zo dňa 14.6.2005- schválenie zmeny stanov, zníženie základného imania spoločnosti, voľba nových členov predstavenstva a dozornej rady.
  (from: 07/12/2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.02.2007.
  (from: 03/13/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.6.2009.
  (from: 07/24/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.06.2011. Notárska zápisnica č. N 461/2011, Nz 25841/2011, NCRls 26550/2011 zo dňa 14.07.2011.
  (from: 09/07/2011)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.09.2015
  (from: 10/08/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.05.2017
  (from: 07/11/2017)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.02.2019. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 54/2019, Nz 4472/2019, NCRls 4585/2019 zo dňa 13.02.2019.
  (from: 03/02/2019)
Date of updating data in databases:  06/23/2021
Date of extract :  06/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person