Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  869/B

Business name: 
Nákladná automobilová doprava 802 a.s. v skratke NAD 802 a.s. v likvidácii
  (from: 12/28/2004 until: 11/25/2005)
Nákladná automobilová doprava 802 a.s. v skratke NAD 802 a.s.
  (from: 07/16/1999 until: 12/27/2004)
Nákladná automobilová doprava 802 a.s.
  (from: 06/30/1995 until: 07/15/1999)
Registered seat: 
Hraničná 22
Bratislava 827 42
  (from: 06/30/1995 until: 11/25/2005)
Identification number (IČO): 
31 397 697
  (from: 06/30/1995)
Date of entry: 
07/01/1995
  (from: 06/30/1995)
Date of deletion: 
11/26/2005
  (from: 11/26/2005)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 11/26/2005)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/30/1995)
Objects of the company: 
cestná nákladná doprava
  (from: 06/30/1995 until: 11/25/2005)
verejná cestná hromadná doprava osobná - nepravidelná
  (from: 06/30/1995 until: 11/25/2005)
nákladná taxislužba
  (from: 06/30/1995 until: 11/25/2005)
vnútroštátne zasielateľstvo
  (from: 06/30/1995 until: 11/25/2005)
výroba kovov a kovových výrobkov
  (from: 06/30/1995 until: 11/25/2005)
výroba motorových a ostatných motorových dopravných prostriedkov
  (from: 06/30/1995 until: 11/25/2005)
vulkanizácia
  (from: 06/30/1995 until: 11/25/2005)
výroba a opravy ostatných motorových dopravných prostriedkov
  (from: 06/30/1995 until: 11/25/2005)
poradenská služba v oblasti kancelárskej a reprodukčnej elektroniky, výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky, meracej a regulačnej techniky, elektronických zariadení na spracovanie dát a ostatnej elektroniky
  (from: 06/30/1995 until: 11/25/2005)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 06/30/1995 until: 11/25/2005)
poskytovanie softwaru /predaj hotových programov na spracovanie dát/
  (from: 06/30/1995 until: 11/25/2005)
školiaca činnosť
  (from: 06/30/1995 until: 11/25/2005)
vyučovanie vedenia motorových vozidiel
  (from: 06/30/1995 until: 11/25/2005)
školiaca činnosť a kurzy
  (from: 06/30/1995 until: 11/25/2005)
prenájom hnuteľných vecí, najmä kancelárskych strojov a zariadení na spracovanie dát a iných strojov a prístrojov
  (from: 06/30/1995 until: 11/25/2005)
prenájom nehnuteľností a poskytovanie iných než základných služieb s prenájmom spojených-správa budov
  (from: 06/30/1995 until: 11/25/2005)
veľkoobchod so spotrebným tovarom, sprostredkovanie obchodu
  (from: 06/30/1995 until: 11/25/2005)
veľkoobchod a maloobchod, nákup a predaj tovaru /najmä dopravných prostriedkov, základných prostriedkov, náhradných dielov, železiarského tovaru, farieb, pohonných hmôt, mazív a olejov, spotrebného tovaru a priemyselných výrobkov, stavebného materiálu, reexpedícia štrkopieskov a kameňa/ okrem prípadov, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
  (from: 06/30/1995 until: 11/25/2005)
poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu v colnom konaní
  (from: 09/16/1997 until: 11/25/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/22/2004 until: 11/25/2005)
Managing board
  (from: 06/30/1995 until: 04/21/2004)
Ing. Richard Berg
Vyšehradská 3013/23
Bratislava
  (from: 10/19/2001 until: 05/06/2002)
Ľubomír Blažíček
Teplická 15
Bratislava
  (from: 07/16/1999 until: 09/10/2002)
Alena Borisová
Lehnice 517
Lehnice
From: 07/24/2002
  (from: 09/11/2002 until: 04/21/2004)
Alena Borisová
Lehnice 517
Lehnice
From: 07/24/2002 Until: 02/12/2004
  (from: 04/22/2004 until: 04/21/2004)
Mgr. Maroš Černák - člen
Jégeho 3
Bratislava 821 08
  (from: 06/19/1996 until: 07/15/1999)
Rastislav Hajnala - člen
Koceľova 25
Bratislava 821 08
  (from: 06/19/1996 until: 07/15/1999)
Ing. Jaroslav Chrastecký
Topoľčianska 21
Bratislava
  (from: 07/16/1999 until: 01/13/2003)
Ing. Jaroslav Chrastecký - člen
Topoľčianska 21
Bratislava 851 05
  (from: 06/30/1995 until: 06/18/1996)
Ing. Ľubomír Jánoš - člen
Bancíkova 3
Bratislava 821 03
  (from: 06/30/1995 until: 06/18/1996)
Ing. Branislav Jurčišin
Mošovského 11
Bratislava
  (from: 07/16/1999 until: 09/10/2002)
Ing. Tibor Molnár
Krížna 5
Šamorín
From: 10/01/2002
  (from: 01/14/2003 until: 04/21/2004)
Ing. Tibor Molnár
Krížna 5
Šamorín
From: 10/01/2002 Until: 02/12/2004
  (from: 04/22/2004 until: 04/21/2004)
Ing. Peter Ondroušek
Cabanova 24
Bratislava
  (from: 07/16/1999 until: 09/18/2000)
Ing. Ľubomír Pekár - člen
Vlastenecké nám. 9
Bratislava 851 01
  (from: 06/19/1996 until: 07/15/1999)
Ing. Ľubica Petrová
Vajnorská 67
Bratislava
From: 07/24/2002
  (from: 09/11/2002 until: 04/21/2004)
Ing. Ľubica Petrová
Vajnorská 67
Bratislava
From: 07/24/2002 Until: 02/12/2004
  (from: 04/22/2004 until: 04/21/2004)
Ing. Peter Pochaba - člen
Na stráni 10
Bratislava 811 04
  (from: 10/14/1998 until: 07/15/1999)
dpt. Karol Putera - člen
Tajovského 13
Bernolákovo 900 27
  (from: 06/30/1995 until: 10/13/1998)
Ing. Jozef Toman
Hájniky 8
Svätý Jur 900 21
From: 02/12/2004
  (from: 04/22/2004 until: 11/25/2005)
Rozália Vrábelová - člen
Studenohorská 45
Bratislava 841 03
  (from: 06/30/1995 until: 06/18/1996)
Ing. Bronislav Weigl
Jasovská 43
Bratislava
  (from: 07/16/1999 until: 05/06/2002)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosi je oprávnený predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, mene a funkcii, podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 04/22/2004 until: 11/25/2005)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkiám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 06/30/1995 until: 04/21/2004)
Capital: 
182 501 000 Sk
  (from: 06/30/1995 until: 11/25/2005)
Shares: 
Number of shares: 182501
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/25/2000 until: 11/25/2005)
Number of shares: 182501
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/30/1995 until: 07/24/2000)
Supervisory board: 
MUDr. Katarína Abrahámová
Romanova 40
Bratislava 851 03
  (from: 10/14/1998 until: 07/15/1999)
Ing. Richard Berg
Vyšehradská 3013/23
Bratislava
  (from: 07/16/1999 until: 10/18/2001)
JUDr. Emil Boris
517
Lehnice 930 37
From: 05/15/2002
  (from: 08/07/2002 until: 04/21/2004)
JUDr. Emil Boris
517
Lehnice 930 37
From: 05/15/2002 Until: 02/12/2004
  (from: 04/22/2004 until: 04/21/2004)
Ing. Vladimír Dvořáček - člen
Koprivnická 11
Bratislava 841 01
  (from: 10/14/1998 until: 07/15/1999)
Viera Fedičová
Markova 9
Bratislava
  (from: 07/16/1999 until: 08/06/2002)
Ján Funcík
Ševčenkova 26
Bratislava 851 01
From: 06/20/2003
  (from: 12/01/2003 until: 04/21/2004)
Ján Funcík
Ševčenkova 26
Bratislava 851 01
From: 06/20/2003 Until: 02/12/2004
  (from: 04/22/2004 until: 04/21/2004)
Ján Funcík - člen
Ševčenkova 26
Bratislava 851 01
  (from: 06/30/1995 until: 09/18/2000)
Ing. Tibor Hajnala , CSc. - člen
Lietavská 5
Bratislava 851 06
  (from: 10/14/1998 until: 07/15/1999)
Ing. Branislav Jurčišin
Mošovského 11
Bratislava 811 03
  (from: 06/30/1995 until: 07/15/1999)
Ing. Dagmar Matějíčková
Dunajská 64
Spišská Nová Ves
  (from: 07/16/1999 until: 08/06/2002)
Štefan Micheler
Hraničiarska 664
Vysoká pri Morave 900 66
  (from: 09/19/2000 until: 08/06/2002)
Štefan Micheler
Hraničiarska 664
Vysoká pri Morave 900 66
Until: 06/20/2003
  (from: 08/07/2002 until: 11/30/2003)
Ing. Roman Mišúth
Mamateyova 30
Bratislava
  (from: 07/16/1999 until: 08/06/2002)
Jaroslav Popluhár - člen
Bratislavská 40
Pezinok 902 01
  (from: 06/30/1995 until: 10/13/1998)
Ing. František Rapant - člen
Rovníková 14
Bratislava 821 02
  (from: 06/30/1995 until: 10/13/1998)
JUDr. Anton Schindler
Romanova 40
Bratislava 851 03
  (from: 10/14/1998 until: 07/15/1999)
Juraj Sucha
Černyševského 1
Bratislava 851 04
  (from: 09/19/2000 until: 08/06/2002)
doc.PhDr. Nadežda Ševcová , CSc. - člen
Timravina 10
Bratislava 811 06
  (from: 06/30/1995 until: 10/13/1998)
Mgr. Alena Široká
Beniakova 5
Bratislava
  (from: 10/19/2001 until: 08/06/2002)
Ing. Richard Volek - člen
Herlianska 36
Bratislava 821 02
  (from: 06/30/1995 until: 10/13/1998)
JUDr. Mária Greňová
Nábrežná 16
Nové Zámky 940 73
From: 05/15/2002
  (from: 08/07/2002 until: 11/25/2005)
Ing. Andrea Nagyová
Malá 1899/21
Hurbanovo 947 01
From: 02/12/2004
  (from: 04/22/2004 until: 11/25/2005)
Linda Gašparovičová
Dlhá 1326/58
Stupava
From: 02/12/2004
  (from: 04/22/2004 until: 11/25/2005)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 12/15/2004
Dňa 15.12.2004 rozhodlo valné zhromaždenie spoločnosti o zrušení spoločnosti s likvidáciou ku dňu 15.12.2004 a o vymenovaní likvidátora spoločnosti; N 716/2004, Nz 91122/2004.
  (from: 11/26/2005)
Date of entry into voluntary liquidation: 12/15/2004
Dňa 15.12.2004 rozhodlo valné zhromaždenie spoločnosti o zrušení spoločnosti s likvidáciou ku dňu 15.12.2004 a o vymenovaní likvidátora spoločnosti; N 716/2004, Nz 91122/2004.
  (from: 12/28/2004 until: 11/25/2005)
 Liquidators:
Ing. Jozef Toman
Hájniky 8
Svätý Jur 900 21
From: 12/15/2004 Until: 11/26/2005
  (from: 12/28/2004)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Konať v mene spoločnosti je oprávnený likvidátor samostatne. Podpisovanie za spoločnosť vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, mene a funkcii, pripojí svoj podpis.
  (from: 12/28/2004)
Date of completion of voluntary liquidation: 09/23/2005
Konečná správa likvidátora zo dňa 24. 10. 2005, súhlas valného zhromaždenia zo dňa 24. 10. 2005, súhlas správcu dane zo dňa 10. 10. 2005.
  (from: 11/26/2005)
Other legal facts: 
Na základe súhlasu správcu dane – Daňového úradu Bratislava II zo dňa 10. 10. 2005, na základe konečnej správy o priebehu likvidácie zo dňa 24. 10. 2005 vypracovanej likvidátorom Ing. Jozefom Tomanom a jej odsúhlasením valným zhromaždením spoločnosti dňa 24. 10. 2005, sa spoločnosť Nákladná automobilová doprava 802 a.s. v skratke NAD 802 a.s. v likvidácii, so sídlom Hraničná 22, 827 42 Bratislava, IČO: 31 397 697, zapísaná v obchodnom registri odd. Sa, vložka č. 869/B vymazáva dňom 26. 11. 2005 z obchodného registra v celom rozsahu.
  (from: 11/26/2005)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 6.4.1995 v súlade so zak.513/91 Zb.na základe rozhodnutia ministra dopravy, spojov a verejnych prác č.22/95 zo dňa 6.4.1995 ktorým bol zrušený bez likvidácie štátny podnik Nákladná automobilová doprava 802, Bratislava v súlade s ustanovením zákona 92/91 Zb. a 127/94 Zz. Všetky práva, záväzky a majetok zrušeného štátneho podniku prechádzajú na akciovú spoločnosť. Stary spis: Sa 1446
  (from: 06/30/1995 until: 11/25/2005)
Zápisnica z V. mimoriadného zasadnutia dozornej rady konaného dňa 28.12.1995. Stary spis: Sa 1446
  (from: 06/19/1996 until: 11/25/2005)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 27.8.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 85/97, Nz 83/97. Stary spis: Sa 1446
  (from: 09/16/1997 until: 11/25/2005)
Notárska zápisnica N 124/97, Nz 120/97 spísaná dňa 27.6.1997 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená personálna zmena v dozornej rade. Notárska zápisnica N349/97, Nz 348/97 spísaná dňa 31.10.1997 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade.
  (from: 10/14/1998 until: 11/25/2005)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 31.5.1999, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. n 587/99, Nz 577/99
  (from: 07/16/1999 until: 11/25/2005)
Zmena stanov- úplne nové znenie schválená mimoriadným valným zhromaždením dňa 22.3.2000 priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č.N 103/2000 Nz 103/2000
  (from: 07/25/2000 until: 11/25/2005)
Zasadnutie riadneho valného zhromaždenia dňa 30.6.2000.
  (from: 09/19/2000 until: 11/25/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.6.2001.
  (from: 10/19/2001 until: 11/25/2005)
Zápis z riadneho zasadania prestavenstva konaného dňa 20.12.2001. Zánik funkcie členov predstavenstva: Ing. Richard Berg a Ing. Bronislav Weigl dňa 21.12.2001.
  (from: 05/07/2002 until: 11/25/2005)
Notárska zápisnica č. Nz 175/2002 zo dňa 15. 5. 2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schálená zmena stanov. Ing. Roman Mišúth, deň zániku funkcie: 15. 5. 2002. Ing. Dagmar Matějíčková, deň zániku funkcie: 15. 5. 2002. Viera Fedičová, deň zániku funkcie: 15. 5. 2002. Juraj Sucha, deň zániku funkcie: 15. 5. 2002. Mgr. Alena Široká, deň zániku funkcie: 15. 5. 2002.
  (from: 08/07/2002 until: 11/25/2005)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 23. 7. 2002. Ing. Branislav Jurčišin, deň zániku funkcie: 24. 7. 2002. Ľubomír Blažíček, deň zániku funkcie: 24. 7. 2002.
  (from: 09/11/2002 until: 11/25/2005)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 9Kv 2/02 zo dňa 3.12.2002 bolo vyrovnanie na návrh dlžníka: Nákladná automobilová doprava 802 a.s. v skratke NAD 802 a.s., so sídlom Hraničná 22, 827 42 Bratislava, IČO: 31 397 697. Za vyrovnacieho správcu bola ustanovená JUDr.Andrea Turnerová, AK Saratovská 1/A, 841 01 Bratislava.
  (from: 01/13/2003 until: 11/25/2005)
Ing.Jaroslav Chrastecký, deň zániku funkcie: 1.10.2002. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 1.10.2002.
  (from: 01/14/2003 until: 11/25/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 20.6.2003. Funkcia člena dozornej rady Š. Michelera zaniká dňa 20.6.2003.
  (from: 12/01/2003 until: 11/25/2005)
Uznesením č.k. 9 Kv 2/02 zo dňa 16.1.2004 Krajský súd v Bratislave vyhlásil vyrovnanie voči dlžníkovi Nákladná automobilová doprava 802, a.s. za skončené.
  (from: 04/15/2004 until: 11/25/2005)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 12.02.2004. Notárska zápisnica N 63/04, Nz 12105/04 spísaná dňa 12.02.2004 notárom JUDr. Wiegerovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhomraždenia na ktorom bola schválená zmena stanov, zmena v orgánoch spoločnosti. Funkcia členov predstavenstva A. Borisovej, Ing. Ľ. Petrovej, Ing. T. Molnára sa končí dňom 12.02.2004. Funkcia členov dozornej rady JUDr. E. Borisa a J. Funcíka sa končí dňom 12.02.2004.
  (from: 04/22/2004 until: 11/25/2005)
Date of updating data in databases:  01/20/2022
Date of extract :  01/22/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person