Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  885/B

Business name: 
Yotta Trade, a.s.
  (from: 01/26/1999)
Registered seat: 
Krajná 86
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
  (from: 06/08/2017)
Identification number (IČO): 
31 399 240
  (from: 07/27/1995)
Date of entry: 
07/27/1995
  (from: 07/27/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/27/1995)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/27/1995)
kúpa a predaj tovaru iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/27/1995)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 07/27/1995)
prevádzka malých plavidiel
  (from: 06/13/2002)
sprostredkovanie prenájmu rekreačných plavidiel
  (from: 06/13/2002)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 04/27/2005)
prenájom plavidiel
  (from: 04/27/2005)
administratívne práce
  (from: 04/27/2005)
príprava a organizácia školení
  (from: 04/27/2005)
digitalizácia dát
  (from: 04/27/2005)
činnosť autorizovaného architekta
  (from: 12/19/2014)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 12/19/2014)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľnosti (realitná činnosť)
  (from: 12/19/2014)
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 09/24/2016)
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 09/24/2016)
Výroba piva a sladu
  (from: 10/08/2016)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 10/25/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/27/1995)
Matej Sabol , M.A. - Vice-chairman of the Board of Directors
Grösslingova 31
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
From: 04/20/2021
  (from: 05/06/2021)
Ing. arch. Juraj Husár - Member of the Board of Directors
Košická 4980/12
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
From: 04/20/2021
  (from: 05/06/2021)
Patrik Purgiňa - Member of the Board of Directors
Ulica Jána Bottu 7863/29C
Trnava 917 01
From: 04/20/2021
  (from: 05/06/2021)
Ing. Martin Paško - Chairman of the Board of Directors
Rázusova 2
Kežmarok 060 01
From: 04/20/2021
  (from: 05/06/2021)
Acting in the name of the company: 
Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 05/06/2021)
Capital: 
200 000 EUR Paid up: 200 000 EUR
  (from: 02/03/2021)
Shares: 
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti o udelenie tohto súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a určenie orgánu spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení tohto súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. stanov spoločnosti.
  (from: 05/06/2021)
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 16 680 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti o udelenie tohto súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a určenie orgánu spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení tohto súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. stanov spoločnosti.
  (from: 05/06/2021)
Supervisory board: 
Ing. Zdenek Kopáčik - predseda dozornej rady
Novosvetská 24
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
From: 04/20/2021
  (from: 05/06/2021)
Ing. Miloš Kopec - podpredseda dozornej rady
Gabčíkova 10
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 04/20/2021
  (from: 05/06/2021)
Ing. Alexandra Broszová - člen dozornej rady
Pod agátmi 14664/3
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
From: 04/20/2021
  (from: 05/06/2021)
Rastislav Víglaský - člen dozornej rady
Tbiliská 7630/27
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
From: 04/20/2021
  (from: 05/06/2021)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica Nz 221/95 zo dňa 13.7.1995 o zápise spoločnosti a stanovy akciovej spoločnosti v zmysle zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 1462
  (from: 07/27/1995)
Notárska zápisnica N 172/97, Nz 171/97 spísaná dňa 24.4.1997 notárom Stanislavom Bauerom osvedčujúca priebeh mimoridneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. III ods. 3, VIII. ods. 1 písm. n./ Stary spis: Sa 1462
  (from: 11/21/1997)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 2.12.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 258/98, Nz 230/98 a kedy bolo zároveň aj predchádzajúce obchodné meno a sídlo spoločnosti PLASTCHEM a.s., Znievska 6, Bratislava.
  (from: 01/26/1999)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 22.12.1998 pod č. N 698/99, Nz 697/99 na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 03/02/2000)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 12.1.2001 osvedčené do notárskej zápisnice č. N 13/2001, Nz 12/2001.
  (from: 02/05/2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 29.10.2001.
  (from: 11/15/2001)
Notárska zápisnica zo dňa 26.3.2002 č. Nz 160/2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bol rozšírený predmet činnosti, schválený dodatok č. 1 k zakladateľskej zmluve a dodatok č. 6 k stanovám spoločnosti.
  (from: 06/13/2002)
Notárska zápisnica N 712/02, Nz 687/02 spísaná dňa 13. 12. 2002 notárom JUDr. Bauerom osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena v orgánoch spoločnosti, zmena stanov. Funkcia člena predstavenstva Ing. J. Boroša sa končí dňom 13. 12. 2002. Funkcia člena dozornej rady Ing. M. Bajzu, Ing. R. Klementisa sa končí dňom 13. 12. 2002. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 13. 12. 2002.
  (from: 08/13/2003)
Notárska zápisnica č.N 64/2005, Nz 14555/20005, NCRls 14358/2005 zo dňa 07.04.2005, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmeny v orgánoch spoločnosti.
  (from: 04/27/2005)
Notárska zápisnica N 120/2007, Nz 23907/2007, NCRls 23764/2007 z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 18.06.2007 - zmena počtu a menovitej hodnoty akcií.
  (from: 06/22/2007)
Notárska zápisnica N 175/2007, Nz 39051/2007, NCRls 38765/2007 zo dňa 2.10.2007.
  (from: 10/10/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 39/2012, Nz 3252/2012, NCRIs 3354/2012 zo dňa 30.01.2012.
  (from: 02/03/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 545/2013, Nz 21292/2013, NCRls 21717/2013 zo dňa 25.06.2013.
  (from: 07/05/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.10. 2014.
  (from: 12/19/2014)
Notárska zápisnica č. N 1745/2016, NZ 31683/2016, NCRls 32545/2016 zo dňa 09.09.2016.
  (from: 09/24/2016)
Date of updating data in databases:  01/19/2022
Date of extract :  01/21/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person